UPDATE 27 mars 2019

EKG-app och funktion för notiser om oregelbunden hjärtrytm finns nu för Apple Watch

Animerad illustration av hjärtrytm och Apple Watch.
Tack vare nya elektroder i Apple Watch Series 4 kan kunderna nu ta ett EKG direkt på handleden.
Från och med idag finns appen EKG på Apple Watch Series 4. Det är en konsumentprodukt som ger användarna möjlighet att ta ett EKG direkt på handleden och registrera sin hjärtrytm när de upplever symptom som snabba eller oregelbundna hjärtslag, vilket kan ge läkare värdefull information. Funktionen finns nu tillgänglig i 19 europeiska länder, bl.a. Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. EKG-appen och funktionen för notiser om oregelbunden hjärtrytm är nu CE-märkta och godkända inom EES. Funktionen för notiser om oregelbunden hjärtrytm på Apple Watch kan nu också med jämna mellanrum kontrollera användarens hjärtrytm i bakgrunden och skicka en notis om den upptäcker en oregelbunden hjärtrytm som tyder på förmaksflimmer. I USA samarbetade Apple med FDA (Food and Drug Administration) under flera år för att EKG-appen och funktionen för notiser om oregelbunden hjärtrytm skulle få De Novo-klassificering och därmed kunna erbjudas till allmänheten.
Idag ingår EKG-appen1 och funktionen för notiser om oregelbunden hjärtrytm2 i en gratis uppdatering till watchOS 5.2 och kommer att hjälpa användarna att upptäcka tecken på förmaksflimmer som är den vanligaste typen av oregelbunden hjärtrytm. Om förmaksflimmer inte behandlas är det en av de största bidragande faktorerna som kan leda till stroke, vilket är världens näst vanligaste dödsorsak. AF Association uppskattar att det finns cirka 11 miljoner personer i Europa som lever med förmaksflimmer som är den vanligaste typen av onormal hjärtrytm.
Apple Watch Series 4
Genom att vidröra Digital Crown på Apple Watch Series 4 sluts kretsen och hjärtats elektriska signaler kan mätas.
”Apple Watch har hjälpt så många människor världen över och vi är stolta och glada över att den har blivit en sådan viktig del av våra kunders liv”, sa Jeff Williams, Chief Operating Officer på Apple. ”I och med lanseringen av de nya hjärtfunktionerna tar Apple Watch ytterligare ett steg som gör det möjligt för användare att lära sig mer om sin hälsa.”
”Vi är övertygade om att de här funktionerna kommer att hjälpa våra användare i sina möten med vården och samtal med läkare”, sa Sumbul Desai, läkare och Vice President of Health på Apple. ”Med EKG-appen och funktionen för notiser om oregelbunden hjärtrytm får våra kunder nu en bättre förståelse för hur deras hjärta fungerar och mår.”

EKG-appen

Nya inbyggda elektroder i Digital Crown och glasbaksidan på Apple Watch Series 4 fungerar tillsammans med EKG-appen så att kunderna kan ta ett EKG som liknar det de får vid ett klassiskt EKG med en avledning. När användaren vill göra en EKG-registrering, antingen efter en notis om oregelbunden hjärtrytm eller av någon annan anledning, är det bara att starta den nya EKG-appen på Apple Watch Series 4 och hålla fingret på Digital Crown. När användaren håller på Digital Crown sluts kretsen så att hjärtats elektriska signaler kan mätas. Efter 30 sekunder klassificeras hjärtrytmen som antingen förmaksflimmer, sinusrytm eller oklar. Alla mätningar, deras klassificeringar och symptom lagras tryggt i appen Hälsa på användarens iPhone. Användaren kan sedan dela en pdf som visar resultatet med sina läkare. 
Appen Hälsa på iPhone och Apple Watch.
Alla mätningar, deras klassificeringar och symptom lagras tryggt i appen Hälsa på användarens iPhone.

