Higher Education Offer 2021
Vilkår

Kvalifiserte kunder kan få kampanjerabatt når de kjøper et kvalifisert produkt sammen med AirPods med ladeetui uten ekstra kostnad. Kvalifiserte kunder får muligheten til å oppgradere kampanjeproduktet til AirPods med trådløst ladeetui eller AirPods Pro mot et tillegg i prisen. Tilbudet gjelder i henhold til vilkårene som nevnes her, og terminologi defineres som følger:

Kampanjeperiode

Kampanjen starter 16. juli 2021 og varer til og med 11. oktober 2021 («kampanjeperioden») i Norge («kvalifisert land»). Kampanjeperioden kan endres, sies opp eller utvides når som helst og uten ytterligere varsel.

Kvalifiserte utsalgssteder

Apple Store for utdanning og telefon 240 55 187 (hver av dem et «kvalifisert utsalgssted»). Kvalifiserte produkter og kampanjeprodukter (som definert nedenfor) må kjøpes fra et kvalifisert utsalgssted i et kvalifisert land. Kun bestillinger som legges inn og leveres i samme kvalifiserte land, er gyldige. Bestillinger av kvalifiserte produkter og kampanjeprodukter som gjøres fra et kvalifisert utsalgssted i kampanjeperioden, men som sendes etter kampanjeperioden, kan motta kampanjerabatt.

TILBUDET

Kvalifiserte kunder som kjøper et kvalifisert produkt og et kampanjeprodukt i forbindelse med én enkelt transaksjon i løpet av kampanjeperioden, vil motta en rabatt som tilsvarer verdien på kampanjerabatten for kostnaden av det kvalifiserte produktet, som beskrevet nedenfor. Kvalifiserte kunder belastes for alle varene i handlebagen, inkludert kampanjeproduktet. Kampanjerabatter trekkes fra kjøpssummen på kjøpstidspunktet. Kampanjeproduktet er ikke en «gave». Dette tilbudet utløper når transaksjonen er gjennomført.

Produktkategori Kvalifiserte produkter Kampanjeprodukt Kampanjerabatt*
Mac iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro og MacBook Air, inkludert spesialkonfigurasjoner av produktene (hver kalt «kvalifisert Mac»). AirPods med ladeetui kr 1,432.00
AirPods med trådløst ladeetui kr 1,432.00
AirPods Pro kr 1,432.00
iPad iPad Pro og iPad Air 
(hver kalt «kvalifisert iPad»).

(iPad (8. gen.) og iPad mini er ikke med i dette tilbudet.)
AirPods med ladeetui kr 1,432.00
AirPods med trådløst ladeetui kr 1,432.00
AirPods Pro kr 1,432.00

*Inkluderer ikke gjeldende skatter

Renoverte produkter og returnerte produkter som er tatt ut av esken og selges «som de er», er ikke kvalifisert for dette tilbudet.

KVALIFISERTE KUNDER

Personer som er kvalifisert til å kjøpe fra Apple Store for utdanning, er lærere, personale, studenter, elever og foreldre som følger (hver kalt «kvalifisert kunde»):

Ansatte ved en hvilken som helst utdanningsinstitusjon – Ansatte ved offentlige eller private utdanningsinstitusjoner i Norge er kvalifisert.

Studenter i høyere utdanning – Studenter som studerer ved eller har fått studieplass ved en institusjon for høyere utdanning i Norge, er kvalifisert.

Foreldre til studenter i høyere utdanning – Foreldre som kjøper på vegne av studenter som studerer ved eller har fått studieplass ved offentlige eller private institusjoner for høyere utdanning i Norge, er kvalifisert.

Kjøp fra Apple Store for utdanning gjelder ikke for institusjonskjøp eller videresalg.

FREMGANGSMÅTER VED RETUR OG BYTTE AV PRODUKTER

Retur og bytte er underlagt retningslinjene til det kvalifiserte utsalgsstedet der kjøpet ble gjennomført. I henhold til den lovfestede angreretten ved kjøp på nettet eller ved andre fjernsalg vil retur og bytte ikke under noen omstendigheter være mindre enn 14 dager. Hvis et kvalifisert produkt sendes i retur eller byttes inn i et produkt som ikke er kvalifisert, må kampanjeproduktet også sendes i retur. Hvis ikke blir kampanjerabatten trukket fra returbeløpet, og den kvalifiserte kunden blir belastet for det eventuelle mellomlegget. Du godtar å dekke eventuelle gjeldende direktekostnader i forbindelse med retur. Hvis et kampanjeprodukt byttes inn i et annet kampanjeprodukt som har en utsalgsverdi som overstiger kampanjerabatten, skal mellomlegget dekkes av den kvalifiserte kunden. Hvis et kampanjeprodukt byttes inn i et annet kampanjeprodukt som har en utsalgsverdi som er lavere enn kampanjerabatten, krediteres ikke den kvalifiserte kunden for mellomlegget.

KAMPANJEBEGRENSNINGER

Tilbudet er kun gyldig i kampanjeperioden, så lenge beholdningen rekker. Det forutsetter at de kvalifiserte produktene, kampanjeproduktene og produktfargene er tilgjengelige. Apple står fritt til å avslutte kampanjen når som helst, og av hvilken som helst grunn. Kvalifiserte kunder har kun krav på ett (1) kampanjeprodukt ved kjøp av en kvalifisert Mac under denne kampanjen. Kvalifiserte kunder har kun krav på ett (1) kampanjeprodukt ved kjøp av en kvalifisert iPad under denne kampanjen. Før du kjøper, må du godtgjøre at du oppfyller ovennevnte krav til kvalifiserte kunder. Forhandlere, offentlige og statlige organer, veldedige organisasjoner, undervisningsinstitusjoner, bedrifter og småbedrifter er ikke kvalifiserte, og Apple forbeholder seg retten til å kansellere bestillinger fra slike kjøpere. Hvis Apple fastslår at du benyttet deg av dette kampanjetilbudet uten å være en kvalifisert kunde, vil Apple belaste deg for et beløp som tilsvarer kampanjerabatten.

ANDRE BEGRENSNINGER

Dette tilbudet gjelder ikke der det er forbudt eller begrenses av lovgivning. Tilbudet kan kombineres med andre Apple-kampanjer som er rettet mot individuelle sluttbrukerkunder, og som er tilgjengelige i samme tidsrom som denne kampanjen på de kvalifiserte utsalgsstedene, underlagt vilkårene og begrensningene som gjelder for denne kampanjen og eventuelle andre Apple-kampanjer. Apple er ikke ansvarlig for tap, ødeleggelse eller tyveri av det kvalifiserte produktet eller kampanjeproduktet. Apple står fritt til å bruke alle opplysninger som gis i henhold til Apples retningslinjer for personvern, som du kan lese på apple.com/no/privacy. Apple forbeholder seg retten til å endre vilkårene for denne kampanjen eller endre eller avslutte denne kampanjen, uten varsel. Slike endringer skal ikke påvirke bestillinger som allerede er behandlet, som denne versjonen av vilkårene gjelder for.

© 2021 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Alle andre varemerker som nevnes i dette dokumentet, eies av Apple Inc., eller de kan være varemerker for sine respektive firmaer.