UPDATE 11 maj 2021

App Store stoppade potentiella bedrägerier för mer än 1,5 miljarder dollar år 2020

Ett låst hänglås bestående av appsymboler representerar säkerheten på App Store.
Apple skyddar App Store som en trygg och säker plats för användare genom att hitta och vidta åtgärder mot bedrägliga utvecklare och användare.
Det har funnits hot sedan App Store först lanserades på iPhone, och de har bara blivit mer storskaliga och avancerade med åren. Apple har i motsvarande grad ökat sina mödor att hantera dessa hot och obevekligt gått in för att bekämpa risker mot användare och utvecklare.
Det krävs mycket resurser bakom kulisserna för att se till att bedragare inte kan utnyttja användarnas känsligaste uppgifter, till exempel platsdata och betalningsinformation. Det är omöjligt att fånga upp varje bedrägeri eller illvillig handling innan den inträffar, men säkerhetsexperter är överens om att App Store är den säkraste platsen att hitta och ladda ner appar tack vare Apples branschledande insatser mot bedrägerier.1
Apples kombination av avancerad teknik och mänsklig expertis skyddade användarna mot potentiellt bedrägliga transaktioner för mer än 1,5 miljarder dollar bara under 2020 – försök till stöld av kundernas pengar, personuppgifter och tid – och hindrade nästan en miljon riskabla och osäkra appar från att nå fram till användarna.
Viktiga siffror om åtgärder som Apple vidtog för att hindra bedrägerier på App Store under 2020.

Granskning av appar

Appgranskningsteamet är en avgörande försvarslinje. De granskar noga alla appar och alla uppdateringar för att se till att de följer de krävande riktlinjer om integritetsskydd, säkerhet och skräppost som gäller för App Store. Riktlinjerna har ändrats över tid som respons på nya hot och utmaningar. Målet är att skydda användarna och ge dem bästa möjliga upplevelse på App Store.
Apple siktar alltid på att få in nya appar på App Store. Teamet hjälpte fler än 180 000 nya utvecklare att lansera appar under 2020. Ibland krävs det flera försök. En app kanske inte är klar eller inte fungerar korrekt när den lämnas in för godkännande, eller så kanske den ännu inte har en fullgod mekanism för att moderera innehåll som genereras av användare. Nästan en miljon problematiska nya appar, plus nästan en miljon uppdateringar av appar, avvisades eller togs bort under 2020 av dessa och liknande skäl.
En inte obetydlig andel av dessa avslag berodde på flagranta överträdelser som hade kunnat orsaka problem för kunder eller betydligt försämra deras upplevelser. Enbart under 2020 avvisade appgranskningsteamet fler än 48 000 appar som innehöll dolda eller icke dokumenterade funktioner. Fler än 150 000 appar avvisades därför att de visade sig vara skräppost, imitationer eller missvisande på olika sätt, till exempel för att manipulera kunder att göra inköp.
En del utvecklare försöker sig på en utbytesmanöver där de ändrar appens grundläggande funktionssätt efter granskningen för att komma runt riktlinjerna och begå handlingar som är otillåtna och kanske till och med kriminella. Sådana appar avvisas eller avlägsnas omedelbart från App Store när de upptäcks. Utvecklaren får 14 dagar på sig att överklaga innan kontot avslutas permanent. Cirka 95 000 appar togs bort från App Store under 2020 för bedrägliga regelöverträdelser, främst just för sådana utbytesmanövrar. 
Bara de senaste månaderna har Apple exempelvis avvisat eller avlägsnat appar som bytt funktionssätt efter inledande granskning och blivit appar för spel om riktiga pengar, rovgirig utlåning eller pornografi, som har använt signaler om droghandel i spel eller gett användare incitament att sända otillåtet och pornografiskt innehåll via videochatt.
Ett annat vanligt skäl till att appar avvisas är att de begär fler uppgifter om användare än de behöver eller hanterar uppgifter som de samlar in på ett felaktigt sätt. Appgranskningsteamet avvisade fler än 215 000 appar för den typen av integritetsbrott under 2020. Apple anser att integritetsskydd är en grundläggande rättighet. Detta tydliga ställningstagande är ett tungt vägande skäl till att användarna väljer App Store. 
Med 1,8 miljoner appar på App Store kan det uppstå problem trots vår strikta granskning. Användare kan rapportera problematiska appar via funktionen för problemrapportering på App Store eller genom att ringa Apple Support. Utvecklare kan förutom dessa metoder använda andra kanaler som Feedback Assistant och Apple Developer Support.
En figur med ett förstoringsglas synar fotspår som en symbol för Apples proaktiva åtgärder för att rensa bort bedrägerier från App Store.

