Portrice Warren, lärare på Birmingham City Schools.
Likt många andra pedagoger kommer Portrice Warren att undervisa på distans i år. Warren, som deltar i Apples Community Education Initiative, säger att hon planerar att använda verktyg och resurser från Apple för att förbättra sina elevers virtuella upplevelse.
När Portrice Warren, som är natur- och samhällskunskapslärare för fjärdeklassarna på Birmingham City Schools, förbereder sig inför sina distanslektioner är hon väl medveten om vilka utmaningar det här året kommer att medföra. 
”För mig som lärare kommer planeringen att bli en avgörande faktor. Men jag vet att resurserna från Apple erbjuder en handlingsplan som jag kan följa tillsammans med mina elever,” säger Warren. ”Jag vet också att jag själv måste vara i balans för jag kommer att ha 64 elever och fler än 100 föräldrar som jag ska lyckas engagera.”
Warren är en av nästan 500 pedagoger som under sommaren deltog i en stor virtuell kodningsutbildning som anordnades av Apples Community Education Initiative (CEI). Initiativet är utformat för att erbjuda kodning, kreativitet och utvecklingsmöjligheter inför arbetslivet till elever i alla åldrar och till grupper som traditionellt sett är underrepresenterade i teknikbranschen. Apple främjar och stöder CEI-programmet i 24 städer och regioner runtom i USA, av vilka 21 har en övervägande majoritet icke-vita elever. Inom ramen för CEI kungjorde Apple dessutom nyligen att man utökar samarbetet med Historically Black Colleges and Universities. 
Portrice Warren, lärare på Birmingham City Schools.
Som deltagare i Apples Community Education Initiative har Portrice Warren, lärare på Birmingham City Schools, tillgång till löpande fortbildning och en grupp där pedagoger kan dela sina bästa tips för distansundervisning.
Syftet med årets kodningsutbildning var inte bara att hjälpa pedagoger att lära sig verktygen för att koda och lära ut kodning, utan att göra det i en miljö där distansundervisning anses vara det nya normala. Apple använder bland annat CEI-programmet för att hjälpa lärare att förbereda sig inför ett mycket annorlunda läsår genom att erbjuda möjligheter att se hur deras elever kommer att uppleva distansundervisningen och att lösa problem innan terminsstart. 
Under den veckolånga kodningsutbildningen fick Warren och de andra pedagogerna agera elever och arbetade tillsammans på distans med verktyg från Apple, bland annat Alla kan koda och Utveckla i Swift, för att skapa appar som löser verkliga problem. Ett tillvägagångssätt som kallas utmaningsbaserat lärande.
Warren tror att utmaningsbaserat lärande och andra verktyg från Apple som hon använde på kodningsutbildningen kommer att vara avgörande för hennes elever och att de kommer att göra övergången till distansundervisning smidigare för henne.
”Det utmaningsbaserade lärandet kommer att vara ett av de verktyg som tar mina elevers lärande till nästa nivå, i synnerhet när vi går över till distansundervisning och eleverna inte kommer att befinna sig i samma fysiska klassrum som sina vänner,” säger Warren som redan arbetar med Apple-appar som Clips i sin undervisning. ”Jag ser den här metoden som ett motivationsverktyg. Jag kan använda Keynote under hela kursen för att ge eleverna friheten att ta med sig det de vet och att använda sin egen begåvning, sin egen inlärningsstil, för att återskapa kunskap på sitt eget sätt.”
Det senaste året har Birmingham deltagit i CEI-programmet och fungerar som en modell för vad som är möjligt när ett samhälle går samman med en gemensam uppgift. Apple arbetade tillsammans med Birmingham City School System, City of Birmingham, privata företag och andra samarbetspartner i samhället för att lansera Ed Farm. Det är ett nyskapande utbildningsinitiativ med fokus på att erbjuda innovativa inlärningsstrategier och kodningsmöjligheter till missgynnade områden runt om i staden. Det är via Ed Farm som lärare som Warren har fått möjlighet att dyka ner på djupet i Apples verktyg för kodning och kreativitet samt samarbeta med andra lärare för att införliva dessa resurser i sin lektionsplanering.
Förra året blev Warren medlem i Ed Farms första Teacher Fellows-grupp med pedagoger som valts ut tack vare sitt brinnande intresse för kreativa inlärningstekniker. 
”Samarbetet med Ed Farm har gett mig den där extra knuffen, den där extra energin, för att väcka lärandet hos mina elever i klassrummet,” säger Warren. ”Ända sedan pandemin bröt ut har de funnits där för att hjälpa till. Jag kan höra av mig när som helst och säga: ’Jag har provat det här, men det fungerar inte. Kan ni hjälpa mig?’ Och jag vet att de finns vid min sida.” 
Med hjälp av tekniken och resurserna som CEI och Ed Farm bistår med gick Warren och Karita Sullen, även hon medlem i Teacher Fellow, ihop med Birmingham Civil Rights Institute för att starta ett program som heter Cultivate Change. Programmet hjälper elever att navigera bland etniska spänningar och kommunicera sina känslor i en värld där de möter såväl en pandemi som systemisk rasdiskriminering.
”Vi ville ge eleverna en trygg plats eftersom man inte bara lär sig historia från läroböckerna,” säger Warren. ”Om de kan tillämpa några av strategierna vi lär ut på kurserna när de blir konfronterade, för att lösa problem och överleva vissa utmaningar i sina närområden, då tycker jag att det har varit värt det.” 
Portrice Warren använder MacBook Pro och iPad.
Under sommaren skapade Portrice Warren och en annan lärare från Birmingham City Schools en interaktiv kurs för att ge sina elever möjlighet att prata om rasism och rättvisa.
Under sommaren anordnade lärarna distansmöten varje vecka där eleverna kunde prata om sina känslor och få stöd. Warren kunde se hur en elev som hade haft det svårt med skolarbetet under läsåret förändrades nästan direkt.
”Han fick en känsla av framgång och ansvar – han missade inte ett enda möte. Jag tänkte att det var mycket tack vare tekniken,” säger Warren, som planerar att starta upp Cultivate Change igen när höstterminen börjar. ”Han är lite mer motvillig när man träffar honom, men jag tror att distansundervisningen förbättrade hans självförtroende så att han ville delta.”
I och med coronapandemin lanserade Apple dessutom CEI Learning Series, där hundratals lärare världen över kan träffas virtuellt för att dela sina bästa tips om distansundervisning. Warren använder redan verktygen och strategierna hon lärde sig genom Ed Farm och under CEI:s kodningsutbildning. Hon ser nu fram emot att delta i CEI Learning Series senare i höst. Efter mer än 30 år som lärare inser hon betydelsen av det här ögonblicket och sitt uppdrag.
”Om tio år vill jag att mina elever blickar tillbaka och ser vilken oerhörd betydelse distansundervisningen hade för dem och att det var en positiv övergång,” säger Warren. ”Det kommer att bli många utmaningar, men jag låter inte mina elever falla mellan stolarna. Jag vet att det krävs hårt arbete, men i slutändan kommer det att löna sig. Och det är min uppgift att göra den investeringen i deras framtid.” 
Dela artikeln

Bilder av Portice Warren.

Presskontakter

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48