Jodie Deinhammer, Stayton Slaughter och Annabeth Hook jobbar i den gemensamma trädgården på Coppell Middle School East.
Jodie Deinhammer, Apple Distinguished Educator och lärare i naturvetenskap på Coppell Middle School East (till vänster), använder iPad för att engagera eleverna i skolans första odlingskurs. Kursen hålls virtuellt och eleverna kan besöka trädgården på egen hand.
Jodie Deinhammer är en problemlösare. Hon är Apple Distinguished Educator och lärare i naturvetenskap på Coppell Middle School East i Dallas, Texas, och i höst håller hon skolans första valfria odlingskurs för åttondeklassare som ska hjälpa till att sköta skolans gemensamma trädgård. Detta trots att kursen hålls på distans och eleverna just nu inte kan besöka trädgården under skoltid. Deinhammer har länge utnyttjat teknik i klassrummet och gett eleverna både praktiska, konkreta erfarenheter och möjlighet att utveckla kritiskt tänkande, ända sedan 2014 då skoldistriktet gav eleverna varsin iPad.
”Nu när eleverna har iPad ser lärandet annorlunda ut i mitt klassrum”, säger Deinhammer. ”Med iPad kan varje elev utforma sin egen bildningsväg samt utnyttja resurser och hjälpmedelsfunktioner som passar elevens unika behov. … Eleverna kan skapa infografik och video, de kan rita, komponera musik och skriva, allt som ett sätt att dokumentera lärande och utveckling över tid. Undervisningen blir mycket mer individuell tack vare tekniken.”
Deinhammer har jobbat som lärare i skoldistriktet Coppell Independent i 25 år. Hon anser att teknik kan hjälpa elever att utveckla viktiga färdigheter i problemlösning och motivera dem till självständigt lärande. 
Jodie Deinhammer med en iPad och en Apple Pencil.
Apple Distinguished Educator, Jodie Deinhammer, har jobbat som lärare i skoldistriktet Coppell Independent i 25 år. Hon menar att eleverna måste känna att undervisningen är relevant för att de ska engagera sig.
”Det krävs mycket problemlösning i trädgårdsodling”, säger Deinhammer. ”Vi frågar oss hela tiden hur vi kan förbättra trädgården, göra den mer miljövänlig och uppmuntra fler besökare, både människor i grannskapet och vilda djur som hör hemma i vår natur. Jag tror att detta hjälper eleverna att tänka på trädgården som ett ställe att lära sig saker och hjälpa andra. Vi vill att trädgården ska vara en plats där man lär sig skydda miljön och dessutom en inbjudande plats för alla.”
Skolans hållbarhetsklubb, som Deinhammer är med och leder, planterade trädgården förra året. Skörden från odlingarna doneras till Metrocrest Services Community Center i Coppell, som delar ut mat till behövande familjer och lokalsamhällen. ”Ju mer vi kan skörda, desto mer kan vi hjälpa vårt lokalsamhälle”, säger Deinhammer. 
Deinhammer inspirerades av utbildningsprogrammet Alla kan skapa förra året och släppte nyligen boken Everyone Can Create in Science tillsammans med andra Apple Distinguished Educators. Många av idéerna tillämpas i odlingskursen, eftersom Deinhammer anser att kreativitet och flexibelt lärande gynnar elevernas utveckling. Med hjälp av iPad utformar hon lektioner och uppgifter till varje elev i ett format – ljud, bild eller text – som passar bäst för varje individ. Eleverna dokumenterar sina upptäckter i en digital fälthandledning i Keynote, där allt deras arbete kombineras till en bok som ska användas i framtida odlingskurser och spridas i lokalsamhället.
Stayton Slaughter med iPad.
Stayton Slaughter, som går i åttonde klass i Coppell Middle School East, använder appen Mätverktyg på iPad i skolans gemensamma trädgård.
Annabeth Hook och Stayton Slaughter tar hand om växterna i skolans gemensamma trädgård.
Skolans elever Annabeth Hook (till vänster) och Stayton Slaughter sprider kompost på aubergine och blomkål i skolans trädgård.
