SENASTE NYTT 22 juli 2014

Apple rapporterar tredje kvartalets resultat

Tillväxten inom iPhone, Mac och tjänster ger rekordintäkter för ett junikvartal och 20% högre vinst per aktie

CUPERTINO, Kalifornien – 22 juli 2014 – Apple presenterade idag företagets finansiella resultat för det tredje kvartalet av räkenskapsåret 2014 med slutdatum den 28 juni 2014. Företagets intäkter uppgick till 37,4 miljarder USD med en kvartalsnettovinst på 7,7 miljarder USD eller 1,28 USD per aktie. Dessa resultat ska jämföras med intäkter på 35,3 miljarder USD och en nettovinst på 6,9 miljarder USD eller 1,07 USD per aktie för samma kvartal föregående år. Bruttomarginalen var 39,4 procent jämfört med 36,9 procent för samma kvartal föregående år. Försäljning utanför USA utgjorde 59 procent av intäkterna under kvartalet.
Apples bolagsstyrelse har föreslagit en kontantutdelning på 0,47 USD per aktie i företagets aktiekapital. Utdelningen utbetalas den 14 augusti 2014 till aktieägare som är registrerade efter stängning den 11 augusti 2014.
”Våra rekordintäkter under junikvartalet drevs av en stark försäljning av iPhone och Mac, och den fortsatta intäktsökningen från Apples ekosystem, vilket lett till den högsta vinstökningen per aktie under de senaste sju kvartalen”, sa Apples VD Tim Cook. ”Vi kan knappt vänta på att få släppa de kommande iOS 8 och OS X Yosemite, liksom en rad andra produkter och tjänster som vi ser fram emot att presentera.”
”Vi har genererat 10,3 miljarder USD i rörelseintäkter under kvartalet och har återfört mer än 8 miljarder USD i kontanter till aktieägare via utdelningar och återköp av aktier under junikvartalet”, sa Apples ekonomichef Luca Maestri. ”Nu har vi vidtagit åtgärder gällande mer än 74 miljarder USD av de 130 miljarder USD som utdelningsprogrammet omfattar och sex kvartal återstår.”
Apple tillhandahåller följande uppgifter för det fjärde kvartalet under räkenskapsåret 2014:
  • intäkter på mellan 37 miljarder USD och 40 miljarder USD
  • bruttomarginal mellan 37 procent och 38 procent
  • rörelsekostnader mellan 4,75 miljarder USD och 4,85 miljarder USD
  • övriga inkomster/(utgifter) på 250 miljoner USD
  • skattesats på 26,1 procent

Apple kommer att hålla en telefonkonferens för att diskutera dess finansiella resultat för det tredje kvartalet 2014. Direktsändningen på webben startar kl. 23.00 svensk tid tisdagen 22 juli 2014 på www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq314. Webbsändningen kan också strömmas i repris under cirka två veckors tid.
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive, men inte begränsat till företagets beräknade intäkter, bruttomarginal, rörelsekostnader, övriga intäkter/(utgifter) och skattesatser. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker och osäkerheter inkluderar utan begränsningar effekten av konkurrensmässiga och ekonomiska faktorer, samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och -övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagets bruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov eller beslut att beställa produktkomponenter innan kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när det gäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, effekten som företagets beroende har på tillverkningen och de logistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekt på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget har brutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende på distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, effekten som produktens och tjänstens kvalitetsproblem kan ha på företagets försäljning och driftsvinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsatta tjänst, krig, terrorism, problem med det allmänna folkhälsotillståndet, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna, samt ogynnsamma resultat av andra rättssaker. Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 28 september 2013, formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 28 december 2013, formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 29 mars 2014 och formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 28 juni 2014. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.
Presskontakt:
Josh Rosenstock
Apple
jrosenstock@apple.com

    © 2014 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.