PRESSMEDDELANDEN 4 mars 2014

Apples Peter Oppenheimer går i pension i slutet av september

Planerad övergång – efterträds av Luca Maestri

CUPERTINO, Kalifornien – 4 mars 2014 – Apple meddelade idag att Peter Oppenheimer, Apples vice VD och ekonomichef, går i pension i slutet av september. Luca Maestri, Apples vice VD för ekonomi och företagscontroller, kommer att efterträda Peter som ekonomichef och blir därmed direkt underställd till Apples CEO, Tim Cook. Luca kommer att efterträda Peter som ekonomichef i juni och efterhand även ta sig an Peters övriga ansvarsområden under hans återstående tid för att skapa en professionell och smidig övergång.
”Peter har varit vår ekonomichef under det senaste decenniet då Apples årsinkomst har vuxit från 8 miljarder till 171 miljarder USD och vår globala påverkan ökat markant. Hans vägledning, ledarskap och expertis har varit avgörande för Apples framgång, inte bara i hans roll som ekonomichef men även på andra områden där han ofta hoppade in och hjälpte till inom hela företaget. Hans bidrag och integritet som ekonomichef skapar ett nytt riktmärke för ekonomichefer på publika aktiebolag”, säger Tim Cook, Apples CEO. ”Peter är också en god vän som jag alltid har kunnat lita på. Även om det är tråkigt att han slutar är jag glad över att han får ägna mer tid åt sig själv och sin familj. Som vi alla hade förväntat oss har han tagit fram en plan som ser till att övergången blir smidig och friktionsfri för Apple .”
”Luca har över 25 års erfarenhet av ekonomisk ledning, bland annat som ekonomichef på publika aktiebolag, och jag är säker på att han kommer att bli en utmärkt ekonomichef på Apple”, fortsätter Tim. ”Vi mötte Luca under rekryteringen av en ny företagscontroller och visste direkt att han skulle bli Peters efterträdare. Hans bidrag till Apple har redan varit viktiga under hans tid här och han har snabbt fått erkännande från sina kollegor på hela företaget.”
”Jag älskar Apple och människorna som jag har haft turen att jobba med, och efter 18 år här är det dags för mig att ägna tid åt mig själv och min familj”, säger Peter Oppenheimer. ”Jag har länge velat bo på Kaliforniens centralkust och engagera mig mer i California Polytechnic State University där jag tidigare studerade, tillbringa mer tid med min fru och mina söner, resa till spännande platser i världen och göra något jag har velat göra i åratal – ta mitt flygcertifikat.”
Som ekonomichef ansvarar Peter för verksamhetsstyrning, ekonomi, IR, skatter, informationssystem, internrevision och anläggningar. Han började på Apple 1996 som controller för Nord- och Sydamerika. 1997 befordrades han till vice VD och controller för global försäljning och sedan till företagscontroller innan han slutligen blev ekonomichef. Apples årsintäkter har ökat mer än 20 gånger under Peters tid som ekonomichef och han har ansvarat för utvecklingen av en disciplinerad global finansstrategi, robusta system och rutiner samt ett mycket starkt bokslut. Under hans ledning har Apple byggt upp ett ekonomiteam i världsklass. Peter har också gått i täten för utbyggnaden av anläggningar, t.ex. fyra nya datacenter och Apples nya campus i Cupertino, som alla kommer att drivas med förnybar energi.
Peter ingår nu även i styrelsen för Goldman Sachs.
Luca har omfattande kunskap om alla viktiga aspekter som rör ekonomi och har 25 års erfarenhet av att bygga upp och leda ekonomiteam i stora och komplexa företag på den globala marknaden. Innan sin tid på Apple arbetade Luca som ekonomichef på både Nokia Siemens Networks och Xerox. Sedan starten på Apple i mars 2013 har han styrt de flesta av Apples ekonomiområden med framgång och i nära samarbete med Apples högsta ledning.
Luca började sin karriär på General Motors och har i 20 år haft olika finans- och ledningsbefattningar i Nord- och Sydamerika, Asien och Stillahavsområdet samt Europa. På GM hade Luca många viktiga uppgifter som rörde uppbyggnaden och driften av verksamheten. Han ingick i teamet som grundade GM:s regionala verksamhet i Asien och Stillahavsområdet, med investeringar inom tillverkning i Kina och Thailand. Han blev senare ekonomichef för det team som omorganiserade verksamheten i Brasilien och Argentina och återupprättade lönsamheten i regionen. Hans sista roll på GM var som ekonomichef för alla GM:s verksamheter i Europa, vilket omfattade 45 länder med årliga nettointäkter på ca 40 miljarder USD.
Luca har en otroligt bred internationell bakgrund och har bott och arbetat i Italien, Polen, Irland, Schweiz, Singapore, Thailand, Brasilien, Tyskland och USA.
Luca har en kandidatexamen i ekonomi från Luiss-universitetet i Rom. Han har även en magisterexamen i management från Boston University.
Presskontakt:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
08-703 30 56

    © 2014 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.