Kampanje for høyere utdanning 2023
Vilkår

Kvalifiserte kunder mottar et Apple Gift Card når de kjøper et kvalifisert produkt. Kampanjen gjelder i henhold til vilkårene som nevnes her, og terminologi er definert nedenfor.

KAMPANJEPERIODE:

Kampanjen starter 13. juli 2023 og avsluttes 23. oktober 2023 («kampanjeperioden») i Norge («kvalifisert land»).

KVALIFISERTE UTSALGSSTEDER:

Apple Store-butikker, Apple Store for utdanning og via telefon 240 55 187 (hver et «kvalifisert utsalgssted»). Kvalifiserte produkter (som definert i tabellen nedenfor) må være kjøpt fra et kvalifisert utsalgssted i det kvalifiserte landet. Kun bestillinger som legges inn og leveres i samme kvalifiserte land, er gyldige. Bestillinger av kvalifiserte produkter som gjøres fra et kvalifisert utsalgssted i kampanjeperioden, men som sendes etter kampanjeperioden, kvalifiserer til å motta et kampanjeprodukt (som definert i tabellen nedenfor).

KAMPANJEN:

Kvalifiserte kunder som kjøper et kvalifisert produkt i løpet av kampanjeperioden fra et kvalifisert utsalgssted, skal motta en rabatt på kjøpstidspunktet på det kvalifiserte produktet som tilsvarer verdien av kampanjeproduktet (avhengig av kjøpet, som angitt i tabellen nedenfor). Kunder belastes for alle varene i handlebagen, inkludert kampanjeproduktet.

Produktkategori Kvalifiserte produkter Kampanjeprodukt
Mac iMac, 24 tommer
MacBook Pro
MacBook Air
$150.00 Apple Gift Card
Mac mini €100.00 Apple Gift Card
iPad iPad Pro, 12,9 tommer
iPad Pro, 11 tommer
iPad Air
€100.00 Apple Gift Card
iPad iPad (10. gen.) $75 Apple Gift Card

Kampanjeproduktet kan kun løses inn for fremtidige kjøp og er ikke en "gave". Renoverte produkter og returnerte produkter som er tatt ut av esken og selges «som de er», er ikke kvalifisert for denne kampanjen. Finansieringstilbud kan ikke kombineres med Kampanje for høyere utdanning-tilbud.

KVALIFISERTE KUNDER:

Kunder som er kvalifisert til å handle i Apple Store for utdanning, inkluderer lærere, ansatte, studenter og foreldre som beskrevet nedenfor (hver av dem en «kvalifisert kunde»):

Ansatte ved en hvilken som helst utdanningsinstitusjon – Ansatte ved offentlige eller private utdanningsinstitusjoner i Norge er kvalifisert.

Studenter i høyere utdanning – Studenter som studerer ved eller har fått studieplass ved en institusjon for høyere utdanning i Norge, er kvalifisert.

Foreldre til studenter i høyere utdanning – Foreldre som kjøper på vegne av studenter som studerer ved eller har fått studieplass ved offentlige eller private institusjoner for høyere utdanning i Norge, er kvalifisert.

Kjøp fra Apple Store for utdanning skal ikke benyttes til institusjonskjøp eller videresalg.

FREMGANGSMÅTE FOR RETUR OG BYTTE AV PRODUKTER:

Returer og bytter er underlagt retningslinjene til det kvalifiserte utsalgsstedet hvor kjøpet ble gjennomført. Dersom man returnerer et kvalifisert produkt, eller bytter et kvalifisert produkt med et produkt som ikke er kvalifisert, må kampanjeproduktet også returneres. Hvis kampanjeproduktet ikke returneres, trekkes verdien av kampanjeproduktet fra verdien av byttet av eller refusjonen for det kvalifiserte produktet, og den kvalifiserte kjøperen må dekke en eventuell prisdifferanse. Dersom et kvalifisert produkt byttes mot et annet kvalifisert produkt og verdien av det ønskede produktet overstiger verdien av det kvalifiserte produktet som byttes inn, må den kvalifiserte kjøperen dekke prisdifferansen. Dersom et kvalifisert produkt byttes mot et annet kvalifisert produkt og verdien av det ønskede produktet er lavere enn verdien av det kvalifiserte produktet som byttes inn, vil ikke den kvalifiserte kjøperen motta kredit for prisdifferansen.

KAMPANJEBEGRENSNINGER:

Denne kampanjen er kun gyldig i kampanjeperioden så lenge beholdningen rekker, og gjelder kun dersom de kvalifiserte produktene og kampanjeproduktene er tilgjengelige. Apple kan når som helst og uten grunn avslutte denne kampanjen. Kvalifiserte kunder har kun krav på ett (1) kampanjeprodukt ved kjøp av en kvalifisert Mac under denne kampanjen. Kvalifiserte kunder har kun krav på ett (1) kampanjeprodukt ved kjøp av en kvalifisert iPad under denne kampanjen. Før du kjøper, må du godtgjøre at du oppfyller ovennevnte krav til kvalifiserte kunder. Forhandlere, offentlige organer, veldedige institusjoner, undervisningsinstitusjoner og bedrifter er ikke kvalifiserte, og Apple forbeholder seg retten til å kansellere bestillinger fra slike kjøpere. Apple vil kreve tilbakebetaling av verdien for kampanjeproduktet dersom Apple avgjør at du benyttet deg av kampanjen uten å være en kvalifisert kjøper. Kjøp av kvalifiserte produkter som foretas via andre kanaler enn et kvalifiserende utsalgssted kvalifiserer ikke for denne kampanjen. Kampanjeproduktene er underlagt vilkårene for Apple Gift Card, som du kan lese på https://www.apple.com/no/legal/internet-services/itunes/giftcards/no/terms.html.

ANDRE BEGRENSNINGER:

Denne kampanjen gjelder ikke der det er forbudt eller begrenses av lovgivning. Denne kampanjen kan brukes sammen med andre Apple-kampanjer som er rettet mot individuelle sluttbrukerkunder, og som er tilgjengelige i samme tidsrom som denne kampanjen og på de kvalifiserte utsalgsstedene, i henhold til vilkårene og begrensningene som gjelder for denne kampanjen og eventuelle andre Apple-kampanjer. Apple er ikke ansvarlig for tap, ødeleggelse eller tyveri av det kvalifiserte produktet eller kampanjeproduktet. Apple kan benytte informasjonen som oppgis i samsvar med Apples personvernerklæring, som du kan lese på https://www.apple.com/legal/transparency/no.html. Apple forbeholder seg retten til å endre vilkårene for denne kampanjen uten varsel, og å endre eller avslutte denne kampanjen når som helst og uten varsel. Slike endringer vil ikke påvirke bestillinger som er gjennomført, og for slike bestillinger vil denne versjonen av vilkårene gjelde.

© 2023 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Alle andre varemerker som nevnes i dette dokumentet, eies av Apple Inc., eller de kan være varemerker for sine respektive firmaer.