öppnas i ett nytt fönster
California Flats, den nya anläggningen för lagring av solenergi.
Apples nya solcellspark California Flats bidrar till strömförsörjningen av företagets huvudkontor tillsammans med solcellerna på taket på Apple Park.
Cupertino, Kalifornien Apple meddelade idag att fler än 110 av företagets tillverkningspartner runtom i världen går över till hundra procent förnybar energi för sin Apple-tillverkning, och att nästan 8 gigawatt ren energi är redo att användas. När dessa åtaganden är uppfyllda kommer koldioxidutsläppen att minska med över 15 miljoner ton per år, vilket motsvarar mer än 3,4 miljoner färre bilar i trafiken under ett år. Dessutom investerar Apple direkt i projekt för förnybar energi för att täcka en del av driftutsläppen, samt i ett stort projekt för lagring av energi i Kalifornien, där man testar nya infrastrukturlösningar för förnybar energi. 
”Vi är fast beslutna att hjälpa våra underleverantörer att bli koldioxidneutrala fram till år 2030 och är väldigt glada över att företagen som är med på tåget finns i flera olika branscher och länder över hela världen, bland annat i Tyskland, Kina, USA, Indien och Frankrike”, säger Lisa Jackson, Vice President for Environment, Policy and Social Initiatives på Apple. ”Under det gångna, minst sagt annorlunda året, har Apple fortsatt att arbeta med ett globalt nätverk av kollegor, företag och organisationer för att göra vårt miljöarbete och allt vi gör till en positiv kraft i vardagen – och för att jobba sida vid sida med de samhällen som påverkas mest av klimatförändringarna.”
I juli förra året presenterade Apple sin plan att uppnå koldioxidneutralitet till år 2030 för den egna verksamheten, tillverkningskedjan och produkternas livscykel. Sedan dess har Apple ökat antalet underleverantörer som går över till förnybar energi rejält. Apple är redan idag koldioxidneutralt med avseende på den egna verksamheten globalt, och det nya målet innebär att klimatpåverkan från alla sålda Apple-enheter kommer att vara netto noll till år 2030. Företaget presenterade nyligen ny information om de gröna obligationer värda 4,7 miljarder US-dollar som används till att ge stöd till miljöprojekt över hela världen.
En tekniker i solcellsparken California Flats.
Samtidigt som företaget har drivits med hundra procent förnybar energi i nästan tre år, så har Apple även hjälpt sina underleverantörer att nå sina mål för förnybar energi.

Underleverantörernas åtaganden och globala energiprojekt

Apple utvecklar ständigt nya verktyg som hjälper underleverantörerna att nå sina mål för förnybar energi och ge samhällen över hela världen tillgång till förnybar energi. I Europa bidrar DSM Engineering Materials med ny ren energi till elnätet i Nederländerna tack vare ett vindkraftsavtal, och STMicroelectronics solpanelsförsedda parkeringsplatser i Marocko bidrar till energiproduktionen i regionen. Efter att ha gått med i Apples Supplier Clean Energy-program för fem år sedan ökar företag som Solvay nu sin användning av förnybar energi för den bredare verksamheten. I USA har Alpha and Omega Semiconductor, Marian, The Chemours Company och Trinseo nyligen gått med i programmet. Och i Kina har 15 underleverantörer gått med i Apples program sedan juli 2020. 
Genom att dela med sig av sina erfarenheter av att gå över till hundra procent förnybar energi med sina underleverantörer ger Apple dem tillgång till resurser och utbildningsmaterial med landsspecifik information som vägledning för övergången till förnybar energi. Apple ger även underleverantörerna avancerad och anpassad utbildning med ledande experter. Och företaget bidrar även till att skapa och utöka branschorganisationer för förnybar energi som underleverantörerna kan gå med i för att lära sig mer om lokala möjligheter. 
På många marknader där företaget är verksamt har underleverantörerna begränsad tillgång till ren energi. För att övervinna dessa hinder skapade Apple fonden China Clean Energy Fund, som gör det möjligt för Apple och dess underleverantörer att investera i projekt för ren energi som sammanlagt genererar mer än en gigawatt förnybar energi i Kina. Apple gör det även möjligt för underleverantörerna att köpa förnybar energi direkt från projektutvecklare och energiföretag över hela världen i takt med att dessa växer fram.
I framtiden kommer Apple även att dela med sig av lärdomar från nästa steg i arbetet med förnybar energi till underleverantörerna, nämligen investering i lagringslösningar för anläggningar för förnybar energi.
En vindturbin i Dao i Hunan-provinsen i Kina.
Apples underleverantörer bidrar med nästan 8 gigawatt ren energi till samhällen över hela världen.

Energilagring och lägesrapport för 2030

Apple bygger ett av USA:s största batteriprojekt – California Flats. Det är ett branschledande storskaligt projekt för energilagring som har kapacitet för 240 megawattimmar energi, vilket är tillräckligt för att förse 7 000 hem med el i en dag. Projektet kompletterar solcellsparken på 130 megawatt som genererar all förnybar energi för företaget i Kalifornien, genom att lagra överskottsenergi som genereras under dagen och leverera den när den behövs som mest.
Vind- och solkraft är de mest kostnadseffektiva nya energikällorna i många delar av världen, men teknikernas flyktiga natur har utgjort ett hinder för utbredd användning. En lösning på denna flyktighet är energilager, som kan bevara energin tills den behövs. Apple investerar i storskalig lagring i Kalifornien och forskning om ny teknik för energilagring samtidigt som de utvidgar sina distributionsmöjligheter i Santa Clara Valley och genom Apple Parks mikronät. 
Byggarbete i solcellsparken California Flats.
Apple bygger storskaliga lager – såsom den blivande anläggningen i California Flats (se bilden) – som lagrar ren energi från flyktiga källor såsom vind och sol.
Apple har ständigt minskat sitt generella koldioxidavtryck trots att nettointäkterna har ökat. Företagets avtryck har minskat med 40 procent, vilket innebär en utveckling mot målet för 2030, och man har minskat sina utsläpp med över 15 miljoner ton tack vare initiativ för att använda koldioxidsnåla material, vara en motor för energieffektivitet och byta till ren energi. 
Dela artikeln

Bilder från California Flats och vindkraftsparken Concord Jing Tang