Czy dane mojej karty kredytowej są bezpieczne?

Zabezpieczenia serwerów sklepu Apple Store są ściśle monitorowane w celu zapobieżenia przypadkom nieuprawnionego ujawniania lub wykorzystania danych kart kredytowych oraz danych osobowych. Sklep internetowy Apple Store stosuje protokół SSL (Secure Socket Layer) będący standardem branżowym i zapewniający najwyższy dostępny obecnie poziom bezpieczeństwa aplikacji WWW. Zabezpieczenia SSL bazują na technice klucza publicznego i prywatnego udostępnionej przez firmę Verisign, Inc. oraz algorytmie szyfrowania z kluczem 40-bitowym, opracowanym przez firmę RSA Data Security, Inc.

Jakimi kartami kredytowymi mogę płacić?

  • VISA
  • MasterCard
  • American Express

Dlaczego płatność moją kartą nie została zrealizowana?

Możliwe, że operator Twojej karty kredytowej odmówił zgody na obciążenie rachunku karty z jednego z powodów wymienionych poniżej. W takiej sytuacji zawiadomimy Cię o tym pocztą e-mail:

  • Kwota przekracza limit kredytowy na Twoim rachunku.
  • Przy składaniu zamówienia omyłkowo podano niewłaściwy typ karty, jej numer lub datę ważności.
  • W numerze konta występują łączniki (-) lub spacje.
  • Odmowa wynika z procedury administracyjnej, wykluczającej obciążenia rachunku bez fizycznej obecności i podpisu użytkownika karty.
  • Karta została niedawno wystawiona i nie jest jeszcze aktywna.

Autoryzacja mojej karty kredytowej nie powiodła się. Czy mogę ponowić autoryzację?

Jeśli autoryzacja nie powiodła się przy próbie dokonania płatności online, upewnij się, że wprowadzone dane karty są prawidłowe, i ponownie złóż zamówienie. Jeśli trudności będą nadal występować, skontaktuj się z instytucją będącą operatorem Twojej karty kredytowej i poinformuj o złożonym zamówieniu. Jeśli już po otrzymaniu numeru zamówienia firma Apple poinformowała Cię o odmowie autoryzacji, możesz poprosić o ponowną autoryzację lub wprowadzić dane innej karty za pośrednictwem naszej internetowej witryny samoobsługowej.

Firma Apple będzie ponawiała próby autoryzacji karty przez 4 kolejne dni, a jeśli próby te nie powiodą się, anulujemy zamówienie i zawiadomimy Cię o tym pocztą e-mail. Niestety, anulowanego zamówienia nie można reaktywować.

Czy mogę zmienić adres, jaki powinien być umieszczony na fakturze?

Adres umieszczany na fakturze jest to adres zarejestrowany w aktach instytucji będącej operatorem Twojej karty kredytowej. Zadbaj o to, aby w momencie składania zamówienia adres ten był prawidłowy. Po przyjęciu zamówienia przez firmę Apple nie można już zmienić adresu na fakturze, ponieważ został on autoryzowany przez operatora karty kredytowej.

Co zrobić, jeśli adres dostawy różni się od adresu na fakturze?

Jeśli płacisz kartą kredytową, a Twój adres dostawy różni się od adresu, jaki ma być podany na fakturze, firma Apple przed zrealizowaniem zamówienia może poprosić Cię o dodatkową dokumentację. Uwaga — zamówione produkty możemy dostarczyć tylko do tego kraju, z którego złożono zamówienie.

Czy mogę zapłacić kartą kredytową wydaną w innym kraju?

Jeśli przy składaniu zamówienia w internetowym sklepie Apple Store użyjesz karty kredytowej/debetowej z kraju innego niż kraj tego sklepu, Apple obciąży kartę w walucie lokalnej sklepu, a nie w walucie karty. Na wyciągu z rachunku karty widoczna będzie zapłacona kwota w walucie kraju, w którego sklepie dokonano zakupu, oraz kurs wymiany na walutę karty. Zastosowany zostanie kurs wymiany z chwili zakupu.