SENASTE NYTT 23 juli 2013

Apple rapporterar tredje kvartalets resultat

Nytt rekord för junikvartalet med 31 miljoner sålda iPhone-enheter

CUPERTINO, Kalifornien – 23 juli 2013 – Apple presenterade idag företagets finansiella resultat för det tredje kvartalet av räkenskapsåret 2013 med slutdatum den 29 juni 2013. Företagets intäkter uppgick till 35,3 miljarder USD med en kvartalsnettovinst på 6,9 miljarder USD eller 7,47 USD per aktie. Dessa resultat ska jämföras med intäkter på 35 miljarder USD och en kvartalsnettovinst på 8,8 miljarder USD eller 9,32 USD per aktie för samma kvartal föregående år. Bruttomarginalen var 36,9 procent jämfört med 42,8 procent under samma kvartal föregående år. Försäljning utanför USA utgjorde 57 procent av intäkterna under kvartalet.
Företaget sålde 31,2 miljoner iPhone-enheter, vilket är ett rekord för junikvartalet, jämfört med 26 miljoner under samma kvartal föregående år. Apple sålde också 14,6 miljoner iPad-enheter under kvartalet, jämfört med 17 miljoner under samma kvartal föregående år. Företaget sålde 3,8 miljoner Mac-datorer, jämfört med 4 miljoner under samma kvartal föregående år.
Apples bolagsstyrelse har föreslagit en kontantutdelning på 3,05 USD per aktie i företagets aktiekapital. Utdelningen utbetalas den 15 augusti 2013 till aktieägare som är registrerade efter stängning den 12 augusti 2013.
”Vi är extra stolta över vår rekordhöga försäljning av 31 miljoner iPhone-enheter under junikvartalet och de kraftigt ökande intäkterna från iTunes, mjukvara och tjänster”, sa Apples VD Tim Cook ”Vi ser verkligen fram emot att släppa de färdiga versionerna av iOS 7 och OS X Mavericks, samtidigt som vi är superfokuserade och arbetar hårt med en rad nya otroliga produkter som lanseras under hösten och under 2014.”
”Vi har genererat 7,8 miljarder USD i rörelseintäkter under kvartalet och är nöjda över att ha återfört 18,8 miljarder USD i kontanter till aktieägare via utdelningar och återköp av aktier”, sa Apples ekonomichef Peter Oppenheimer.
Apple tillhandahåller följande uppgifter för det fjärde kvartalet under räkenskapsåret 2013:
  • intäkter mellan 34 miljarder USD och 37 miljarder USD
  • bruttomarginal mellan 36 procent och 37 procent
  • rörelsekostnader mellan 3,9 miljarder USD och 3,95 miljarder USD
  • övriga inkomster/(utgifter) på 200 miljoner USD
  • skattesats på 26,5 %


Apple direktsänder konferenssamtalet med de finansiella resultaten för tredje kvartalet 2013 med start kl. 23.00 svensk tid den 23 juli 2013 påwww.apple.com/quicktime/qtv/earningsq313. Webbsändningen kan också strömmas i repris under cirka två veckors tid.
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive, men inte begränsat till företagets beräknade intäkter, bruttomarginal, rörelsekostnader, övriga intäkter/(utgifter) och skattesatser. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker och osäkerheteter inkluderar utan begränsningar effekten av konkurrensmässiga och ekonomiska faktorer, samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och -övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagets bruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov eller beslut att beställa produktkomponenter innan kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när det gäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, effekten som företagets beroende har på tillverkningen och de logistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekt på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget har brutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende på distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, effekten som produktens och tjänstens kvalitetsproblem kan ha på företagets försäljning och driftsvinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsatta tjänst, krig, terrorism, problem med det allmänna folkhälsotillståndet, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna, samt ogynnsamma resultat av andra rättssaker. Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 29 september 2012, formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 29 december 2012, formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 30 mars 2013 och formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 29 juni 2013. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.
Apple designar Mac-datorerna – världens bästa persondatorer – och OS X, iLife, iWork samt en rad professionella appar. Apple leder den digitala musikrevolutionen med iPod och iTunes Store. Apple har förnyat mobiltelefonen med den banbrytande iPhone och App Store och stakar ut den framtida utvecklingen inom mobila medier och datorteknik med iPad.
Presskontakt:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
08–703 30 56

    © 2013 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.