PRESSMEDDELANDEN 2 november 2017

Apple rapporterar fjärde kvartalets resultat

Intäkterna upp 12 procent och EPS upp 24 procent till nya rekord för septemberkvartalet

Tjänsteintäkterna når rekordnivåer

Cupertino, Kalifornien – 2 november 2017 – Apple rapporterade idag sitt ekonomiska resultat för fjärde kvartalet under företagets räkenskapsår 2017 med slutdatum den 30 september 2017. Företaget presenterade kvartalsintäkter på 52,6 miljarder USD, en ökning på 12 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och ett kvartalsresultat per utspädd aktie på 2,07 USD, upp 24 procent. Försäljning utanför USA utgjorde 62 procent av intäkterna under kvartalet.
”Vi är glada över att kunna rapportera ett starkt avslut på det suveräna räkenskapsåret 2017 med rekordintäkter för fjärde kvartalet inom alla produktkategorier och vårt bästa kvartal någonsin för tjänster”, sa Tim Cook, Apples vd. ”De nya fantastiska produkterna i vårt produktutbud, som omfattar iPhone 8 och iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3 och Apple TV 4K, gör att vi ser fram emot en riktigt bra julsäsong, och med lanseringen av iPhone X som pågår just nu är vi stolta över att kunna leverera vår vision av framtiden med en enastående produkt.”
”Apples årliga tillväxttakt ökade för fjärde kvartalet i rad och bidrog till en EPS-ökning på 24 procent under septemberkvartalet”, sa Luca Maestri, Apples ekonomichef. ”Vi genererade även ett starkt operativt kassaflöde på 15,7 miljarder USD och betalade ut 11 miljarder USD till investerare via vårt kapitalavkastningsprogram.”  
Apple tillhandahåller följande uppgifter för det första kvartalet under räkenskapsåret 2018:
  • intäkter på mellan 84 miljarder USD och 87 miljarder USD
  • bruttomarginal mellan 38 procent och 38,5 procent
  • rörelsekostnader mellan 7,65 miljarder USD och 7,75 miljarder USD
  • övriga inkomster/(utgifter) på 600 miljoner USD
  • skattesats på 25,5 procent
Apples styrelse har föreslagit en kontantutdelning på 0,63 USD per aktie i företagets aktiekapital. Utdelningen utbetalas den 16 november 2017 till de aktieägare som är registrerade efter stängning den 13 november 2017.  
Apple kommer att hålla en telefonkonferens för att diskutera dess finansiella resultat för det fjärde kvartalet 2017. Direktsändningen på webben startar kl. 23.00 svensk tid den 2 november 2017 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Webbsändningen kan därefter ses i repris under cirka två veckors tid.
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden (forward-looking statements) enligt definitionen i den amerikanska lagen Private Securities Litigation Reform Act från 1995. De framåtblickande uttalandena omfattar, utan att begränsas till, uttalanden om företagets beräknade intäkter, bruttomarginal, rörelsekostnader, övriga intäkter/(utgifter) och skattesatser. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker och osäkerheter omfattar, utan att begränsas till: effekten av globala och regionala ekonomiska förhållanden som påverkar företagets verksamhet, inklusive påverkan på privatkunders och företags beslut om köp; företagets förmåga att konkurrera på starkt konkurrensutsatta marknader som kännetecknas av snabba tekniska förändringar; företagets förmåga att hantera täta produktlanseringar och produktövergångar, inklusive snabb lansering på marknaden och stimulans av kundefterfrågan på nya produkter, tjänster och tekniska innovationer; effekten som produktlanseringar och produktövergångar, ändrade produktpriser och produktblandningar samt ökade komponentkostnader och andra kostnader kan ha på företagets bruttomarginal; företagets beroende av resultatet för distributörer av företagets produkter, inklusive nätoperatörer och andra återförsäljare; lagerrisker och andra tillgångsrisker kopplade till företagets behov av att beställa eller åta sig att beställa produktkomponenter före kundernas beställningar; fortsatt tillgång på godtagbara villkor eller över huvud taget till vissa komponenter, tjänster och ny teknik som är avgörande för företagets verksamhet, inklusive komponenter och teknik som kanske endast är tillgänglig från en enda eller ett begränsat antal källor; företagets beroende av tillverknings- och logistiktjänster som tillhandahålls av andra tillverkare, av vilka många finns utanför USA, vilket kan påverka de tillverkade produkternas eller tillhandahållna tjänsternas kvalitet eller kostnad; effekten av problem med produkt- eller tjänstekvalitet på företagets ekonomiska resultat och rykte; företagets beroende av andra tillverkares immateriella rättigheter och digitala innehåll, som kanske inte är tillgängligt för företaget på ekonomiskt rimliga villkor eller över huvud taget; företagets beroende av stöd från andra mjukvaruutvecklare att utveckla och underhålla mjukvara och tjänster för företagets produkter; effekten av rättsliga åtgärder med negativt utfall, såsom eventuella domslut om att företaget har gjort intrång på andras immateriella rättigheter; effekten av ändrade lagar och bestämmelser som påverkar företagets verksamhet, inklusive företagets förmåga att erbjuda kunder i andra regioner produkter eller tjänster; företagets förmåga att hantera risker i samband med internationell verksamhet, inklusive efterlevnad av lagar och bestämmelser som påverkar företagets internationella verksamheter; företagets förmåga att hantera risker i samband med företagets butiker; företagets förmåga att hantera risker i samband med företagets investeringar i nya affärsstrategier och förvärv; påverkan på företagets verksamhet och rykte från IT-systemfel, nätverksstörningar eller nätverksförluster eller obehörig åtkomst till eller yppande av konfidentiell information; företagets förmåga att följa lagar och bestämmelser om dataskydd; fortsatt tjänst och tillgång till viktiga chefer och anställda; krig, terrorism, folkhälsofrågor, naturkatastrofer och andra verksamhetsavbrott som kan störa tillhandahållande eller leverans av eller efterfrågan på företagets produkter; ekonomiska risker, inklusive risker i samband med växelkursfluktuationer, kreditrisker och fluktuationer i marknadsvärdet på företagets investeringsportfölj samt ändrade skattesatser och exponering mot ytterligare skatteskyldigheter. Mer information om dessa risker och andra potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat finns i företagets redovisningar hos SEC, inklusive avsnitten ”Risk Factors” (Riskfaktorer) och ”Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” (Ledningens diskussion och analys av ekonomiska villkor och driftsresultat) i företagets senast inlämnade periodiska sammanställningar på formulär 10-K och formulär 10-Q och påföljande inlämnade sammanställningar. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.  
När Apple lanserade Macintosh 1984 var det början på en revolutionerande era. Idag står Apple ständigt för nya innovationer med produkter som iPhone, iPad, Mac, Apple Watch och Apple TV. Apples fyra mjukvaruplattformar – iOS, macOS, watchOS och tvOS – ger en smidig upplevelse på alla Apple-enheter och skapar nya möjligheter med banbrytande tjänster som App Store, Apple Music, Apple Pay och iCloud. Apples över 100 000 medarbetare brinner för att göra de bästa produkterna i världen och att lämna världen i bättre skick än när vi började.

Presskontakt

Andreas Rødland

media.se@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48

Kontakter för investerare

Nancy Paxton

Apple

paxton1@apple.com

+1 (408) 974-5420

Joan Hoover

Apple

hoover1@apple.com

+1 (408) 974-4570

    © 2017 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.