SENASTE NYTT 23 april 2014

Apple rapporterar andra kvartalets resultat

Starka försäljningssiffror för iPhone ger rekordhöga intäkter för marskvartalet och 15 procent högre aktieutdelning

CUPERTINO, Kalifornien–23 april 2014–Apple presenterade idag företagets finansiella resultat för det andra kvartalet under räkenskapsåret 2014 med slutdatum den 29 mars 2014. Företagets kvartalsintäkter uppgick till 45,6 miljarder USD med en kvartalsnettovinst på 10,2 miljarder USD eller 11,62 USD per aktie. Dessa resultat ska jämföras med intäkter på 43,6 miljarder USD och en nettovinst på 9,5 miljarder USD eller 10,09 USD per aktie under samma kvartal föregående år. Bruttomarginalen var 39,3 procent jämfört med 37,5 procent under samma kvartal föregående år. Försäljning utanför USA utgjorde 66 procent av intäkterna under kvartalet.
”Vi är stolta över vårt kvartalsresultat och då särskilt de starka försäljningssiffrorna för iPhone och rekordintäkter från våra tjänster”, sade Apples VD Tim Cook. ”Vi ser verkligen fram emot att introducera fler nya produkter och tjänster på ett sätt som bara Apple kan.”
”Vi har genererat 13,5 miljarder USD i rörelseintäkter och återfört nästan 21 miljarder USD i kontanter till aktieägare via utdelningar och återköp av aktier under marskvartalet”, sa Apples ekonomichef Peter Oppenheimer. "Det innebär att de ackumulerade utbetalningarna till aktieägarna uppgår till 66 miljarder USD.”
Apple tillhandahåller följande uppgifter för det tredje kvartalet under räkenskapsåret 2014:
  • intäkter på mellan 36 miljarder USD och 38 miljarder USD
  • bruttomarginal mellan 37 procent och 38 procent
  • rörelsekostnader mellan 4,4 och 4,5 miljarder USD
  • övriga inkomster/(utgifter) på 200 miljoner USD
  • skattesats på 26,1 procent


Apple kommer att hålla en telefonkonferens för att diskutera dess finansiella resultat för det andra kvartalet 2014. Direktsändningen på webben startar kl. 23.00 svensk tid den 23 april 2014 påwww.apple.com/quicktime/qtv/earningsq214. Webbsändningen kan också strömmas i repris under cirka två veckors tid.
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive, men inte begränsat till företagets beräknade intäkter, bruttomarginal, rörelsekostnader, övriga intäkter/(utgifter) och skattesatser. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker och osäkerheter inkluderar utan begränsningar effekten av konkurrensmässiga och ekonomiska faktorer, samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och -övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagets bruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov eller beslut att beställa produktkomponenter innan kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när det gäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, effekten som företagets beroende har på tillverkningen och de logistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekt på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget har brutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende på distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, effekten som produktens och tjänstens kvalitetsproblem kan ha på företagets försäljning och driftsvinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsatta tjänst, krig, terrorism, problem med det allmänna folkhälsotillståndet, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna, samt ogynnsamma resultat av andra rättssaker. Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 28 september 2013, formuläret 10-Q för kvartalet som avslutades den 28 december 2013 och formuläret 10-Q för kvartalet som avslutades den 29 mars 2014 som ska registreras hos SEC. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.
Presskontakt:
Josh Rosenstock
Apple
jrosenstock@apple.com
+44 (0)20 3284 6045

    © 2014 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.