SENASTE NYTT 27 januari 2014

Apple rapporterar första kvartalets resultat

Försäljningen av iPhone och iPad ger rekordhög omsättning och rörelseresultat

CUPERTINO, Kalifornien – 27 januari 2014 – Apple presenterade idag företagets finansiella resultat för det första kvartalet av räkenskapsåret 2014 med slutdatum den 28 december 2013. Företagets rekordhöga intäkter under kvartalet uppgick till 57,6 miljarder USD med en kvartalsnettovinst på 13,1 miljarder USD eller 14,50 USD per aktie. Dessa resultat ska jämföras med intäkter på 54,5 miljarder USD och en nettovinst på 13,1 miljarder USD eller 13,81 USD per aktie under samma kvartal föregående år. Bruttomarginalen var 37,9 procent jämfört med 38,6 procent under samma kvartal föregående år. Försäljning utanför USA utgjorde 63 procent av intäkterna under kvartalet.
Företaget sålde 51 miljoner iPhone-enheter, vilket är ett kvartalsrekord, jämfört med 47,8 miljoner under samma kvartal föregående år. Apple sålde också 26 miljoner iPad-enheter under kvartalet, även det ett kvartalsrekord, jämfört med 22,9 miljoner under samma kvartal föregående år. Företaget sålde 4,8 miljoner Mac-datorer, jämfört med 4,1 miljoner under samma kvartal föregående år.
Apples bolagsstyrelse har föreslagit en kontantutdelning på 3,05 USD per aktie i företagets aktiekapital. Utdelningen utbetalas den 13 februari 2014 till aktieägare som är registrerade efter stängning den 10 februari 2014.
”Vi är verkligen glada över rekordförsäljningen av iPhone och iPad, den starka utvecklingen för Mac-produkter och den fortsatta tillväxten för iTunes, programvaror och tjänster”, sa Apples VD Tim Cook. ”Vi älskar att ha de nöjdaste, lojalaste och mest engagerade kunderna och fortsätter att investera kraftigt i vår framtid för att göra deras upplevelser av våra produkter och tjänster ännu bättre.”
”Vi har genererat 22,7 miljarder USD i rörelseintäkter och återfört ytterligare 7,7 miljarder USD i kontanter till aktieägare via utdelningar och återköp av aktier under decemberkvartalet, vilket innebär att de ackumulerade utbetalningarna till aktieägarna uppgår till 43 miljarder USD ”, sa Apples ekonomichef Peter Oppenheimer.
Apple tillhandahåller följande uppgifter för det andra kvartalet under räkenskapsåret 2014:
  • intäkter på mellan 42 miljarder USD och 44 miljarder USD
  • bruttomarginal mellan 37 procent och 38 procent
  • rörelsekostnader mellan 4,3 miljarder USD och 4,4 miljarder USD
  • övriga inkomster/(utgifter) på 200 miljoner USD
  • skattesats på 26,2 procent


Apple kommer att hålla en telefonkonferens för att diskutera dess finansiella resultat för det första kvartalet 2014. Direktsändningen på webben startar kl. 23.00 svensk tid den 27 januari 2014 på www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq114 . Webbsändningen kan också strömmas i repris under cirka två veckors tid.
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive, men inte begränsat till företagets beräknade intäkter, bruttomarginal, rörelsekostnader, övriga intäkter/(utgifter) och skattesatser. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker och osäkerheter inkluderar utan begränsningar effekten av konkurrensmässiga och ekonomiska faktorer, samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och -övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagets bruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov eller beslut att beställa produktkomponenter innan kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när det gäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, effekten som företagets beroende har på tillverkningen och de logistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekt på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget har brutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende på distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, effekten som produktens och tjänstens kvalitetsproblem kan ha på företagets försäljning och driftsvinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsatta tjänst, krig, terrorism, problem med det allmänna folkhälsotillståndet, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna, samt ogynnsamma resultat av andra rättssaker. Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 28 september 2013 och formuläret 10-Q för kvartalet som avslutades den 28 december 2013 som ska registreras hos SEC. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information från respektive datum.

Presskontakt:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
08-703 3056
 

    © 2014 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.