SENASTE NYTT 25 oktober 2012

Apple rapporterar fjärde kvartalets resultat

26,9 miljoner sålda iPhone-enheter, rekordhöga intäkter och rekordvinst för fjärde kvartalet

Styrelsen föreslår en kvartalvis utdelning på 2,65 USD per aktie

CUPERTINO, Kalifornien – 25 oktober 2012 – Apple presenterade idag företagets finansiella resultat för det fjärdje kvartalet av räkenskapsåret 2012 med slutdatum den 29 september 2012. Företagets intäkter under kvartalet uppgick till 36,0 miljarder USD med en kvartalsnettovinst på 8,2 miljarder USD eller 8,67 USD per aktie. Dessa resultat ska jämföras med intäkter på 28,3 miljarder USD och en nettovinst på 6,6 miljarder USD eller 7,05 USD per aktie för samma kvartal föregående år. Bruttomarginalen var 40,0 procent jämfört med 40,3 procent under samma kvartal föregående år. Försäljning utanför USA utgjorde 60 procent av intäkterna under kvartalet.
Företaget sålde 26,9 miljoner iPhone-enheter under kvartalet, vilket motsvarar en ökning på 58 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Apple sålde 14,0 miljoner iPad-enheter under kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 26 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Företaget sålde 4,9 miljoner Mac-datorer under kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 1 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Apple sålde 5,3 miljoner iPod-enheter, vilket motsvarar en minskning med 19 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
Apples bolagsstyrelse har föreslagit en kontantutdelning på 2,65 USD per aktie i företagets aktiekapital. Utdelningen utbetalas den 15 november 2012 till aktieägare som är registrerade efter stängning den 12 november 2012.
”Vi är stolta över att kunna avsluta ett fantastiskt räkenskapsår med rekordsiffror för septemberkvartalet”, sa Apples CEO Tim Cook. ”Vi startar julsäsongen med våra bästa iPhone-, iPad-, Mac- och iPod-produkter någonsin, och vi tror starkt på de produkter vi har på gång.”
”Vi är stolta över att ha genererat mer än 41 miljarder USD i nettointäkter och mer än 50 miljarder USD i rörelseintäkter under räkenskapsåret 2012”, sa Apples ekonomichef Peter Oppenheimer. ”När vi blickar framåt mot första kvartalet under räkenskapsåret 2013 förväntar vi oss intäkter på cirka 52 miljarder USD med en vinst på cirka 11,75 USD per aktie.”
Apple kommer att hålla en telefonkonferens för att diskutera dess finansiella resultat för det fjärdje kvartalet 2012. Direktsändningen på webben startar kl. 23.00 svensk tid den 25 oktober 2012 på www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq412. Webbsändningen kan också strömmas i repris under cirka två veckors tid.
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive, men inte begränsat till framtida affärsutsikter och planer för utdelning och återköp av aktier. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker och osäkerheter inkluderar, utan begränsningar, effekten av konkurrensmässiga och ekonomiska faktorer, samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och -övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagetsbruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov eller beslut att beställa produktkomponenter innan kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när det gäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, effekten som företagets beroende har på tillverkningen och de logistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekt på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget har brutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende på distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, effekten som produktens och tjänstens kvalitetsproblem kan ha på företagets försäljning och rörelsevinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsatta tjänst, krig, terrorism, problem med det allmänna folkhälsotillståndet, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna, samt ogynnsamma resultat av andra rättssaker.
Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 24 september 2011, formulär 10-Q för räkenskapskvartalen som avslutades den 31 december 2011, den 31 mars 2012 och 30 juni 2012, samt formulär K-10 för räkenskapsåret som avslutades den 29 september 2012 som kommer att arkiveras hos SEC.
Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.
Apple designar Mac-datorerna – världens bästa persondatorer – och OS X, iLife, iWork samt en rad professionella program. Apple leder den digitala musikrevolutionen med iPod och iTunes Store. Apple har förnyat mobiltelefonen med den banbrytande iPhone och App Store och stakar ut den framtida utvecklingen inom mobila medier och datorteknik med iPad.
Presskontakt:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
08-703 30 56
INFORMATION TILL REDAKTÖRER: Mer information får du via Apples PR-webbplats (apple.com/se/pr) eller genom att ringa Apples Media Helpline på 08-703 30 48.

© 2012 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.