SENASTE NYTT 2 maj 2017

Apple rapporterar andra kvartalets resultat

Utdelningsprogrammet utökas till 300 miljarder USD

CUPERTINO, Kalifornien – 2 maj 2017 – Apple rapporterade idag sitt ekonomiska resultat för andra kvartalet under företagets räkenskapsår 2017 som avslutades den 1 april 2017. Företagets kvartalsintäkter uppgick till 52,9 miljarder USD med en kvartalsvinst på 2,10 USD per aktie. Dessa resultat ska jämföras med intäkter på 50,6 miljarder USD och en vinst på 1,90 USD per aktie för samma kvartal föregående år. Försäljning utanför USA utgjorde 65 procent av intäkterna under kvartalet.
”Vi är glada över att kunna rapportera ett starkt marskvartal med snabbt ökande intäkter från decemberkvartalet och en fortsatt stark efterfrågan på iPhone 7 Plus”, säger Apples vd Tim Cook. ”Vi har fått ett suveränt gensvar från kunderna inför båda modellerna av nya iPhone 7 (PRODUCT)RED Special Edition och vi har en otroligt positiv utveckling av våra tjänsteerbjudanden med våra högsta intäkter någonsin från ett 13 veckor långt kvartal. Inom den närmsta framtiden ser vi fram emot att välkomna deltagare från hela världen till vår Worldwide Developers Conference i San Jose nästa månad.”
Apple meddelade även att styrelsen har godkänt en ökning på 50 miljarder USD av företagets program för utdelning till aktieägare och förlänger programmets tidsram med fyra kvartal. Inom det utökade programmet planerar Apple att spendera ett sammanlagt belopp på 300 miljarder USD fram till slutet av mars 2019.
”Vi genererade ett starkt kassaflöde på 12,5 miljarder USD och återförde över 10 miljarder USD till våra investerare under marskvartalet”, säger Apples CFO Luca Maestri. ”Med tanke på företagets starka ställning och vår framtidstro är vi glada över att idag kunna meddela att vi ökar vårt utdelningsprogram med ytterligare 50 miljarder USD.”
Som en del av den senaste uppdateringen av programmet har styrelsen även godkänt ett ökat återköp av aktier till ett värde av 210 miljarder USD jämfört med de 175 miljarder USD som tillkännagavs för ett år sedan. Företaget förväntar sig även att fortsätta med inlösen av aktieoptioner.
Styrelsen har även godkänt att företagets kvartalsutdelning ökar med 10,5 procent samt meddelat att aktieutdelningen blir 0,63 USD per aktie, med utdelningsdag den ‪18 maj 2017 till aktieägare med registrerat innehav vid börsens stängning den ‪15 maj 2017.
Från utdelningsprogrammets start i augusti 2012 fram till mars 2017 har Apple återfört över 211 miljarder USD till aktieägare, inklusive 151 miljarder USD från återköp av aktier.
Företaget planerar att fortsätta agera på nationella och internationella statslånemarknader för att delfinansiera programmet. Ledningsteamet och styrelsen kommer kontinuerligt att utvärdera varje delelement i utdelningsprogrammet och planerar att komma med en årlig statusuppdatering för programmet.
Apple tillhandahåller följande uppgifter för det tredje kvartalet under räkenskapsåret 2017:
  • intäkter på mellan 43,5 miljarder USD och 45,5 miljarder USD
  • bruttomarginal mellan 37,5 och 38,5 procent
  • rörelsekostnader mellan 6,6 miljarder USD och 6,7 miljarder USD
  • övriga inkomster/(utgifter) på 450 miljoner USD
  • skattesats på 25,5 procent


Apple kommer att hålla en telefonkonferens för att diskutera dess finansiella resultat för det andra kvartalet 2017. Direktsändningen på webben startar kl. 23.00 svensk tid den 2 maj 2017 på (www.apple.com/investor/earnings-call/). Webbsändningen kan därefter ses i repris under cirka två veckors tid.
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive, men inte begränsat till företagets beräknade intäkter, bruttomarginal, rörelsekostnader, övriga intäkter/(utgifter), skattesatser och planer för utdelning. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker och osäkerheter inkluderar utan begränsningar effekten av konkurrensmässiga och ekonomiska faktorer, samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och -övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagets bruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov eller beslut att beställa produktkomponenter innan kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när det gäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, effekten som företagets beroende har på tillverkningen och de logistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekt på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget har brutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende av distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, eventuella effekter av produkters och tjänsters kvalitetsproblem på företagets försäljning och driftsvinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsatta tjänst, krig, terrorism, problem med det allmänna folkhälsotillståndet, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna samt ogynnsamma resultat av rättssaker. Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 24 september 2016, formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 31 december 2016 samt formulär 10-Q för räkenskapsåret som avslutades den 1 april 2017 och som ska registreras hos SEC. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.
När Apple lanserade Macintosh 1984 var det början på en revolutionerande era. Idag står Apple ständigt för nya innovationer med produkter som iPhone, iPad, Mac, Apple Watch och Apple TV. Apples fyra mjukvaruplattformar – iOS, macOS, watchOS och tvOS – ger en smidig upplevelse på alla Apple-enheter och skapar nya möjligheter med banbrytande tjänster som App Store, Apple Music, Apple Pay och iCloud. Apples över 100 000 medarbetare brinner för att göra de bästa produkterna i världen och att lämna världen i bättre skick än när vi började.
Presskontakt:
Andreas Rødland
media.se@apple.com
08-703 30 48
Investerarkontakter:
Nancy Paxton
Apple
paxton1@apple.com
+1 (408) 974-5420
Joan Hoover
Apple
hoover1@apple.com
+1 (408) 974-4570

    © 2017 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.