VILKÅR OG BETINGELSER

GAME CENTER

DENNE RETTSLIGE AVTALEN (“AVTALEN”), SLIK DEN FREMGÅR UNDER, REGULERER DIN BRUK AV GAMECENTER-TJENESTENE. DET ER VIKTIG AT DU LESER OG FORSTÅR FØLGENDE VILKÅR. VED Å KLIKKE ”AKSEPTER”, AKSEPTERER DU AT DISSE VILKÅRENE VIL GJELDE DERSOM DU VELGER Å AKSESSERE ELLER BRUKE GAME CENTER-TJENESTENE. DERSOM DU IKKE ER MYNDIG, MÅ DU GJENNOMGÅ DENNE AVTALEN MED DIN FORELDER ELLER FORESATT FOR Å FORSIKRE DEG OM AT DU OG DIN FORELDER ELLER FORESATT FORSTÅR DET.

Apple Inc. er tilbyder av Game Center-tjenestene (“Tjenestene”), som gjør det mulig for deg å delta i spillrelaterte aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til, deltakelse på leader boards (resultattavler), multiplayer-spill (flere spillere) og prestasjonsoversikter. Tjenestene kan være utilgjengelige i enkelte områder. Bruk av Tjenesten krever kompatible enheter, tilgang til internett og visse programvarer (kostnader kan påløpe), kan kreve periodiske oppdateringer og kan bli påvirket av ytelsen til disse faktorene.

For å bruke Tjenesten, kan du ikke være en person som er utestengt fra å motta Tjenesten etter amerikansk lovgivning eller andre gjeldende jurisdiksjoner, herunder det landet hvor du har din bopel eller det landet hvor du bruker Tjenesten fra. Ved å akseptere denne Avtalen, erkjenner du at du forstår og aksepterer det foregående.

DIN KONTO

Som registrert bruker av Tjenestene, kan du opprette en konto (”Konto”) i samsvar med Bruksregler under. Ikke avslør din Kontoinformasjon til noen andre. Du er alene ansvarlig for å vedlikeholde konfidensialiteten og sikkerheten til din Konto, og for alle aktiviteter som skjer gjennom din Konto. Du aksepterer umiddelbart å varsle Apple om ethvert sikkerhetsbrudd knyttet til din Konto. Apple er ikke ansvarlig for noe tap som skyldes uautorisert bruk av din Konto.

Du aksepterer å inngi nøyaktig og fullstendig informasjon når du registrerer deg for bruk av, og mens du bruker, Tjenesten, og du aksepterer å oppdatere dine registreringsdata for å holde dem nøyaktige og fullstendige. Du aksepterer at Apple vil kunne lagre og bruke dine registreringsdata for å vedlikeholde din Konto. Du kan ikke opprette en konto for noen annen enn deg selv uten den personens tillatelse.

BRUKSREGLER

Du aksepterer å bruke Tjenestene i samsvar med disse reglene for bruk. Apple forbeholder seg retten til å endre reglene for bruk til enhver tid.

Du har kun tillatelse til å bruke Tjenestene til personlige og ikke-kommersielle formål.

Du aksepterer å ikke bistå, eller forsøke å bistå, en annen person med å bryte, omgå, foreta omvendt utvikling, dekompilere, disassemble, eller på annen måte uberettiget endre Tjenestene.

Du aksepterer at du IKKE vil bruke tjenestene til:

a. opplasting, nedlasting, posting, eposting, overføring, lagring eller på annen måte å gjøre innhold tilgjengelig som er ulovlig, krenkende, truende, skadelig, skadevoldende, ærekrenkende, injurierende, fornærmende, voldelig, uanstendig, vulgært, inngripende i en annens personvern, hatefullt, rasistisk eller etnisk krenkende eller på annen måte bestridbart;

b. forfølge, krenke, true eller skade andre;

c. dersom du er en voksen, å be om personopplysninger eller annen informasjon fra mindreårige (enhver person under 18 år eller den alderen som i henhold til nasjonal lov er angitt som mindreårig) som du ikke personlig kjenner, inkludert, men ikke begrenset til, noe av det følgende: fullt navn eller etternavn, bostedsadresse, postnummer, telefonnummer, bilde, e-postadresse eller navn på mindreåriges skole, kirke, treningslag eller venner;

