SENASTE NYTT 23 april 2013

Apple rapporterar andra kvartalets resultat

37,4 miljoner sålda iPhone-enheter, 19,5 miljoner iPad-enheter

CUPERTINO, Kalifornien – 23 april 2013 – Apple presenterade idag företagets finansiella resultat för det andra kvartalet av räkenskapsåret 2013 med slutdatum den 30 mars 2013. Företagets intäkter under kvartalet uppgick till 43,6 miljarder USD med en kvartalsnettovinst på 9,5 miljarder USD eller 10,09 USD per aktie. Dessa resultat ska jämföras med intäkter på 39,2 miljarder USD och en nettovinst på 11,6 miljarder USD eller 12,30 USD per aktie för samma kvartal föregående år. Bruttomarginalen var 37,5 procent jämfört med 47,4 procent under samma kvartal föregående år. Försäljning utanför USA utgjorde 66 procent av intäkterna under kvartalet.
Företaget sålde 37,4 miljoner iPhone-enheter under kvartalet, jämfört med 35,1 miljoner under samma kvartal föregående år. Apple sålde också 19,5 miljoner iPad-enheter under kvartalet, jämfört med 11,8 miljoner under samma kvartal föregående år Företaget sålde knappt 4 miljoner Mac-datorer, jämfört med 4 miljoner under samma kvartal föregående år.
”Vi är glada över att kunna rapportera rekordintäkter för kvartalet som avslutades i mars tack vare fortsatt hög efterfrågan på iPhone och iPad”, sa Apples VD Tim Cook. ”Våra team arbetar hårt med fantastiska nya hårdvaror, mjukvaror och tjänster och vi tror starkt på våra kommande produkter.”
”Våra intäkter är fortsatt höga med 12,5 miljarder i rörelseintäkter under kvartalet och en slutbalans på 145 miljarder USD i kontanta medel”, sa Apples ekonomichef Peter Oppenheimer.
Apple tillhandahåller följande uppgifter för det tredje kvartalet under räkenskapsåret 2013:
• intäkter på mellan 33,5 miljarder USD och 35,5 miljarder USD
• bruttomarginal mellan 36 procent och 37 procent
• rörelsekostnader mellan 3,85 miljarder USD och 3,95 miljarder USD
•övriga inkomster/(utgifter) på 300 miljoner USD
• skattesats på 26 %
Apple kommer att hålla en telefonkonferens för att diskutera dess finansiella resultat för det andra kvartalet 2013. Direktsändningen på webben startar kl. 23.00 svensk tid den 23 april 2013 påwww.apple.com/quicktime/qtv/earningsq213. Webbsändningen kan också strömmas i repris under cirka två veckors tid.
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive, men inte begränsat till företagets beräknade intäkter, bruttomarginal, rörelsekostnader, övriga intäkter/(utgifter) och skattesatser. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker och osäkerheteter inkluderar utan begränsningar effekten av konkurrensmässiga och ekonomiska faktorer, samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och -övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagets bruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov eller beslut att beställa produktkomponenter innan kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när det gäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, effekten som företagets beroende har på tillverkningen och de logistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekt på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget har brutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende på distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, effekten som produktens och tjänstens kvalitetsproblem kan ha på företagets försäljning och driftsvinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsatta tjänst, krig, terrorism, problem med det allmänna folkhälsotillståndet, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna, samt ogynnsamma resultat av andra rättssaker. Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 29 september 2012, formuläret 10-Q för kvartalet som avslutades den 29 december 2012 och formuläret 10-Q för kvartalet som avslutades den 30 mars 2013 som ska registreras hos SEC. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.
Presskontakt:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
08–703 30 56

    © 2013 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, Mac, Mac OS and Macintosh are trademarks of Apple. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.