PRESSMEDDELANDEN 5 maj 2016

Samarbete mellan Apple och SAP ska revolutionera hur företag arbetar med iPhone och iPad

Företagen ska ta fram nya iOS-appar och SDK för utveckling av kraftfulla, systemspecifika företagsappar

CUPERTINO, Kalifornien och WALLDORF, Tyskland – 5 maj 2016 – Apple och SAP tillkännagav idag ett samarbete som ska revolutionera den mobila arbetsupplevelsen för företagskunder av alla storlekar genom en kombination av kraftfulla systemspecifika appar för iPhone och iPad och den banbrytande funktionaliteten hos SAP HANA-plattformen. Samarbetet ska även resultera i ett nytt SDK (software development kit) för iOS och en skola så att utvecklare, partner och kunder enkelt kan bygga systemspecifika iOS-appar som är anpassade till deras affärsbehov.
 
”Det här samarbetet kommer att förändra hur företag använder iPhone och iPad genom kombinationen av det nyskapande och säkra iOS med SAP:s stora kunnande inom affärsmjukvara”, säger Apples VD Tim Cook. ”Det faktum att SAP är ledande inom affärssystem och att 76 procent av alla affärstransaktioner berörs av ett SAP-system gör SAP till en idealisk partner i vårt arbete med att verkligen förändra hur företag runt om i världen drivs med hjälp av iPhone och iPad. Med det nya SDK:t gör vi det möjligt för SAP:s över 2,5 miljoner utvecklare att skapa kraftfulla systemspecifika appar som fullt ut drar nytta av SAP HANA:s molnplattform samt utnyttjar de fantastiska funktioner som bara iOS-enheter kan erbjuda.”
 
”Vi är stolta över att kunna ta det här speciella samarbetet mellan Apple och SAP till en ny, banbrytande nivå”, säger SAP:s VD Bill McDermott. ”Genom att leverera en smidig och intuitiv affärsupplevelse kan vi hjälpa medarbetare att bli mer välinformerade, mer engagerade och mer produktiva. Tack vare att vi kombinerar de kraftfulla funktionerna i SAP HANA-molnplattformen och SAP S/4HANA med iOS, den ledande och säkraste mobila plattformen för företag, bidrar vi till att förse medarbetare med realtidsinformation, var och när de än väljer att arbeta. Apples och SAP:s gemensamma strävan att forma framtiden kommer att bidra till en bättre värld och förbättra folks vardag.” 
 
Företagen planerar att lansera en ny SAP HANA Cloud Platform SDK exklusivt för iOS, som kommer att tillhandahålla verktyg med vilka företag, designer och utvecklare snabbt och effektivt kan skapa egna iOS-appar för iPhone och iPad, baserat på SAP HANA Cloud Platform, SAP:s öppna plattform som tjänst. De här systemspecifika apparna kommer att ge åtkomst till centrala data och verksamhetsrutiner på SAP S/4HANA och samtidigt dra full nytta av iPhone- och iPad-funktioner som Touch ID, platstjänster och notiser.
 
Ett nytt designspråk, SAP Fiori for iOS, ska ta den prisbelönta SAP Fiori-användarupplevelsen till nästa nivå genom att komplettera den med en konsumentanpassad iOS-upplevelse som ska tillvarata de mångskiftande användarbehoven i företaget och göra det möjligt för utvecklare att skapa nästa generation appar. En ny SAP-skola med iOS-inriktning kommer att tillhandahålla verktyg och utbildning för att hjälpa de 2,5 miljoner medlemmarna i SAP:s globala nätverk att dra full nytta av det nya SDK:t och Apples nyskapande hårdvara och mjukvara. Arbetet med nya SDK:t, designspråket och skolan ska påbörjas före årets slut. 
 
Som en del i samarbetet kommer SAP att utveckla systemspecifika iOS-appar för viktiga funktioner i verksamhetsdriften.De här apparna för iPhone och iPad kommer att skapas i Swift, Apples moderna, säkra och interaktiva programmeringsspråk, och ska tillhandahålla en välbekant användarupplevelse med designspråket SAP Fiori for iOS. Medarbetare i olika branscher kommer därmed att ges tillgång till de viktiga data, rutiner och användarupplevelser som de behöver för att kunna fatta beslut och agera direkt från sin iPhone eller iPad, via appar som utformats för att en servicemedarbetare på fältet ska kunna beställa delar eller planera service, eller för att en läkare ska kunna dela aktuella patientuppgifter med annan vårdpersonal.
 
Som marknadsledande inom affärssystem hjälper SAP företag av alla storlekar och i alla branscher att prestera bättre. Från backoffice till styrelserum, från lager till butiksdisk och från stationär dator till mobil enhet företag av alla storlekar – SAP gör det möjligt för medarbetare och organisationer att samarbeta effektivare samt bättre dra nytta av affärsinsikter för att behålla sin konkurrenskraft.SAP:s mjukvara och tjänster ger cirka 310 000 företag och kunder inom offentlig sektor större lönsamhet, möjlighet till kontinuerlig anpassning samt en hållbar tillväxt.Mer information hittar du på www.sap.com.
 
När Apple lanserade Macintosh 1984 var det början på en revolution. Idag står Apple ständigt för nya innovationer med produkter som iPhone, iPad, Mac, Apple Watch och Apple TV. Apples fyra mjukvaruplattformar – iOS, OS X, watchOS och tvOS – ger en smidig upplevelse på alla Apple-enheter och skapar nya möjligheter med banbrytande tjänster som App Store, Apple Music, Apple Pay och iCloud. Apples 100 000 medarbetare brinner för att skapa produkter av hög kvalitet och förbättra kundernas tillvaro.
 
Presskontakt:
Scott Behles
SAP
scott.behles@sap.com
+1 917 494 20 09
 
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com
08-703 30 48    © 2016 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, iPhone, iPad, Touch ID och Swift är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Alla uttalanden i detta pressmeddelande som inte är historiska fakta är framåtblickande uttalanden enligt definition i U.S. Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Ord och fraser som ”förutse”, ”tro”, ”uppskatta”, ”förvänta”, ”prognos”, ”ha för avsikt”, ”kan”, ”planera”, ”projekt”, ”förutse”, ”bör” och ”kommer att” och liknande uttryck som de hänför sig till SAP är avsedda att identifiera sådana framåtriktade uttalanden. SAP åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden är föremål för olika risker och osäkerheter som kan leda till att faktiska resultat väsentligt avviker från förväntningarna. De faktorer som kan påverka SAP:s framtida ekonomiska resultat diskuteras mer utförligt i SAP:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”), däribland SAP:s senaste årsrapport på Form 20-F arkiverad i SEC. Läsarna uppmanas att inte lägga otillbörlig vikt vid dessa framåtriktade uttalanden, som endast gäller till dagens datum.