d. late som om du er noen eller en enhet som du ikke er. Du kan ikke gi deg ut for å være eller fordreie deg til å være en annen person (inkludert kjendiser), enheter, en annen Tjeneste-deltager, en Apple-ansatt eller kommunal eller statlig leder, eller på annen måte fordreie din tilknytning til en person eller enhet (Apple forbeholder seg retten til å avvise eller blokkere ethvert kallenavn som kan anses som en slik etterligning eller fordreining av din identitet, eller et misbruk av en annen persons navn eller identitet);

e. delta i enhver form for opphavsrettskrenkelse eller andre rettighetskrenkelser, eller utlevere forretningshemmeligheter eller konfidensiell informasjon i strid med konfidensialitets-, ansatte- eller taushetspliktsavtaler;

f. poste, sende, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig uoppfordrete eller uautoriserte e-postmeldinger, markedsføring, reklamemateriell, søppele-post, spam eller kjedebrev, inkludert men ikke begrenset til masseutsendelse av markedsføringsmateriell og informasjonsannonser.

g. forfalske eventuell TCP-IP header eller deler av header informasjonen i en e-post eller nyhetsgruppeposting eller på annen måte å sette inn informasjon i headeren for å mislede mottakere med hensyn til opprinnelsen av innholdet som er overført via Tjenesten (”spoofing”).

h. laste opp, poste, e-poste, overføre, lagre eller på annen måte gjøre tilgjengelig materiale som inneholder virus eller annen datakode, filer eller programmer som er utviklet for å skade, forstyrre eller begrense normale operasjoner av Tjenesten (eller en del av denne), eller annen programvare eller maskinvare;

i. forstyrre eller avbryte Tjenesten (inkludert å få tilgang til Tjenesten på automatiserte måter, som bruk av skript eller nettroboter), eller eventuelle server- eller nettverkstilknytninger til Tjenesten, eller retningslinjer eller reguleringer av nettverk knyttet til Tjenesten (inkludert enhver uautorisert tilgang til, bruk eller overvåking av datatrafikk);

j. planlegge eller delta i ulovlig aktivitet; og/eller samle inn og lagre personlig informasjon om andre brukere av Tjenesten for å bruke dette i tilknytning til noen av de ovennevnte ulovlige aktivitetene;

k. jukse eller på annen måte å modifisere Tjenestene eller spillopplevelsen for at en spiller skal få en fordel i forhold til en annen.

PERSONVERN

Tjenesten er regulert av Apple’s Privacy Policy på https://www.apple.com/no/privacy. Når du bruker Tjenesten, ved for eksempel å invitere andre brukere til å delta i Tjenesten, deltar i på resultattavler, aktiverer funksjonalitet for invitasjoner eller flere spillere eller viser statusmeldinger, vil personopplysninger slik det fremgår av Privacy Policy’en være synbare for andre brukere og kan bli lest, samlet inn eller brukt av disse. Du er ansvarlig for personopplysninger som du velger å sende. Når du spiller et spill som støtter funksjonalitet for flere spillere, vil andre brukere som aksesserer Tjenesten fra det samme spillet på det samme trådløse nettverket, lokale nettverket eller innen rekkevidden for Bluetooth, være i stand til å se at du er i nærheten, og se ditt kallenavn og bilde, eller din fulle profil hvis du har et vennskapsforhold med en slik bruker (så fremt du ikke har slått av denne funksjonen). Hvis du velger å sette innstillingen på den offentlige profilen din til ”på”, kan andre brukere av Tjenesten se hele profilen din, herunder ditt fulle navn, aktivitet (som spillene du har spilt og når du spilte dem), poeng og resultater, og du kan bli anbefalt som en venn til andre brukere. Hvis innstillingen på den offentlige profilen din viser ”av”, vil hele profilen din bare kunne sees av brukere som du har etablert et vennskap med, og bare ditt kallenavn og bilde vil være synbare for brukere som ikke er venner. Hvis du sender eller mottar en venneforespørsel, vil det fulle navnet som er assosiert med din Apple-ID, bli delt med de brukerne du sender en venneforespørsel til eller mottar slik fra, og Apple vil kunne anbefale spill som du har spilt til dine venner..

Hvis du ønsker å stoppe delingen av informasjon med andre brukere og Tjenesten, gå til https://www.apple.com/support/.

Noen aspekter ved Tjenesten er ikke tilgjengelig for barn under 13 år, slik som funksjonen som tillater en bruker å utlevere personidentifiserende informasjon. Vennligst aktiver de relevante begrensningene.

