SENASTE NYTT 26 april 2016

Apple rapporterar andra kvartalets resultat

Utdelningsprogrammet utökas till 250 miljarder USD

CUPERTINO, Kalifornien – 26 april 2016 – Apple rapporterade idag sitt ekonomiska resultat för andra kvartalet under företagets räkenskapsår 2016 som avslutades den 26 mars 2016. Företagets kvartalsintäkter uppgick till 50,6 miljarder USD, med en kvartalsnettovinst på 10,5 miljarder USD eller 1,90 USD per aktie. Dessa resultat ska jämföras med intäkter på 58 miljarder USD och en nettovinst på 13,6 miljarder USD eller 2,33 USD per aktie för samma kvartal föregående år. Bruttomarginalen var 39,4 procent jämfört med 40,8 procent under samma kvartal föregående år. Försäljning utanför USA utgjorde 67 procent av intäkterna under kvartalet.
 
”Vårt team levererade otroligt bra i starka makroekonomiska motvindar”, sa Apples VD Tim Cook. ”Vi är mycket nöjda med den fortsatt starka tillväxten i intäkter från tjänster, tack vare den otroliga styrkan hos Apples ekosystem och vår växande bas med över en miljard aktiva enheter.”
 
Företaget meddelade även att styrelsen har godkänt en ökning på 50 miljarder USD av företagets program för utdelning till aktieägare. Inom det utökade programmet planerar Apple att spendera ett sammanlagt belopp på 250 miljarder USD fram till slutet av mars 2018.
 
”Vi genererade ett starkt kassaflöde på 11,6 miljarder USD och återförde 10 miljarder USD till aktieägarna genom vårt utdelningsprogram under marskvartalet”, sa Apples CFO Luca Maestri. ”Tack vare styrkan hos våra verksamhetsresultat är vi glada att idag presentera en ytterligare ökning av programmet på 250 miljarder USD.”
 
Som en del av det uppdaterade programmet har styrelsen även godkänt ett ökat återköp av aktier till ett värde av 175 miljarder USD jämfört med de 140 miljarder USD som tillkännagavs förra året. Företaget förväntar sig även att fortsätta med inlösen av aktieoptioner.
 
Styrelsen har även godkänt en 10-procentig ökning av företagets kvartalsutdelning samt meddelat att aktieutdelningen blir 0,57 USD per aktie, med utdelningsdag den 12 maj 2016 till aktieägare med registrerat innehav vid börsen stängning den 9 maj 2016
 
Från utdelningsprogrammets start i augusti 2012 fram till mars 2016 har Apple återfört över 163 miljarder USD till aktieägare, inklusive 117 miljarder USD från återköp av aktier.
 
Företaget planerar att fortsätta agera på nationella och internationella statslånemarknader för att delfinansiera programmet. Ledningsteamet och styrelsen kommer kontinuerligt att utvärdera varje delelement i utdelningsprogrammet och planerar att komma med en årlig statusuppdatering för programmet.
 
Apple tillhandahåller följande uppgifter för det tredje kvartalet under räkenskapsåret 2016:
  • intäkter på mellan 41 miljarder USD och 43 miljarder USD
  • bruttomarginal mellan 37,5 procent och 38 procent
  • rörelsekostnader mellan 6 miljarder USD och 6,1 miljarder USD
  • övriga inkomster/(utgifter) på 300 miljoner USD
  • skattesats på 25,5 procent

Apple kommer att hålla en telefonkonferens för att diskutera dess finansiella resultat för det andra kvartalet 2016. Direktsändningen på webben startar kl. 23.00 svensk tid den 26 april 2016 på www.apple.com/investor/earnings-call/.Webbsändningen kan därefter ses i repris under cirka två veckors tid.
 
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive, men inte begränsat till företagets beräknade intäkter, bruttomarginal, rörelsekostnader, övriga intäkter/(utgifter), skattesatser och planer för utdelning, återköp av aktier och emissioner av statspapper. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker och osäkerheter inkluderar utan begränsningar effekten av konkurrensmässiga och ekonomiska faktorer, samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och -övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagets bruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov eller beslut att beställa produktkomponenter innan kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när det gäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, effekten som företagets beroende har på tillverkningen och de logistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekt på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget har brutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende på distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, effekten som produktens och tjänstens kvalitetsproblem kan ha på företagets försäljning och driftsvinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsatta tjänst, krig, terrorism, problem med det allmänna folkhälsotillståndet, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna, samt ogynnsamma resultat av rättssaker. Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 26 september 2015, formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 26 december 2016 samt formulär 10-Q för räkenskapsåret som avslutades den 26 mars 2016 och som ska registreras hos SEC. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.
 
När Apple lanserade Macintosh 1984 var det början på en revolution. Idag står Apple ständigt för nya innovationer med produkter som iPhone, iPad, Mac och Apple Watch. Apples fyra mjukvaruplattformar – iOS, OS X, watchOS och tvOS – ger en smidig upplevelse på alla Apple-enheter och skapar nya möjligheter med banbrytande tjänster som App Store, Apple Music, Apple Pay och iCloud. Apples 100 000 medarbetare brinner för att göra produkter av hög kvalitet och förbättra kundernas tillvaro.
 
Presskontakt:
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com
08-703 30 48

    © 2016 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.