PRESSMEDDELANDEN 19 mars 2012

Apple meddelar planer på att starta ett program för vinstutdelning och återköp av aktier

Företaget förväntar sig att spendera 45 miljarder USD under tre års tid

CUPERTINO, Kalifornien – 19 mars 2012 – Idag meddelade Apple sina planer på att starta ett program för vinstutdelning och återköp av aktier senare i år.
Med förbehåll för förklaring av styrelsen, planerar företaget att inleda en kvartalsvis utdelning på 2,65 USD per aktie någon gång under det fjärde kvartalet av budgetåret 2012 som börjar den 1 juli 2012.
Dessutom har bolagsstyrelsen godkänt ett återköpsprogram för aktier med ett belopp på 10 miljarder USD som ska inledas under bolagets budgetår 2013 med start den 30 september 2012. Återköpsprogrammet förväntas pågå under tre år och har som mål att neutralisera utspädningseffekten från framtida aktieförmåner och aktieköpsprogram för medarbetare.
“Vi har använt en del av våra kontanter till betydande investeringar i företaget i form av ökad forskning och utveckling, förvärv, nyöppning av butiker, strategisk betalning i förskott och kapitalutlägg inom vår leveranskedja samt genom utbyggnad av våra infrastrukturer. Ni kommer att se mycket mer av allt det här i framtiden”, sa Apples VD Tim Cook. “Trots dessa investeringar kan vi fortfarande bibehålla en reserv med likvida medel för strategiska möjligheter och åtskilliga kontanter till förvaltningen av företaget. Därför ska vi starta ett program med vinstutdelning och aktieåterköp.”
“Genom att kombinera vinstutdelning, aktieåterköp och kontanter som används för att betala och lösa in bundna aktier, förväntar vi oss att använda cirka 45 miljarder USD av inhemska kontanter under programmens tre första år”, sade Apples ekonomichef Peter Oppenheimer. “Vi ser väldigt positivt på framtiden och de otroliga möjligheter som ligger framför oss.”
Apple kommer att hålla en telefonkonferens för att diskutera planerna. Direktsändningen på webben startar kl. 14.00 svensk tid måndagen den 19 mars 2012 på www.apple.com/quicktime/qtv/call31912. Företaget kommer inte att presentera någon uppdatering för det aktuella kvartalet eller diskutera andra ämnen än de ekonomiska tillgångarna. Webbsändningen kan också strömmas i repris under cirka två veckors tid.
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive, men inte begränsat till framtida affärsutsikter och planer för utdelning och återköp av aktier. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker och osäkerheteter inkluderar utan begränsningar effekten av konkurrensmässiga och ekonomiska faktorer, samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och -övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagets bruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov eller beslut att beställa produktkomponenter innan kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när det gäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, effekten som företagets beroende har på tillverkningen och de logistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekt på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget har brutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende på distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, effekten som produktens och tjänstens kvalitetsproblem kan ha på företagets försäljning och driftsvinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsatta tjänst, krig, terrorism, problem med det allmänna folkhälsotillståndet, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna, samt ogynnsamma resultat av andra rättssaker. Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 24 september 2011 och formuläret 10-Q för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2011. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.
Apple designar Mac-datorerna, världens bästa persondatorer, tillsammans med OS X, iLife, iWork och professionella program. Apple leder den digitala musikrevolutionen med iPod och iTunes Online Store. Apple har förnyat mobiltelefonen med den banbrytande iPhone och App Store och stakar ut den framtida utvecklingen inom mobila medier och datorenheter med iPad.
Presskontakt:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
08-703 30 56

    © 2012 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.