INNSENDING TIL TJENESTEN

Tjenesten kan tilby interaktive funksjoner som tillater at du sender eller poster informasjon (inkludert lenker til tredjepartsinnhold) på områder av Tjenesten offentlig tilgjengelig eller synlig. Du aksepterer at enhver bruk av slike funksjoner, inkludert ethvert materiale sendt eller postet av deg, skal skje på ditt eget ansvar, skal ikke krenke eller bryte rettighetene til noen annen part eller være rettsstridig, medvirke til eller oppfordre til krenkende eller annen rettsstridig atferd, eller på annen måte være uanstendig. Du aksepterer også at du har skaffet deg alle nødvendige rettigheter og lisenser. Du aksepterer også å sørge for nøyaktig og fullstendig informasjon i forbindelse med din avsendelse eller posting av ethvert materiale gjennom Tjenesten. Videre gir du herved Apple en verdensomspennende, evigvarende, royaltyfri, ikke-eksklusiv lisens til å anvende slikt materiale som del av Tjenesten, og i forbindelse med Produktene, uten noen form for kompensasjon eller forpliktelser overfor deg. Apple forbeholder seg retten til å ikke poste eller publisere ethvert materiale, og til å fjerne eller redigere ethvert materiale, til enhver tid og etter eget forgodtbefinnende uten varsel eller ansvar.

Apple har rett, men ikke plikt til, å overvåke ethvert materiale sendt til eller postet av deg eller på annen måte tilgjengelig via Tjenesten, å etterforske enhver rapportert eller antatt krenkelse av Avtalen; å foreta enhver handling som Apple etter sitt eget skjønn finner nødvendig, inkludert, uten begrensning, i henhold til Apples Retningslinjer for opphavsrett (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

TREDJEPARTSMATERIALE

Visse typer innhold og tjenester tilgjengelig gjennom Tjenesten kan inneholde materiale fra tredjeparter. Apple kan tilby lenker til tredjeparts nettsider som en gest til deg. Du aksepterer at Apple ikke er ansvarlig for å undersøke eller vurdere innholdet, nøyaktigheten og Apple gir ingen garantier for, og har ikke noe ansvar for, tredjepartsmateriale eller -nettsider, eller noe annet materiale, produkter eller tjenester fra tredjeparter. Du aksepterer at du ikke vil bruke noe tredjepartsmateriale på en måte som krenker rettighetene til en annen part og at Apple ikke på noen måte kan holdes ansvarlig for en eventuell slik bruk fra din side.

STØTENDE MATERIALE

Du forstår at ved å bruke Tjenesten, kan du komme over materiale som du kan finne upassende, uanstendig eller støtende. Slikt innhold kan være, men ikke nødvendigvis, identifisert å ha eksplisitt innhold av støtende karakter. Uavhengig av dette aksepterer du å bruke Tjenesten på eget ansvar og risiko og Apple er ikke ansvarlig overfor deg for materiale som kan bli ansett å være upassende, uanstendig eller støtende. Rangeringer og beskrivelser gjøres tilgjengelige av bekvemmelighetshensyn, og du erkjenner at Apple ikke innestår for nøyaktigheten av disse.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Du aksepterer at Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til grafikk, brukergrensesnitt, lydklipp, videoklipp, redaksjonelt innhold og skripter og programvare brukt til å implementere Tjeneste, inneholder proprietær informasjon og materiale som eies av Apple og/eller dennes lisensgivere, og er beskyttet av gjeldende åndsverkslover og andre lover, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett. Du aksepterer at du ikke vil bruke slik proprietær informasjon eller materiale på noen annen måte enn til bruk av Tjenesten i henhold til denne Avtalen. Ingen del av Tjenesten kan reproduseres i noen form eller på noen måte, unntatt som spesifikt tillatt i disse vilkårene. Du aksepterer å ikke på noen måte endre, distribuere eller skape deriverte verk basert på Tjenesten, og du skal ikke utnytte Tjenesten på en uautorisert måte, inkludert, men ikke begrenset til å skaffe deg utberettiget adgang til eller belaste nettverkskapasitet.

Uavhengig av noen annen bestemmelse i denne Avtalen, forbeholder Apple og dennes lisensgivere seg retten til på ethvert tidspunkt å endre, suspendere, fjerne eller koble ut tilgang til ethvert produkt, innhold eller annet materiale som utgjør en del av Tjenesten, uten forutgående varsel. I ingen tilfeller kan Apple holdes ansvarlig for å foreta slike endringer. Apple kan også når som helst innføre begrensninger på bruken av eller tilgangen til visse funksjoner eller deler av Tjenesten, uten forutgående varsel.

