PRESSMEDDELANDEN 13 februari 2012

Fair Labor Association påbörjar inspektioner hos Foxconn

CUPERTINO, Kalifornien – 13 februari 2012 – Apple meddelade idag att Fair Labor Association kommer att genomföra särskilda frivilliga kontroller av Apples underleverantörer, däribland Foxconn-fabrikerna i Shenzhen och Chengdu i Kina, på Apples begäran. Ett team av experter på arbetsrätt, under ledning av FLA:s chef Auret van Heerden, påbörjar de första inspektionerna måndag morgon i fabriken Foxconn City i Shenzhen.
”Vi anser att arbetare överallt har rätt till en säker och rättvis arbetsmiljö och därför har vi bett FLA att oberoende utvärdera förhållandena hos våra största underleverantörer” sa Apples VD Tim Cook. ”Inspektionerna som nu pågår saknar motstycke inom elektronikbranschen, både till storlek och bredd, och vi uppskattar att FLA har gått med på att ta det ovanliga steget att namnge olika fabriker i sina rapporter.”
Som en del av deras oberoende utvärdering kommer FLA att intervjua tusentals anställda om deras arbets- och levnadsförhållanden, bland annat gällande hälsa och säkerhet, ersättningar, arbetstider och kommunikation med ledningen. FLA:s team kommer att inspektera tillverkningsområden, personalbostäder och övriga utrymmen och genomföra en grundlig granskning av dokumentation om gällande regelverk under alla anställningsstadier.
Apples underleverantörer har samtyckt till att samarbeta fullt ut med FLA och ge fri tillgång till olika delar av verksamheten. FLA:s resultat och rekommendationer, baserade på de första utvärderingarna, kommer att publiceras i början av mars på deras webbplats www.fairlabor.org. Liknande inspektioner kommer att utföras på fabriker som tillhör Quanta och Pegatron senare under våren. När dessa är klara kommer FLA:s utvärderingar att omfatta fabriker där mer än 90 procent av Apples produkter monteras.
Apple har kontrollerat alla sina underleverantörer varje år sedan 2006, vilket innefattar fler än 40 kontroller av tillverknings- och monteringsanläggningar som tillhör Foxconn. Detaljerad information om Apples leverantörsansvarsprogram, inklusive resultaten från fler än 500 fabrikskontroller ledda av Apple bland deras underleverantörer under de senaste fem åren, finns på apple.com/supplierresponsibility.
I januari blev Apple det första teknikföretaget som beviljats inträde i Fair Labor Association. FLA genomför oberoende granskningar och kontroller för att säkerställa att FLA:s arbetsplatsstandarder upprätthålls där FLA-företagens produkter tillverkas.
Apple designar Mac-datorerna, världens bästa persondatorer, tillsammans med OS X, iLife, iWork och professionella program. Apple leder den digitala musikrevolutionen med iPod och iTunes Online Store. Apple har förnyat mobiltelefonen med dess banbrytande iPhone och App Store och banar väg för den framtida utvecklingen inom mobila medier och datorenheter med iPad.
Presskontakter:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
08-703 3056
INFORMATION TILL REDAKTÖRER: Mer information får du via Apples PR-webbplats eller genom att ringa Apples Media Helpline på 08-703 30 48.

    © 2012 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.