Notiser om oregelbunden hjärtrytm

Med hjälp av den optiska hjärtsensorn i Apple Watch Series 1 eller senare kan funktionen för notiser om oregelbunden hjärtrytm då och då kontrollera användarens hjärtrytm i bakgrunden och leta efter tecken på oregelbunden hjärtrytm som tyder på förmaksflimmer. Om en oregelbunden hjärtrytm upptäcks vid fem rytmavläsningar under minst 65 minuter uppmärksammas användaren genom en notis. 
Apple Watch-urtavla med notis om oregelbunden hjärtrytm.
Apple Watch Series 1 eller senare med watchOS 5.2 skickar en notis om en oregelbunden hjärtrytm, till exempel förmaksflimmer, upptäcks.
”Det är spännande att upptäcka potentialen i Apple Watch för att kunna upptäcka eventuella problem med oregelbunden hjärtrytm tidigare” säger professor Martin Cowie. Han har sin professur i kardiologi vid Imperial College London med hembas på Royal Brompton Hospital och är ordförande för Europeiska kardiologsällskapets kommitté för digital hälsa. ”Idag finns det cirka 11 miljoner personer i Europa som lever med förmaksflimmer som är den vanligaste typen av onormal hjärtrytm. Tillgång till en bärbar EKG- och pulskontroll kan vara ett värdefullt verktyg i vår kamp för att främja hjärthälsa i Europa. Innovationsmöjligheterna för att förbättra patientvården är enorma och det här är ett stort framsteg”
EKG-appens förmåga att korrekt klassificera en EKG-registrering som förmaksflimmer respektive sinusrytm har utvärderats i en klinisk studie med närmare 600 deltagare. Rytmklassificering för ett EKG med 12 avledningar av högsta kvalitet utfört av en kardiolog jämfördes med rytmklassificeringen för ett samtidigt avläst EKG med EKG-appen. Studien visade att EKG-appen på Apple Watch hade 98,3 procents känslighet för klassificering av förmaksflimmer och 99,6 procents specificitet för klassificering av sinusrytm vid klassificerbara registreringar. Under studien kunde 87,8 procent av EKG-registreringarna klassificeras av EKG-appen.
Apple Watch Series 4 visar sinusrytm.
EKG-appen för Apple Watch Series 4 klassificerar hjärtrytmen som antingen förmaksflimmer, sinusrytm eller obedömbar.
Funktionen för notiser om oregelbunden hjärtrytm granskades nyligen i Apples hjärtstudie. Med över 400 000 deltagare var Apples hjärtstudie den största screening-studie av förmaksflimmer som någonsin genomförts och är även en av de största hjärt-/kärlstudier som genomförts hittills. En delmängd data från Apples hjärtstudie lämnades in till FDA som information inför godkännande av funktionen för notiser om oregelbunden hjärtrytm. I den delstudie på deltagare som fick en notis om oregelbunden hjärtrytm på sin Apple Watch, samtidigt som de genomförde en klassisk EKG-registrering, visade 80 procent förmaksflimmer vid den klassiska EKG-registreringen och 98 procent visade förmaksflimmer eller någon annan kliniskt relevant arytmi.
Vid aktivering av de nya hjärtfunktionerna får användarna gå igenom en konfigurationsprocess på skärmen. De får information om vem som kan använda funktionerna, vad funktionerna kan och inte kan upptäcka, vilka resultat användarna kan få, hur resultaten ska tolkas samt tydliga anvisningar om vad användarna ska göra om de får symptom som kräver omedelbar medicinsk hjälp. 
watchOS 5.2 finns tillgängligt att ladda ner idag.

Medier

Bilder av Apple Watch och EKG appen

    1 Den här funktionen är tillgänglig på Apple Watch Series 4 i Amerikanska Jungfruöarna, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Guam, Hongkong, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Schweiz, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike och kräver iPhone 5s eller senare med iOS 12.2 EKG-appen upptäcker inte hjärtattacker, blodproppar, stroke eller andra hjärtrelaterade tillstånd som högt blodtryck, hjärtsvikt, högt kolesterolvärde eller andra former av arytmier.
    2 Den här funktionen är tillgänglig för Apple Watch Series 1 och senare och kräver iPhone 5s eller senare med iOS 12.2 i Amerikanska Jungfruöarna, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Guam, Hongkong, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Schweiz, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike. Funktionen för notis om oregelbunden hjärtrytm upptäcker inte hjärtattacker, blodproppar, stroke eller andra hjärtrelaterade tillstånd som högt blodtryck, hjärtsvikt, högt kolesterolvärde eller andra former av arytmier.

Presskontakter

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48