Erbjudande för högre utbildning 2021
Villkor

Berättigade kunder får kampanjrabatt när de köper en berättigande produkt tillsammans med ett par AirPods med laddningsetui. Berättigade kunder kan välja att uppgradera kampanjprodukten till AirPods med trådlöst laddningsetui eller AirPods Pro mot en extra kostnad. Det här erbjudandet gäller i enlighet med de villkor som anges här och Apples allmänna köpvillkor som finns att läsa [här]. Nyckeltermer definieras enligt nedan:

Kampanjperiod

Kampanjen börjar den 16 juli 2021 och slutar den 11 oktober 2021 (kampanjperioden) i Sverige (godkänt land). Kampanjperioden kan när som helst ändras, avslutas eller förlängas utan föregående meddelande.

Berättigande inköpsställen

Apple Store-butiker, Apple Store för utbildning samt på 020-120 99 71 (vardera ett godkänt inköpsställe). Berättigande produkter och kampanjprodukter (definieras nedan) måste köpas från ett godkänt inköpsställe i ett godkänt land. Erbjudandet gäller endast köp och leveranser inom samma godkända land. Beställningar av berättigande produkter och kampanjprodukter från ett godkänt inköpsställe som görs under kampanjperioden och som skickas efter att kampanjperioden har avslutats erbjuds till kampanjpris.

ERBJUDANDET

En berättigad kund som köper en berättigande produkt och en kampanjprodukt i samma transaktion under kampanjperioden ska få rabatt på den berättigande produkten som motsvarar värdet på kampanjrabatten enligt vad som anges nedan. Den berättigade kunden debiteras för alla varor i kundkorgen, inklusive kampanjprodukten. Kampanjrabatten dras av på köpet direkt när transaktionen genomförs. Kampanjprodukten är inte en gåva. Erbjudandet gäller fram till att köpet slutförts.

Produkt­kategori Berättigande produkter Kampanj­produkt Kampanj­rabatt*
Mac iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro och MacBook Air samt beställningsbyggen (vardera en berättigande Mac). AirPods med laddningsetui 1,594.91 kr
AirPods med trådlöst laddningsetui 1,594.91 kr
AirPods Pro 1,594.91 kr
iPad iPad Pro och iPad Air (vardera en berättigande iPad).

(iPad (åttonde generationen) och iPad mini omfattas inte av det här erbjudandet).
AirPods med laddningsetui 1,594.91 kr
AirPods med trådlöst laddningsetui 1,594.91 kr
AirPods Pro 1,594.91 kr

* Exklusive moms

Renoverade produkter och öppnade returer som säljs i befintligt skick omfattas inte av det här erbjudandet.

BERÄTTIGADE KUNDER

De som är berättigade att handla från Apple Store för utbildning är lärare, personal, studenter och föräldrar enligt följande villkor (var och en är en berättigad kund):

Anställda vid en utbildningsinstitution – Alla som är anställda vid en offentlig eller privat utbildningsinstitution i Sverige.

Studenter vid högre utbildning – Studenter som är inskrivna vid eller har antagits till en högre utbildningsinstitution i Sverige.

Föräldrar till studenter vid högre utbildning – Föräldrar som köper åt sitt barn, som för närvarande är inskrivet vid eller har antagits till en offentlig eller privat högre utbildningsinstitution i Sverige.

Apple Store för utbildning är inte avsett för inköp till institutioner eller inköp för vidareförsäljning.

RUTINER GÄLLANDE RETUR OCH BYTE

Vid retur och byte gäller policyn vid det godkända inköpsställe där köpet gjordes. Om en berättigande produkt återlämnas eller byts mot en produkt som inte är berättigande måste även kampanjprodukten återlämnas. Om denna inte återlämnas ska värdet av kampanjrabatten dras av från retursumman eller bytet, enligt vad som är tillämpligt, och återstående mellanskillnad betalas av den berättigade kunden. Om en kampanjprodukt byts mot en annan kampanjprodukt där den önskade produktens värde överstiger den ursprungliga kampanjrabatten måste den berättigade kunden betala mellanskillnaden. Om en kampanjprodukt byts mot en annan kampanjprodukt där den önskade produktens värde är lägre än den ursprungliga kampanjrabatten får den berättigade kunden inte ersättning för mellanskillnaden.

KAMPANJENS BEGRÄNSNINGAR

Erbjudandet gäller endast under kampanjperioden och enbart så långt lagret räcker. Tillgängligheten för berättigande produkter, kampanjprodukter och finishar på kampanjprodukterna varierar. Apple kan avsluta detta erbjudande när som helst, oavsett anledning. Erbjudandet är begränsat till endast en (1) kampanjprodukt per berättigad kund vid köp av en berättigande Mac under denna kampanj. Erbjudandet är begränsat till endast en (1) kampanjprodukt per berättigad kund vid köp av en berättigande iPad under denna kampanj. Före köpet måste du styrka att du uppfyller kraven för berättigade kunder ovan. Återförsäljare, offentliga organ, myndighetsorgan, ideella organisationer, skolor och högskolor, koncerner och företag uppfyller inte kraven. Apple förbehåller sig rätten att häva köp som gjorts av sådana kunder. Om Apple fastställer att du har deltagit i denna kampanj men inte är en berättigad kund kommer du att få återbetala kampanjrabatten.

ANDRA BEGRÄNSNINGAR

Detta erbjudande gäller inte i områden där det strider mot gällande lagstiftning. Detta erbjudande kan kombineras med andra Apple-kampanjer som riktar sig till enskilda slutkunder, och erbjuds under samma kampanjperiod på godkända inköpsställen, i enlighet med de villkor och begränsningar som gäller för denna kampanj och sådana andra Apple-kampanjer. Apple ansvarar inte för skador på, eller förlust eller stöld av, din berättigande produkt eller din kampanjprodukt. All information som tillhandahålls kan användas av Apple i enlighet med Apples integritetspolicyer som finns att läsa på apple.com/se/privacy. Apple förbehåller sig rätten att utan meddelande ändra villkoren för den här kampanjen eller att när som helst ändra eller avsluta kampanjen utan föregående meddelande. Sådana ändringar påverkar inte redan behandlade beställningar, för vilka denna version av villkoren gäller.

© 2021 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Alla andra märken som används i detta meddelande ägs av Apple Inc. eller kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.