PRESSMEDDELANDEN 1 augusti 2017

Apple rapporterar tredje kvartalets resultat

Intäktsökning på 7 procent och en 17-procentig ökning av vinsten per aktie

Intäkter från tjänster är högre per kvartal än någonsin

CUPERTINO, Kalifornien – Apple presenterade idag det ekonomiska resultatet för räkenskapsåret 2017:s tredje kvartal, som avslutades den 1 juli 2017. Företagets kvartalsintäkter uppgick till 45,4 miljarder USD med en kvartalsnettovinst på 1,67 USD per aktie. Dessa resultat ska jämföras med intäkter på 42,4 miljarder USD och en nettovinst på 1,42 USD per aktie för samma kvartal föregående år. Försäljning utanför USA utgjorde 61 procent av intäkterna under kvartalet.  
”Med en 7-procentig intäktsökning från år till år kan vi nu rapportera det tredje kvartalet i rad med tillväxtökning och högre kvartalsintäkter än någonsin för tjänster”, säger Apples vd Tim Cook. ”Vi arrangerade en otroligt framgångsrik Worldwide Developers Conference i juni och vi ser fram emot framstegen inom iOS, macOS, watchOS och tvOS som kommer i höst.”  
”Vi rapporterade andels- och intäktstillväxt i alla våra produktkategorier under junikvartalet, vilket ledde till en 17-procentig tillväxt per aktie”, säger Apples CFO Luca Maestri. ”Vi betalade även ut 11,7 miljarder USD till investerare under kvartalet, vilket innebär att det sammanlagda utbetalade kapitalet inom programmet nu är nästan 223 miljarder USD.”    
Apple tillhandahåller följande uppgifter för det fjärde kvartalet under räkenskapsåret 2017:  
  • Intäkter på mellan 49 miljarder USD och 52 miljarder USD
  • Bruttomarginal på mellan 37,5 och 38 procent
  • Rörelsekostnader på mellan 6,7 miljarder USD och 6,8 miljarder USD
  • Övriga inkomster/utgifter på 500 miljarder USD
  • Skattesats på 25,5 procent
Apples bolagsstyrelse har föreslagit en kontantutdelning på 0,63 USD per aktie i företagets aktiekapital. Utdelningen betalas ut den 17 augusti 2017 till aktieägare som är registrerade efter stängning den 14 augusti 2017.
Apple kommer att hålla en telefonkonferens för att diskutera det ekonomiska resultatet för det tredje kvartalet 2017. Direktsändningen på webben startar kl. 23.00 svensk tid den 1 augusti 2017 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Webbsändningen kan därefter ses i repris under cirka två veckors tid.
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive, men inte begränsat till företagets beräknade intäkter, bruttomarginal, rörelsekostnader, övriga intäkter/(utgifter), skattesatser och planer för avkastning på kapital. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker och osäkerheter inkluderar utan begränsningar effekten av konkurrensmässiga och ekonomiska faktorer, samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och -övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagets bruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov eller beslut att beställa produktkomponenter innan kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när det gäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, företagets beroende av tillverkning och logistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekter på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget har brutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende av distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, effekten som produkters och tjänsters kvalitetsproblem kan ha på företagets försäljning och driftsvinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsatta tjänst, krig, terrorism, folkhälsoproblem, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna, samt ogynnsamma resultat av rättssaker. Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 24 september 2016, formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 31 december 2016, formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 1 april 2017 och formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 1 juli 2017 och som kommer att arkiveras i SEC. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, som grundar sig på rådande förhållanden respektive datum.
När Apple lanserade Macintosh 1984 var det början på en revolutionerande era. Idag står Apple ständigt för nya innovationer med produkter som iPhone, iPad, Mac, Apple Watch och Apple TV. Apples fyra mjukvaruplattformar – iOS, macOS, watchOS och tvOS – ger en smidig upplevelse på alla Apple-enheter och skapar nya möjligheter med banbrytande tjänster som App Store, Apple Music, Apple Pay och iCloud. Apples över 100 000 medarbetare brinner för att göra de bästa produkterna i världen och att lämna världen i bättre skick än när vi började.  

Presskontakt:

Andreas Rødland

media.se@apple.com

08-703 30 48

    © 2017 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.