PRESSMEDDELANDEN 17 augusti 2016

Apple gör framsteg inom miljöområdet i Kina och hyllar leverantörernas engagemang för ren energi

Lens Technology är den första leverantören som satsar på 100 procent förnybar energi för all Apple-produktion

Alla 14 anläggningar där slutmonteringen utförs i Kina uppfyller nu kraven för Zero Waste

PEKING – 17 augusti 2016 – Apple offentliggjorde idag ett betydelsefullt engagemang från den stora leverantören Lens Technology som planerar att utföra all sin Apple-produktion på enbart förnybar energi. Detta oerhörda engagemang, kombinerat med en satsning på Zero Waste (produktion utan avfall) på alla sina anläggningar för slutmontering, främjar Apples arbete med att hjälpa tillverkare sänka sina koldioxidutsläpp och minska avfallet i Kina för att underlätta Kinas övergång till en ny grön ekonomi.
Lens Technology har förbundit sig att driva all sin glasproduktion för Apple med 100 procent förnybar energi vid slutet av2018. Det är en del av Apples branschledande program för ren energi inom leverantörskedjan som presenterades i fjol. Lens är den första leverantören som satsar på ren energi för all sin Apple-produktion och kommer att uppnå målet genom ett banbrytande energiköpsavtal med lokala vindkraftsprojekt.
Apples mål är att hjälpa till att förändra miljölandskapet i Kina, i samarbete med sina leverantörer, och kan med stolthet meddela attalla 14 slutmonteringscenter i Kina nu uppfyller kraven i UL:s Zero Waste to Landfill som handlar om nolltolerans mot nedgrävning av sopor. UL-standarden certifierar att allt tillverkningsavfall återanvänds, återvinns, komposteras eller, om så krävs, omvandlas till energi. Sedan programmet började i januari 2015 har anläggningarna förhindrat över 140 000 ton avfall från att hamna på soptippen.
”Vi vill visa världen att tillverkning kan göras ansvarsfullt, och vi samarbetar med våra leverantörer för att hjälpa dem att minska sin miljöpåverkan i Kina”, sa Lisa Jackson, Apples vice VD med ansvar för Environment, Policy and Social Initiatives. ”Vi gratulerar Lens för deras kraftfulla beslut. Genom att förmedla det vi har lärt oss under vår övergång till förnybar energi hoppas vi att våra leverantörer fortsätter dra nytta av projekt för ren energi, så att Kina närmar sig sina mål för grön tillverkning.”
”Vårt energiköpsavtal är det första i sitt slag i södra Kina, och vi hoppas att det kan inspirera andra företag som vill övergå till renare, mer ekonomiska energikällor”, sa Lens VD Zhou Qunfei. ”Vi är glada över att vara den första tillverkaren som satsar på att driva all Apple-produktion med förnybar energi. Vi är också stolta över att driva våra anläggningar i Changsha med energi från lokala vindkraftsparker i Hunan.”
Lens tillverkning för Apple görs för tillfället på två anläggningar i Changsha i Hunan-provinsen. 2018 ska vindkraft stå för 100 procent av energin som används till att producera Apples produkter på Lens anläggningar. Det innebär en utsläppsminskning på 450 000 ton koldioxid per år, vilket motsvarar energiförbrukningen i 380 000 kinesiska hem.
Apple ska genom sitt program för ren energi samarbeta med leverantörer i Kina för att införa över 2 gigawatt ny, ren energi under de kommande åren, vilket förhindrar att mer än 20 miljoner ton miljöförstörande växthusgaser släpps ut i landet från idag fram till år 2020. I oktober åtog sig Foxconn att bygga solkraftsanläggningar på totalt 400 megawatt fram till 2018 med start i Henan-provinsen. Tillverkaren är nu på god väg att uppfylla sitt åtagande genom att bygga sina första 80 megawatt.
Tidigare i år blev Foxconns anläggningar för slutmontering i Guanlan och Taiyuan de första i Kina att uppfylla kraven i UL:s Zero Waste to Landfill. Med den senaste utökningen av 12 tillverkningsanläggningar uppfyller nu all Apple-produktion av slutmontering i Kina nolltoleransen mot nedgrävning av avfall, Zero Waste.
”Vi vill verkligen berömma innovativa företag, som Apple, som aktivt driver minskningen av miljöpåverkan i samband med tillverkningsprocessen”, sa UL:s ordförande och VD Keith Williams. ”Det kräver en enorm ansträngning och nära samordning inom alla delar av företaget för att uppnå Zero Waste, i synnerhet när det gäller ett globalt engagemang.”
Apple har vidtagit viktiga åtgärder för att skydda miljön genom att övergå från fossila bränslen till ren energi. Idag drivs 100 procent av företagets anläggningar i Kina och USA samt över 93 procent av anläggningarna runtom i världen med förnybar energi.
Läs mer om Apples miljöarbete på apple.com/se/environment.
När Apple lanserade Macintosh 1984 var det början på en revolution. Idag står Apple ständigt för nya innovationer med produkter som iPhone, iPad, Mac och Apple Watch. Apples fyra mjukvaruplattformar – iOS, macOS, watchOS och tvOS – ger en smidig upplevelse på alla Apple-enheter och skapar nya möjligheter med banbrytande tjänster som App Store, Apple Music,Apple Pay och iCloud. Apples 100 000 medarbetare brinner för att göra produkter av hög kvalitet och förbättra kundernas tillvaro.
Presskontakt:
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com
+46 (0)8-703 30 48

    © 2016 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.