Adobe Creative Suite 6

Kjøp en kvalifiserende Apple-maskin til Apples utdanningspriser for enkeltpersoner, og få en ekstra utdanningsrabatt på et kvalifiserende Adobe Creative Suite 6 Student & Teacher Edition-produkt (vilkår gjelder). Den kvalifiserende Apple-maskinen og det kvalifiserende Adobe Creative Suite 6-produktet (som oppført nedenfor og omtalt som «kvalifiserende produkter») må kjøpes om en del av én enkelt transaksjon og med bruk av Apples utdanningspriser for enkeltpersoner. For å benytte deg av denne kampanjen må du være en kvalifiserende, individuell sluttbrukerkunde i utdanningssektoren slik dette er definert nedenfor, og ikke være en forhandler, institusjon eller bedrift. De kvalifiserende produktene må kjøpes fra en Apple Online Store i EMEA-området, i en Apple Retail Store i EMEA-området eller ved å ringe 240 55 187. Utdanningsrabatten er begrenset til ett kvalifiserende Adobe Creative Suite 6-produkt for hvert kjøp av en kvalifiserende Apple-maskin.

Kvalifisere som sluttbrukerkunde i utdanningssektoren

Kun hel- eller deltidsstudenter ved et universitet, en institusjon for høyere utdanning, en høyskole eller en annen institusjon for videreutdanning og ansatte ved enten et universitet, en institusjon for høyere utdanning, en høyskole, en annen institusjon for videreutdanning eller en skole kvalifiserer for tilbudet.

Kvalifiseringskrav for studenter

Studenter ved et universitet, en institusjon for høyere utdanning, en høyskole eller en annen institusjon for videreutdanning må sende en kopi av gyldig studentbevis som inkluderer ditt navn, dato og bilde. Hvis du ikke har et slikt bevis, må du i stedet sende inn en kopi av et gyldig identifikasjonskort med bilde og ett av følgende:

  • Offisiell og gyldig studentbevis uten bilde, men med navn og dato
  • Offisiell og gyldig regning for betalt studieavgift med navn på student og skole
  • Annet offisielt og datert bevis på immatrikulering

Hvis du er under 18 og ikke har et gyldig identifikasjonskort med bilde, kan du sende inn et brev med institusjonens brevhode fra sekretariatet ved den kvalifiserende utdanningsinstitusjonen der du studerer. Brevet må inneholde ditt navn og din status som student ved institusjonen.

Kvalifiseringskrav for udanningspersonale og ansatte

Hvis du underviser ved eller er ansatt hos et universitet, en institusjon for høyere utdanning, en høyskole, en annen institusjon for videreutdanning eller en skole, må du sende inn bevis på ditt nåværende ansettelsesforhold for å kvalifisere.

Et slikt bevis inkluderer et gyldig identifikasjonskort med bilde og ett av følgende dokumenter med bevis på ditt nåværende ansettelsesforhold: Skolens identifikasjonskort med bilde, som inkluderer dato og nåværende status, en lønnsslipp eller et brev med institusjonens brevhode fra institusjonen der du er ansatt som foreleser, lærer eller i en annen stilling.

Du kan bruke et digitalt kamera eller en skanner for å ta bilde av beviset på at du kvalifiserer. Alle dokumenter må være tydelige, leselige og i naturlig størrelse. Godkjente formater inkluderer JPEG, GIF, BMP, TIF og PDF. Bildefilen må ikke være større enn 3 MB. Hvis du ikke kan skaffe til veie digitale kopier av bevis på at du kvalifiserer, tar du kontakt på custserv@identit-e.com for å få instruksjoner for hvordan du kan fakse over kopier av disse dokumentene.

Adobes godkjenningsprosess

Denne programvaren skal kun brukes av kvalifiserende studenter ved et universitet, en institusjon for høyere utdanning, en høyskole eller en annen institusjon for videreutdanning og personer som underviser ved eller er ansatt hos et universitet, en institusjon for høyere utdanning, en høyskole, en annen institusjon for videreutdanning eller en skole, og er kun til personlig bruk eller til bruk i undervisningssammenheng på en datamaskin som du bruker regelmessig i undervisningssammenheng, og som ikke eies av institusjonen du studerer ved, underviser ved eller er ansatt hos.

Når prøveperioden på 30 dager er over, må du sende inn bevis på at du kvalifiserer for å kunne fortsette å bruke produktet. Bevis på at du kvalifiserer kan sendes inn via Internett på http://www.adobe.com/go/edu-apple.

Du trenger følgende for å få et serienummer for en fullverdig lisens:

  • Tilgang til Internett
  • Å oppgi din nåværende e-postadresse
  • Produktkoden som er lagt ved i esken til Adobe-programvaren
  • En digital kopi av bevis på at du kvalifiserer (se «kvalifiseringskrav»-delene for informasjon om hvilke dokumenter og formater som godtas)

Følg instruksjonene på http://www.identit-e.com/adobe-na for å få et serienummer for en fullverdig lisens.

Kun personer som skaffer til veie gyldig bevis på at de kvalifiserer, vil få tilsendt et serienummer for en fullverdig lisens av Adobe Student & Teacher Edition-produktet.

Når du har sendt inn bevis på at du kvalifiserer, vil Adobe sende deg et serienummer som låser opp programvaren ut over prøveperioden på 30 dager.

Hvis Adobe ikke er i stand til å få bekreftet at du kvalifiserer for dette tilbudet, vil kjøps- og kvalifikasjonsinformasjonen din bli delt med Apple for å legge til rette for en refusjon. Ved å sende inn informasjon om kvalifisering, godtar du uttrykkelig at Apple og Adobe kan utveksle slik informasjon for å kunne slå fast at du kvalifiserer for deltakelse i denne kampanjen.

Kvalifiserende produkter og rabatter

Dette tilbudet er tilgjengelig kun ved kjøp av én av følgende nye Apple-maskiner: iMac, MacBook Pro, MacBook Air eller Mac Pro («Apple-maskiner»). Spesialkonfigurasjoner av disse Apple-maskinene kvalifiserer for dette tilbudet. Mac mini og fornyede produkter kvalifiserer ikke for dette tilbudet.

Nedenfor er en liste over kvalifiserende Adobe Creative Suite 6-produkter:

  • Adobe Photoshop CS6 Extended STE-pakke (H9111)
  • Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium STE-pakke (H9109)
  • Adobe Creative Suite 6 Design Standard STE-pakke (H9110)

Adobe Creative Suite 6 Production Suite SE og Master Collection SE kvalifiserer ikke.

Kjøpsbegrensninger

Tilbudet gjelder kun så lenge beholdningen av kvalifiserende produkter varer. Dette tilbudet kan brukes sammen med andre Apple-kampanjer. Dette tilbudet gjelder ikke der det er forbudt eller begrenses av lovgivning. Apple forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene, endre tilbudet eller avslutte tilbudet når som helst og uten varsel. Utdanningsrabatten er begrenset til ett kvalifiserende Adobe Creative Suite 6-produkt for hvert kjøp av en kvalifiserende Apple-maskin. Lisensen kan brukes kun på din private datamaskin. Lisensen kan ikke selges videre.