SENASTE NYTT 24 april 2012

Apple rapporterar andra kvartalets resultat

Rekordhöga försäljningssiffror för iPhone, iPad och Mac under marskvartalet

Nettovinsten ökar med 94 procent jämfört med året före

CUPERTINO, Kalifornien – 24 april 2012 – Apple presenterade idag företagets finansiella resultat för det andra kvartalet under räkenskapsåret 2012 med slutdatum 31 mars 2012. Företagets intäkter uppgick till 39,2 miljarder USD med en kvartalsnettovinst på 11,6 miljarder USD eller 12,30 USD per aktie. Dessa resultat ska jämföras med intäkter på 24,7 miljarder USD och en kvartalsnettovinst på 6,0 miljarder USD eller 6,40 USD per aktie för samma kvartal förra året. Bruttomarginalen var 47,4 procent jämfört med 41,4 procent under samma kvartal förra året. Försäljningen utanför USA utgjorde 64 procent av intäkterna under kvartalet.
Företaget sålde 35,1 miljoner iPhone-enheter under kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 88 procent jämfört med samma kvartal förra året. Apple sålde 11,8 miljoner iPad-enheter under kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 151 procent jämfört med samma kvartal förra året. Företaget sålde 4 miljoner Mac-datorer under kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med samma kvartal förra året. Apple sålde 7,7 miljoner iPod-enheter under kvartalet, vilket motsvarar en minskning med 15 procent jämfört med samma kvartal förra året.
”Vi är stolta och glada över att ha sålt fler än 35 miljoner exemplar av iPhone och nästan 12 miljoner av iPad under marskvartalet”, sa Apples CEO Tim Cook. ”Nya iPad har fått en flygande start och under året kommer vi att presentera en mängd innovationer av den typ som bara kan komma från Apple.”
”Vårt rekordstarka marskvartal gav oss 14 miljarder USD i rörelseintäkter”, sa Apples CFO Peter Oppenheimer. ”När vi blickar framåt mot räkenskapsårets tredje kvartal förväntar vi oss intäkter på 34 miljarder USD med en vinst på 8,68 USD per aktie.”
Apple direktsänder konferenssamtalet med de finansiella resultaten för andra kvartalet 2012 med start kl. 14.00 PDT/23.00 CET den 24 april 2012 på www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq212. Denna webbcast finns även tillgänglig för uppspelning i ungefär två veckor efter direktsändningen.
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive, men inte begränsat till företagets beräknade omsättning och vinst per aktie. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker och osäkerheter inkluderar utan begränsningar effekten av konkurrensmässiga och ekonomiska faktorer, samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och -övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagets bruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov eller beslut att beställa produktkomponenter innan kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när det gäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, effekten som företagets beroende har på tillverkningen och de logistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekt på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget har brutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende på distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, effekten som produktens och tjänstens kvalitetsproblem kan ha på företagets försäljning och driftsvinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsatta tjänst, krig, terrorism, problem med det allmänna folkhälsotillståndet, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna, samt ogynnsamma resultat av andra rättssaker. Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 24 september 2011, formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 31 december 2011 och formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 31 mars 2012. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.
Apple designar Mac-datorerna, världens bästa persondatorer, tillsammans med OS X, iLife, iWork och professionella program. Apple leder den digitala musikrevolutionen med iPod och iTunes Online Store. Apple har förnyat mobiltelefonen med den banbrytande iPhone och App Store och stakar ut den framtida utvecklingen inom mobila medier och datorenheter med iPad.
Presskontakt:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
08-703 30 56
INFORMATION TILL REDAKTÖRER: Mer information fås via Apples PR-webbplats eller via Apples Media Helpline på telefonnummer 08-703 30 48.

© 2012 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.