En akvarell föreställande dr Carl Owens.
Dr Carl Owens är en Apple Distinguished Educator, en av drygt 3 000 från hela världen.
I 40 år har dr Carl Owens lärt sina studenter att utnyttja teknikens kraft. Mer än halva den tiden har han undervisat som Apple Distinguished Educator (ADE). I år är det 25-årsjubileum för ADE-programmet, som ger erkännande och stöd åt lärare som omvandlar lärandet med hjälp av teknik från Apple. Owens är en av drygt 3 000 lärare från 45 länder som har medverkat i programmet under dess 25-åriga historia. 
Under sin karriär har Owens, 65, undervisat tusentals studenter på grund-, master- och fil dr-nivå. Många av dem blev själva lärare och gick vidare till att undervisa tiotusentals egna studenter. I slutet av nästa läsår kommer Owens att gå i pension i från lärarhögskolan vid Tennessee Tech University, men be honom inte att dröja vid det förflutna – han vill mycket hellre föreställa sig framtiden. Owens ser ljust på framtiden, och det har allt att göra med studenterna som han har varit mentor för och uppdraget som de kommer att fortsätta med i hans ställe. 
– Den största glädjen i livet är inte att forma studenter till kopior av en själv, utan att ge dem kraften att lyckas bättre än de tror att de kan, säger Owens. Jag har planterat tillräckligt med träd på jorden, och med det menar jag de tusentals studenter som jag har fått tillfälle att jobba med. Jag ger dem en grund så att de kan föra den teknologiska visionen vidare och ta den framåt. Studenterna är framtiden.
En av dessa studenter var dr Michael Torrence. 
– Att se framåt, det var alltid det som gällde med dr Owens, säger Torrence. Han kan säga: Vad har du gjort idag då? Hur har du gått vidare med uppdraget? Och uppdraget är väldigt tydligt när man sitter i hans klassrum och när man pratar med honom. Förberedelserna för morgondagen börjar inte idag – de började för länge sedan. Ju mer tid vi ägnar åt att se bakåt, desto mindre kan vi åstadkomma. Så framåt mot framtiden, det är uppdraget, alltid.
En akvarell föreställande dr Michael Torrence.
Dr Michael Torrence, prefekt för Motlow State Community College i Tennessee.
Första gången som Torrence, 46, hörde talas om uppdraget var för 18 år sedan, under hans andra vecka som assisterande baskettränare vid Tennessee Tech. Han sprang på Owens på campus, och läraren föreslog att Torrence skulle titta förbi hans kontor och prata om sina framtidsplaner. Varje dag sedan dess, i 18 år, har Owens och Torrence pratat, antingen ansikte mot ansikte, i telefon eller via sms eller mejl. Dessa samtal bidrog till att leda Torrence till en doktorsexamen och så småningom till hans nuvarande befattning som prefekt för Motlow State Community College i Tennessee.
– Samtalen som vi haft från den dagen fram till nu har förtydligat inte vad som är troligt eller möjligt, utan det faktum att det inte finns någon gräns för vad man kan åstadkomma, säger Torrence. Det har betytt så mycket att ha kontakt med någon som Carl som är en ADE, och att gå djupare, bortom den vanliga användarens horisont och förstå vilken inverkan de här verktygen kan ha ur en teknologs perspektiv.
Owens har använt Apple-produkter sedan han såg sin första Macintosh 1984. Han använder hela uppsättningen av Apples enheter och mjukvara i sina kurser och på Jeffers Learning Resource Center som han driver vid Tennessee Tech. 
– Apple gjorde sina första lärospån inom utbildningssektorn, säger Owens. I början, före iPhone och iPad, var det en dator från Apple som gjorde det möjligt för lärare att lyckas med saker de aldrig trott var möjliga.
I åratal har Owens delat ut iPad-enheter till sina studenter. Han använder Apple-produkter för att lära dem hur man kan föreställa sig annorlunda och kreativa pedagogiska metoder.
– Om man lär ut en metodik genom att bara visa ett enda sätt att göra något, som vi ofta gör med barn, så kommer alla slutresultat att se ut som det du lärde ut. Det tar kål på kreativiteten, säger Owens. Jag säger: Jag vill att ni ska skapa utan filter. Apples produkter har alltid stimulerat till kreativitet i lärandet, både hos lärare och studenter. 
