PRESSMEDDELANDEN 10 november 2012

HTC och Apple når förlikning i patenttvist

Alla patenttvister mellan företagen avslutas

TAIPEI, Taiwan och CUPERTINO, Kalifornien – 10 november 2012 – HTC och Apple har nått en uppgörelse som innebär att företagen lägger ned samtliga stämningsansökningar och ingår ett 10-årigt licensavtal. Avtalet omfattar båda företagens nuvarande och framtida patent. Villkoren för uppgörelsen har inte offentliggjorts.
 
”Vi på HTC är nöjda över att tvisten med Apple har fått en lösning. Nu kan vi fokusera på innovation i stället för på rättstvister”, sa HTC:s VD Peter Chou.
 
”Vi är glada över att ha nått en uppgörelse med HTC”, sa Apples VD Tim Cook. ”Nu fortsätter vi att satsa stenhårt på produktutveckling.”
 
Presskontakt:
Maggie Cheng
HTC
maggie_cheng@htc.com
+88 691 005 6396
The Hollenbeck Group for HTC
media@hollenbeckgroup.com
+1 (971) 282-5611
Steve Dowling
Apple
dowling@apple.com
+1 (408) 974-1896

    © 2012 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.