”En iPad är lätt att ta med överallt. Vi kan jobba i trädgården och använda enhetens sensorer, kamera och förstoringsglas samt appen Seek by iNaturalist för att klassificera och identifiera ogräs och insekter som vi annars inte skulle känna igen”, berättar Deinhammer. ”Med iPad kan ungdomarna se världen bokstavligen på ett nytt sätt, från uppförstorade bilder till uppsnabbad video. De kan dokumentera en omvärld som de kanske inte har lagt märke till förut. Jag vill att ungarna ska notera och uppskatta små detaljer som de annars kanske skulle missa.” 
Stayton Slaughter, som är elev i odlingskursen och en av ledarna av skolans hållbarhetsklubb som planterade trädgården förra året, gillar Deinhammers undervisningsstil. ”När jag får skapa min egen slutprodukt kan jag göra något som jag verkligen är stolt över”, säger han. ”När jag kommer till trädgården så kan jag ta bilder och göra observationer med min iPad eller iPhone. Jag lär mig både digitalt och fysiskt. Det ger mig resurser och verktyg att fatta mina egna beslut, göra mina egna iakttagelser och ta fram mina egna skapelser till klassen. Det är en mer berikande lärandeupplevelse.” 
Den första uppgiften för Stayton och hans klasskamrater var att göra iakttagelser av två liknande saker i omgivningen, i ett format som de själva valde. Stayton valde kaktusar. Han använde kameran och appen Mätverktyg på iPad och dokumenterade sina upptäckter i en infografik som han ritade i Keynote. Just nu undersöker klassen sötpotatis, som skolan ska skörda härnäst. Eleverna ska utforska allt från hur de planteras till idealiskt pH-värde och fuktighet i jorden för att de ska gro. Eleverna intervjuar bönder i trakten och erfarna trädgårdsodlare på iPad för att dokumentera och dela sina kunskaper. De besöker trädgården utanför skoltid för att granska hur skörden ser ut, mäta tillväxten och vända komposten. 
Annabeth Hook använder iPad och Apple Pencil.
Åttondeklassaren Annabeth Hook gör klart sin skoluppgift om sötpotatis med hjälp av Keynote på iPad med Apple Pencil.
Stayton säger att hans odlingsintresse började av en händelse. Han gjorde en komposthög av några potatisar på sin bakgård, de började gro och han visste inte vad han skulle göra med dem. Nu odlar han örter, mer potatis och solrosor. ”Vi måste skydda miljön”, säger han. ”Allt vi har – våra kläder, våra mediciner, våra material, våra iPad-enheter – är gjorda av saker från miljön. Det är viktigt att göra den kopplingen till saker i vardagslivet så att man kan göra en bättre koppling till sina egna handlingar också.”
En annan elev, Annabeth Hook, valde odlingskursen för att lära sig om varför olika växter behöver olika slags skötsel. Hon ser också värdet i att lära sig om miljön av Deinhammer. ”Hon engagerar sig mycket i att sprida kunskap om klimatförändringen och ta hand om miljön”, säger Annabeth. ”Vi måste göra en vändning, eller åtminstone försöka, och ta hand om vår miljö därför att det annars kan innebära slutet för vår värld.”
Annabeth Hook, Jodie Deinhammer och Stayton Slaughter jobbar i skolträdgården på Coppell Middle School East.
Apple Distinguished Educator Jodie Deinhammer hoppas att hennes elever lämnar hennes odlingskurs med ett nytt perspektiv på världen.
Både Stayton och Annabeth drogs till Deinhammers undervisningssätt. Deinhammer hoppas att hennes elevfokuserade kursplan ska väcka elevernas nyfikenhet så att de sedan fortsätter med eget lärande under och efter läsåret. 
”Jag vill att ungdomarna ska utforska samhällsbehov”, säger Deinhammer. ”Hur kan vår trädgård bidra till lokalsamhället på fler sätt? Vad kan vi göra för att uppmuntra framtida generationer av odlare i våra skolor? I slutet av året hoppas jag att eleverna har lärt sig att ifrågasätta och se världen på ett nytt sätt.”
Dela artikeln

Bilder på Jodie Deinhammer, Apple Distinguished Educator

Presskontakter

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48