All opphavsrett i og til Tjenesten (inkludert kompilasjoner av innhold, oppslag, lenker til andre internettressurser og beskrivelser av slike ressurser) og relatert programvare eies av Apple og/eller dennes lisensgivere, som forbeholder alle rettigheter i henhold til lov og praksis. BRUKEN AV PROGRAMVAREN ELLER NOEN DEL AV TJENESTEN, UNNTATT BRUK AV TJENESTEN SOM TILLATT I DENNE AVTALEN, ER STRENGT FORBUDT, OG KRENKER DE IMMATERIELLE RETTIGHETENE TIL ANDRE OG KAN RESULTERE I SIVILT ELLER STRAFFERETTSLIG ANSVAR, INKLUDERT MULIG ERSTATNINGSRETTSLIG ANSVAR, FOR BRUDD PÅ OPPHAVSRETTIGHETER.

Apple, Apple-logoen og andre av Apples varemerker, servicemerker, grafikk og logoer brukt i forbindelse med Tjenesten er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Apple Inc. i USA og/eller andre land. Andre varemerker, servicemerker, grafikk og logoer brukt i forbindelse med Tjenesten kan være varemerker tilhørende disses respektive eiere. Du tildeles ingen rett eller lisens med hensyn til noen av de ovenfor nevnte varemerker eller bruk av slike varemerker.

OPPSIGELSE

Dersom du unnlater å overholde bestemmelsene i denne Avtalen, eller dersom Apple har sterk grunn til å anta at du har misligholdt Avtalen, kan Apple etter eget skjønn og uten varsel til deg, gjøre følgende: (i) si opp denne Avtalen og/eller din Konto; og/eller (ii) si opp lisensavtalen knyttet til Tjenesten; og/eller (iii) stenge din tilgang til Tjenesten (eller deler av Tjenesten).

Apple forbeholder seg retten til å, til enhver tid, endre, inndra eller avvikle Tjenesten (eller deler eller innhold av Tjenesten), og Apple har intet ansvar overfor deg eller en tredjepart dersom Apple velger å utøve slike rettigheter. Apple vil, i den utstrekning det er mulig, varsle deg i forkant av mulige endringer, suspensjon eller avvikling av Tjenesten.

FRASKRIVELSE AV GARANTIANSVAR; ANSVARSBEGRENSNINGER

a. Apple vil i rimelig grad bestrebe seg på å levere Tjenesten uten feil eller mangler. Apple gir ingen løfter eller garantier knyttet til Tjenesten og kan særlig ikke garantere at:

(i) din bruk av Tjenesten vil være uten avbrytelser eller feil. Du aksepterer at Apple fra tid til annen kan fjerne Tjenesten på ubestemt tid, eller på ethvert tidspunkt kansellere Tjenesten av tekniske eller driftsmessige årsaker og vil, i den grad dette er praktisk mulig, varsle deg om dette;

(ii) Tjenesten vil være fri for tap, korrupsjon, angrep, forstyrrelser, hacking eller andre sikkerhetstrusler, hvis hendelser skal anses som Force Majeure, og Apple fraskriver seg ethvert ansvar knyttet til dette.

b. Med unntak av punkt (d) nedenfor og for det tilfelle du påberoper deg en gjeldende lovfestet rett til tilbakemelding eller kompensasjon, er ikke Apple, dets styremedlemmer, konsulenter, ansatte, tilknyttede, agenter, underleverandører eller lisensgivere på noen måte ansvarlig for tap eller skader forårsaket av Apple, dets ansatte eller agenter når:

(i) det ikke foreligger noen brudd på en rettslig omsorgsforpliktelse for Apple overfor deg, eller for våre ansatte elle agenter;

(ii) dette ikke er noen påregnelig følge av et slikt brudd;

(iii) enhver økning i omfanget av tapet eller skaden er et resultat av brudd på en bestemmelse i denne Avtalen fra din side;

(iv) det er forårsaket av en avgjørelse av Apple om å fjerne eller nekte å behandle informasjon eller materiale, å advare deg, å suspendere eller avslutte din tilgang til Tjenesten, å foreta enhver annen handling i forbindelse med undersøkelse av et mulig brudd, eller som et resultat av Apples konklusjon om at det foreligger brudd på denne Avtalen; eller

