PRESSMEDDELANDEN 23 april 2013

Apple mer än fördubblar sitt utdelningsprogram

Totalt 100 miljarder USD ska delas ut till aktieägare fram till slutet av 2015

CUPERTINO, Kalifornien – 23 april 2013 – Apple meddelade idag att dess styrelse har godkänt en betydande ökning av företagets utdelningsprogram till aktieägare. Företaget planerar att fördela totalt 100 miljarder USD i kontanta utdelningar under det utökade programmet fram tills slutet av 2015. Detta är en ökning med 55 miljarder USD av programmet som tillkännagavs förra året och motsvarar en summa på 30 miljarder USD per år räknat från den första utdelningen i august 2012 fram tills december 2015.
Som en del av programmet har styrelsen även godkänt ett ökat återköp av aktier till ett värde av 60 miljarder USD jämfört med de 10 miljarder USD som tillkännagavs förra året. Detta är det enskilt största återköpet av aktier någonsin och förväntas vara genomfört vid slutet av kalenderåret 2015. Apple förväntar sig även en kostnad på cirka 1 miljard USD per år för inlösen av aktieoptioner.
Utöver detta har styrelsen godkänt en ökning på 15 % av företagets kvartalsutdelning och har idag meddelat att aktieutdelningen blir 3,05 USD per aktie, med utbetalningsdag den 16 maj 2013 till aktieägare enligt registrerat innehav vid börsens stängning den 13 maj 2013. Apple är ett av de företag som ger högst utdelning i världen med årliga utbetalning på cirka 11 miljarder USD.
I samband med det utökade utdelningsprogrammet planerar företaget att ta upp lån och kommer att tillkänna fler detaljer om detta inom en snar framtid.
Ledningsgruppen och styrelsen kommer fortsättningsvis att granska de olika delarna av utdelningsprogrammet påårsbasis.
”Vi är glada över de förutsättningar som gör det möjligt för oss att mer än fördubbla storleken på det utdelningsprogram vi tillkännagav förra året”, sa Apples VD Tim Cook. ”Vi känner oss så säkra på att återköp av aktier är ett suveränt sätt att använda vårt kapital att vi har öronmärkt den största ökningen av vårt utdelningsprogram till återköp av aktier.”
”Vi kommer att fortsätta ge utdelningar till aktieägare i form av aktieutdelningar, återköp av aktier och inlösen av aktieoptioner”, sade Apples ekonomichef Peter Oppenheimer. ”Vi fortsätter att generera intäkter som mer än väl täcker verksamhetens driftskostnader, ger oss möjlighet att investera i vår framtid och flexibilitet att dra nytta av strategiska möjligheter.”
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive, men inte begränsat till framtida affärsutsikter och planer för utdelning, återköp av aktier och lån. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker och osäkerheteter inkluderar utan begränsningar effekten av konkurrensmässiga och ekonomiska faktorer, samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och -övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagets bruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov eller beslut att beställa produktkomponenter innan kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när det gäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, effekten som företagets beroende har på tillverkningen och de logistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekt på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget har brutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende på distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, effekten som produktens och tjänstens kvalitetsproblem kan ha på företagets försäljning och driftsvinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsatta tjänst, krig, terrorism, problem med det allmänna folkhälsotillståndet, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna, samt ogynnsamma resultat av andra rättssaker. Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 29 september 2012, formuläret 10-Q för kvartalet som avslutades den 29 december 2012 och formuläret 10-Q för kvartalet som avslutades den 30 mars 2013 som ska registreras hos SEC. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.
Apple designar Mac-datorerna – världens bästa persondatorer – och OS X, iLife, iWork samt en rad proffsappar. Apple leder den digitala musikrevolutionen med iPod och iTunes Store. Apple har förnyat mobiltelefonen med den banbrytande iPhone och App Store och stakar ut den framtida utvecklingen inom mobila medier och datorteknik med iPad.
Presskontakt:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
08–703 30 56

    © 2013 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.