SENASTE NYTT 24 juli 2012

Apple rapporterar tredje kvartalets resultat

17 miljoner sålda iPad-enheter

Styrelsen föreslår en kvartalvis utdelning på 2,65 USD per aktie

CUPERTINO, Kalifornien – 24 juli 2012 – Apple presenterade idag företagets finansiella resultat för det tredje kvartalet av räkenskapsåret 2012 med slutdatum den 30 juni 2012. Företagets intäkter uppgick till 35,0 miljarder USD med en kvartalsnettovinst på 8,8 miljarder USD eller 9,32 USD per aktie. Dessa resultat ska jämföras med intäkter på 28,6 miljarder USD och en kvartalsnettovinst på 7,3 miljarder USD eller 7,79 USD per aktie för samma kvartal förra året. Bruttomarginalen var 42,8 procent jämfört med 41,7 procent under samma kvartal förra året. Försäljning utanför USA utgjorde 62 procent av intäkterna under kvartalet.
Företaget sålde 26,0 miljoner iPhone-enheter under kvartalet, vilket motsvarar en ökning på 28 procent jämfört med samma kvartal förra året. Apple sålde 17,0 miljoner iPad-enheter under kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 84 procent jämfört med samma kvartal förra året. Företaget sålde 4,0 miljoner Mac-datorer under kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 2 procent jämfört med samma kvartal förra året. Apple sålde 6,8 miljoner iPod-enheter, vilket motsvarar en minskning med 10 procent jämfört med samma kvartal förra året.
Apples bolagsstyrelse har föreslagit en kontantutdelning på 2,65 USD per aktie i företagets aktiekapital. Utdelningen betalas ut den 16 augusti 2012 till aktieägare som är registrerade efter stängning den 13 augusti 2012.
”Vi är stolta och glada över rekordförsäljningen av 17 miljoner iPad-enheter i junikvartalet”, sa Apples CEO Tim Cook. ”Dessutom har vi just uppdaterat hela MacBook-familjen, vi släpper Mountain Lion i morgon och lanserar iOS 6 senare i höst. Vi ser också fram emot alla nya, fantastiska produkter som vi har på gång.”
”Vi fortsätter att satsa på företagets tillväxt och är stolta över att kunna föreslå en utdelning på 2,65 USD per aktie idag”, sa Apples CFO Peter Oppenheimer. ”När vi blickar framåt mot räkenskapsårets fjärde kvartal förväntar vi oss intäkter på 34 miljarder USD med en vinst på 7,65 USD per aktie.”
Apple kommer att hålla en telefonkonferens för att diskutera dess finansiella resultat för det tredje kvartalet 2012. Direktsändningen på webben startar kl. 14.00 svensk tid den 24 juli 2012 på www.apple.com/quicktime/qtv/call31912. Webbsändningen kan också strömmas i repris under cirka två veckors tid.
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive, men inte begränsat till framtida affärsutsikter och planer för utdelning och återköp av aktier. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker och osäkerheteter inkluderar utan begränsningar effekten av konkurrensmässiga och ekonomiska faktorer, samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och -övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagets bruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov eller beslut att beställa produktkomponenter innan kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när det gäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, effekten som företagets beroende har på tillverkningen och de logistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekt på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget har brutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende på distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, effekten som produktens och tjänstens kvalitetsproblem kan ha på företagets försäljning och driftsvinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsatta tjänst, krig, terrorism, problem med det allmänna folkhälsotillståndet, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna, samt ogynnsamma resultat av andra rättssaker. Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 24 september 2011 och formuläret 10-Q för kvartalet som avslutades den 31 december 2011 och den 31 mars 2012, samt formuläret 10-Q för kvartalet som avslutades den 30 juni 2012 som kommer att lämnas in till SEC. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.
Presskontakt:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
08-703 30 56

    Apple, Apples logotyp, Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.