(v) det relaterer seg til tap av inntekt, virksomhet eller fortjeneste, eller ethvert tap av data eller korrumpering av data i forbindlese med din bruk av, eller manglende mulighet til bruk av, Tjenesten.

c. Apple skal i rimelig grad forsøke å beskytte materiale eller informasjon innsendt av deg i forbindelse med Tjenesten, herunder mot bedragersk bruk.

d. Ingenting i denne Avtalen fratar eller begrenser Apple’s ansvar for bedrageri, grov uaktsomhet, forsettlige feil eller død eller personskade.

e. Dersom du bryter denne Avtalen, kan du holdes ansvarlig overfor Apple, dets styremedlemmer, ansatte, tilknyttede selskaper, representanter, underentreprenører og lisensgivere skadesløse med hensyn til eventuelle krav som oppstår som følge av ditt brudd på denne Avtalen, eller rettslige skritt foretatt av Apple som en del av etterforskningen av et mistenkt brudd på denne avtalen eller på grunnlag av bevis for eller avgjørelse om at brudd på denne Avtalen har funnet sted.

ENDRINGER

Apple forbeholder seg retten til å, til enhver tid, å endre denne Avtalen og innføre nye eller ytterligere vilkår eller betingelser for din bruk av Tjenesten. Slike endringer og nye vilkår og bestemmelser vil ha umiddelbar virkning og vil innlemmes som del av denne Avtalen. Din fortsatte bruk av Tjenesten anses som en aksept av dette.

EVENTUELT

Denne Avtalen utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og Apple og regulerer din bruk av Tjenesten. Denne Avtalen erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Apple angående Tjenesten. Du kan også underlegges ytterligere vilkår og betingelser som kan gjelde dersom du bruker tilknyttede tjenester, tredjepartsinnhold, eller tredjeparts programvare. Dersom noen del av denne Avtalen blir erklært ugyldig eller ikke kan håndheves, skal den delen bli tolket i henhold til gjeldende rett for å gjenspeile, så nært som mulig, partenes opprinnelige mening, og gjenværende deler skal forbli virksomme. Dersom Apple mislykkes i å håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse Tjenestevilkårene, skal dette ikke utgjøre en fraskrivelse av slik bestemmelse eller noen andre av bestemmelsene i disse Tjenestevilkårene. Apple godtar intet ansvar for manglende oppfyllelse av noen av dets forpliktelser grunnet omstendigheter utenfor Apples kontroll.

Tjenesten tilbys av Apple fra dennes kontorer i USA. Du samtykker i å etterleve all lokal, statlig, føderal og nasjonal lovgivning, vedtekter, forordninger og forskrifter gjeldende for din bruk av Tjenesten. Alle transaksjoner gjennom Tjenesten regulerer av californisk lov, uavhengig av dennes bestemmelser om lovstrid. Din bruk av Tjenesten kan også være underlagt annen lovgivning. Du aksepterer særskilt domstolene i California, USA som verneting for ethvert krav eller tvist med Apple eller for øvrig knyttet til din bruk av Tjenesten. Risiko for tap og eiendomsrett for alle elektroniske leverte transaksjoner overføres til kjøper i California ved elektronisk overføring til mottageren. Ingen ansatte i Apple eller dennes agenter har myndighet til å avvike fra denne Avtalen.

Apple kan sende deg varsel vedrørende Tjenesten ved å sende en e-post til den e-postadressen som er angitt i din Kontoinformasjon, ved å sende et brev til den postadressen som er angitt i din Kontoinformasjon eller ved et oppslag i Tjenesten. Varsler trer umiddelbart i kraft.

Apple forbeholder seg retten til å ta de skritt Apple anser som rimelig nødvendige for å håndheve og/eller verifisere etterlevelse av enhver part av denne Avtalen. Du aksepterer at Apple har rett til, uten noe ansvar overfor deg, til å utlevere alle Registreringsdata og/eller Kontoinformasjon til rettshåndhevende myndigheter og disses representanter, eller tredjeparter som Apple anser som rimelig nødvendig eller hensiktsmessig for å håndheve og/eller verifisere etterlevelse av enhver part av denne Avtalen (inkludert, men ikke begrenset til Apples rett til å samarbeide med enhver rettslig prosess relatert til din bruk av Tjenesten og/eller produkter, og/eller påstander fra en tredjepart om at din bruk av Tjenesten og/produkter er ulovlig og/eller krenker rettighetene til denne tredjeparten).

Sist oppdatert: 15. september 2013