PRESSMEDDELANDEN 23 april 2014

Apple utökar sitt utdelningsprogram till över 130 miljarder USD

Styrelsen godkänner även en aktiesplit på 7:1

CUPERTINO, Kalifornien–23 april 2014–Apple meddelade idag att dess styrelse har godkänt en betydande ökning av företagets utdelningsprogram till aktieägare. Företaget planerar att fördela totalt 130 miljarder USD i kontanta utbetalningar under det utökade programmet fram tills slutet av 2015.
Som en del av programmet har styrelsen även godkänt ett ökat återköp av aktier till ett värde av 90 miljarder USD jämfört med de 60 miljarder USD som tillkännagavs förra året. Företaget planerar att fortsätta fördela cirka 1 miljard USD per år till inlösen av aktieoptioner.
Utöver detta har styrelsen godkänt en ökning på 8 procent av företagets kvartalsutdelning och har meddelat att aktieutdelningen blir 3,29 USD per aktie, med utdelningsdag den 15 maj 2014 till aktieägare med registrerat innehav vid börsens stängning den 12 maj 2014. Företaget planerar även att öka utdelningen på årsbasis. Apple är ett av de företag som ger högst utdelning i världen med årliga utbetalningar på cirka 11 miljarder USD. 
Mellan augusti 2012 och mars 2014 har Apple betalt ut 66 miljarder USD i kontanta medel inom ramen för utdelningsprogrammet.
Som en del av programmets finansiering avser företaget att ge sig in på statslånemarknader under 2014, både inom USA och internationellt, med en terminshandel liknande den som företaget genomförde under 2013. Ledningsgruppen och styrelsen kommer även fortsättningsvis att regelbundet granska alla delar av utdelningsprogrammet.
”Vi presenterar en betydande ökning av utdelningsprogrammet”, sa Apples VD Tim Cook. ”Vi är säkra på att Apple och Apple-aktien kommer att utvecklas starkt i framtiden, så vi fortsätter att dela ut större delen av programmet till återköp av aktier. Vi är också glada över att kunna öka utdelningen för andra gången på mindre än två år.”
Styrelsen har även meddelat en aktiesplit på 7:1. Alla registrerade Apple-aktieägare vid börsens stängning den 2 juni 2014 får sex ytterligare aktier för varje aktie de innehar den dagen och handeln på basis av den splitjusterade aktien inleds den 9 juni 2014.
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive men inte begränsat till framtida affärsutsikter och planer för utdelning, återköp av aktier och statslån. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan variera. Risker och osäkerheter inkluderar utan begränsningar effekten av konkurrensmässiga och ekonomiska faktorer, samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och -övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagets bruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov eller beslut att beställa produktkomponenter innan kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när det gäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, effekten som företagets beroende har på tillverkningen och de logistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekt på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget har brutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende på distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, effekten som produktens och tjänstens kvalitetsproblem kan ha på företagets försäljning och driftsvinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsatta tjänst, krig, terrorism, problem med det allmänna folkhälsotillståndet, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna, samt ogynnsamma resultat av andra rättssaker. Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 28 september 2013, formuläret 10-Q för kvartalet som avslutades den 28 december 2013 och formuläret 10-Q för kvartalet som avslutades den 29 mars 2014 som ska registreras hos SEC. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.
Presskontakt:
Josh Rosenstock
Apple
jrosenstock@apple.com
+44 (0)20 3284 6045

    © 2014 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.