I åratal har Owens använt Keynote, GarageBand, iMovie och andra appar samt uppmuntrat sina studenter att samarbeta på distans. Bland annat har han jobbat på projekt från olika ställen på campus, skött besökstimmar och ordnat gästföreläsningar i hela världen via FaceTime.
– Jag har vänner i andra länder tack vare ADE-programmet. Jag har alltid sagt till mina studenter: Jag tänker visa er hur undervisning kommer att se ut i framtiden, säger Owens. Och på första kursdagen brukade jag ringa upp andra ADE-lärare i Australien, Nya Zeeland, Italien, hela världen, och så var de med via FaceTime.
När covid-19 tvingade universitet och skolor i hela världen att gå över till distansundervisning tidigare i år så var Tennessee Tech redo, delvis tack vare Owens som har förberett sig för morgondagen i 40 år. 
– Dr Owens har absolut lagt grunden för oss att kunna vara så flexibla som vi är med covid-19, säger dr Jason Beach, 41, som är lärare vid Tennessee Tech och ingår i skolans åtgärdsgrupp för covid-19. Pandemin bröt ut så snabbt och mycket stängdes ner hastigt, så det blev riktigt svårt att få tag på nödvändig utrustning. Men tack vare honom hade vi redan mycket av det där på plats.
En akvarell föreställande dr Jason Beach.
Dr Jason Beach är lärare vid Tennessee Tech och ingår i skolans åtgärdsgrupp för covid-19.
Beach uttalar sig inte bara som kollega. Han var Owens student för nästan 20 år sedan vid Tennessee Tech och kom tillbaka snart därefter för att själv börja undervisa. 
– Det som han stod för när jag hade honom som lärare är samma saker som han står för idag, fast han använder förstås mycket mer avancerad teknik nu, säger Beach. Den viktigaste effekten han har haft på mig är att sätta andra i första rummet. Han undervisade mig och hjälpte mig framåt så att jag skulle kunna fortsätta i hans fotspår, och jag kan inte tänka mig något bättre sätt att hedra honom än att fortsätta hjälpa och lyfta de studenter vi har.
Både Beach och Torrence letar alltid efter nya sätt att låta studenterna komma i kontakt med ny teknik, med inspiration från Owens. Vid Motlow har Torrence tagit till sig Tennessee State Universitys HBCU C2-initiativ, som utformats i samarbete med Apple för att ge studenter tillgång till kodning och kreativa möjligheter till lärande. Och båda lärarna jobbar just nu med att utöka kurser och labbar inom virtuell verklighet vid sina respektive skolor. 
– Carl sa till mig att det viktiga är att man öppnar möjligheter för studenterna som de kanske aldrig har kunnat uppleva tidigare, säger Beach. Det man säger, det man gör och hur man hjälper dem framåt är saker som de alltid kommer att minnas. Och det varar längre än tekniken eftersom man ger av sig själv till dem. Det är vad han gjorde med mig. Han gav av sig själv och gjorde mig till en bättre människa genom att ge mig möjligheter som jag annars inte skulle ha haft.
– I hans sällskap är man ständigt under utveckling, säger Torrence. Än i dag utmanar han mig – hur kan du bli en bättre version av dig själv idag än du var igår? Han är en naturkraft. Jag känner verkligen att världen är en bättre plats och jag är en bättre människa tack vare honom.
I en sällsynt tillbakablick säger Owens att han är oerhört stolt över Torrence, Beach och alla de tusentals studenter han har undervisat under sitt yrkesliv. 
– Jag hyllar livet som jag haft, säger Owens. Jag hyllar tillvaron som lärare. Jag hyllar alla lärare som har visat mig det här sättet att vara. Och jag hyllar varje student som jag har haft tillfälle att stå framför. När jag tänker på vad jag fantiserade om för 40 år sedan och när jag ser var vi är nu teknologiskt, så hoppas jag, när jag tänker 40 år framåt, att alla studenter jag har jobbat med har kunnat förverkliga sina fantasier och sina drömmar om framtiden, precis som jag har gjort.
Dela artikeln

Bilder på Apple Distinguished Educator

Presskontakter

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48