SENASTE NYTT 23 januari 2013

Apple rapporterar rekordresultat

47,8 miljoner sålda iPhone-enheter, 22,9 miljoner iPad-enheter

CUPERTINO, Kalifornien – 23 januari 2013 – Apple presenterade idag företagets finansiella resultat för det 13 veckor långa första kvartalet av räkenskapsåret 2013 med slutdatum den 29 december 2012. Företagets intäkter under kvartalet uppgick till rekordhöga 54,5 miljarder USD med en rekordhög kvartalsnettovinst på 13,1 miljarder USD eller 13,81 USD per aktie. Dessa resultat ska jämföras med intäkter på 46,3 miljarder USD och en kvartalsnettovinst på 13,1 miljarder USD eller 13,87 USD per aktie för det 14 veckor långa kvartalet föregående år. Bruttomarginalen var 38,6 procent jämfört med 44,7 procent under samma kvartal föregående år. Försäljning utanför USA utgjorde 61 procent av intäkterna under kvartalet.
Genomsnittliga intäkter per vecka under kvartalet var 4,2 miljarder USD jämfört med 3,3 miljarder USD under samma kvartal föregående år.
Företagets försäljning av 47,8 miljoner iPhone-enheter under kvartalet var rekordhög, jämfört med 37 miljoner under samma kvartal föregående år. Apples försäljning av 22,9 miljoner iPad-enheter under kvartalet var även den rekordhög, jämfört med 15,4 miljoner under samma kvartal föregående år Företaget sålde 4,1 miljoner Mac-datorer, jämfört med 5,2 miljoner under samma kvartal föregående år Företaget sålde 12,7 miljoner iPod-enheter under kvartalet, jämfört med 15,4 miljoner under samma kvartal föregående år.
Apples bolagsstyrelse har föreslagit en kontantutdelning på 2,65 USD per aktie i företagets aktiekapital. Utdelningen utbetalas den 14 februari 2013 till aktieägare som är registrerade efter stängning den 11 februari 2013.
”Vi är jätteglada över rekordintäkter på mer än 54 miljarder USD och en försäljning av fler än 75 miljoner iOS-enheter under ett enda kvartal”, sa Apples VD Tim Cook. ”Vi tror starkt på våra kommande produkter och arbetar med fokus på nyskapande och att göra de bästa produkterna i världen.”
”Vi är stolta över att ha genererat mer än 23 miljarder USD i rörelseintäkter under kvartalet”, sa Apples ekonomichef Peter Oppenheimer. ”Vi satte kvartalsrekord för försäljningen av iPhone och iPad, breddade vårt ekosystem ordentligt och genererade Apples högsta kvartalsintäkter någonsin.”
Apple tillhandahåller följande uppgifter för det andra kvartalet under räkenskapsåret 2013:
• intäkter på mellan 41 miljarder USD och 43 miljarder USD
• bruttomarginal mellan 37,5 procent och 38,5 procent
• rörelsekostnader mellan 3,8 miljarder USD och 3,9 miljarder USD
•övriga inkomster/(utgifter) på 350 miljoner USD
• skattesats på 26 %
Apple kommer att hålla en telefonkonferens för att diskutera dess finansiella resultat för det första kvartalet 2013. Direktsändningen på webben startar kl. 23.00 svensk tid den 23 januari 2013 påwww.apple.com/quicktime/qtv/earningsq113. Webbsändningen kan också strömmas i repris under cirka två veckors tid.
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive, men inte begränsat till företagets beräknade intäkter, bruttomarginal, rörelsekostnader, övriga intäkter/(utgifter) och skattesatser. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker och osäkerheteter inkluderar utan begränsningar effekten av konkurrensmässiga och ekonomiska faktorer, samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och -övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagets bruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov eller beslut att beställa produktkomponenter innan kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när det gäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, effekten som företagets beroende har på tillverkningen och de logistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekt på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget har brutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende på distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, effekten som produktens och tjänstens kvalitetsproblem kan ha på företagets försäljning och driftsvinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsatta tjänst, krig, terrorism, problem med det allmänna folkhälsotillståndet, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna, samt ogynnsamma resultat av andra rättssaker. Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 29 september 2012 och formuläret 10-Q för räkenskapsåret som avslutades den 29 december 2012 som ska registreras hos SEC. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.
Apple designar Mac-datorerna – världens bästa persondatorer – och OS X, iLife, iWork samt en rad proffsprogram. Apple leder den digitala musikrevolutionen med iPod och iTunes Store. Apple har förnyat mobiltelefonen med den banbrytande iPhone och App Store och stakar ut den framtida utvecklingen inom mobila medier och datorteknik med iPad.
Presskontakt:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
08-703 30 56

    © 2013 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Mac, Mac OS, Macintosh, QuickTime, iPhone, iPad och iPod touch är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.