Bedrägliga betyg och recensioner

Betyg och recensioner på App Store hjälper många användare att bestämma vilka appar de ska ladda ner. Utvecklare drar också nytta av dem för att bygga in nya funktioner som användarna efterfrågar. Apple använder ett sofistikerat system som omfattar maskininlärning, artificiell intelligens och granskning utförd av expertteam för att se till att betyg och recensioner är rättvisande och tillförlitliga. Sedan 2020 har Apple behandlat fler än en miljard betyg och fler än 100 miljoner recensioner. Fler än 250 miljoner betyg och recensioner togs bort för att de inte uppfyllde gällande krav.
Apple har nyligen också börjat använda nya verktyg för att kontrollera äktheten hos konton som lämnar betyg och recensioner, analysera skriftliga recensioner för att hitta tecken på bedrägerier samt se till att innehåll från inaktiverade konton tas bort.

Bedrägliga konton

Det förekommer tyvärr att utvecklarkonton skapas enbart i bedrägliga syften. En utvecklare som begår flagranta eller upprepade överträdelser utesluts ur Apple Developer Program och kontot avslutas. Apple avslutade 470 000 utvecklarkonton under 2020 och avvisade ytterligare 205 000 registreringsförsök på grund av misstankar om bedrägerier. Därmed fick dessa illvilliga aktörer aldrig chansen att lämna in en app till App Store.
Bedragare använder avancerade metoder för att sopa igen spåren, men tack vare Apples offensiva övervakning avslutas sådana konton i genomsnitt mindre än en månad efter att de skapades. 
Apples arbete för att skydda användare som laddar ner appar sträcker sig även bortom App Store. De senaste tolv månaderna har Apple hittat och blockerat nästan 110 000 illegitima appar på piratsajter. Sådana sajter sprider skadlig mjukvara som ofta är utformad för att likna populära appar, eller som är modifieringar av populära appar som utvecklarna inte gett tillstånd till, i syfte att kringgå säkerhetsskyddet på App Store.
Bara den senaste månaden har Apple blockerat fler än 3,2 miljoner instanser av appar som har distribuerats på otillåtna sätt genom Apple Developer Enterprise Program. Programmet är till för att företag och andra stora organisationer ska kunna ta fram och privat distribuera interna appar, som inte är tillgängliga för allmänheten, till sina anställda. Bedragare försöker utnyttja det för att distribuera appar i syfte att kringgå den rigorösa appgranskningen eller för att misstänkliggöra ett legitimt företag genom att manipulera en anställd att ge ifrån sig inloggningsuppgifter som kan användas i otillåtna syften.
Förutom bedrägliga utvecklarkonton jobbar Apple också med att hitta och inaktivera bedrägliga användarkonton. Bara under 2020 inaktiverade Apple 244 miljoner kundkonton på grund av bedrägliga eller skadliga aktiviteter. Dessutom avvisades 424 miljoner försök att skapa konton därför att de uppvisade mönster som är typiska för bedrägliga och skadliga aktiviteter.
Ett förstoringsglas avslöjar en tjuv bakom en appsymbol, som representation av bedrägliga betyg och recensioner.

Betalnings- och kreditkortsbedrägerier

Ekonomiska uppgifter och transaktioner är några av de känsligaste data som användare delar med sig av online. Apple har investerat mycket i att bygga upp säkrare betalningsteknik, bland annat Apple Pay och StoreKit, som används av fler än 900 000 appar för att sälja varor och tjänster på App Store. Om du till exempel använder Apple Pay så lämnas ditt kreditkortsnummer aldrig ut till säljaren, vilket eliminerar en riskfaktor i betalningsprocessen.
Dataintrång är tyvärr vanliga på webben, så de här åtgärderna är nödvändiga för att skydda användare. Om kreditkortsuppgifter avslöjas eller stjäls från en annan källa kan bedragarna, utan att användaren ens är medveten om det, komma till App Store eller andra onlinebutiker och försöka köpa digitala varor och tjänster som kan användas för pengatvätt eller andra otillåtna syften.
Apple håller obevekligt efter även sådana typer av bedrägerier. Bara under 2020 använde Apple en kombination av avancerad teknik och mänsklig granskning för att hindra fler än tre miljoner stulna kort att användas till inköp av stulna varor och tjänster, samt blockerade fler än en miljon konton från att göra fler transaktioner i framtiden. Totalt skyddade Apple användarna mot potentiellt bedrägliga transaktioner för mer än 1,5 miljarder dollar bara under 2020.
Genom att granska appar, avslöja bedrägliga konton och hindra ekonomisk brottslighet jobbar Apple dygnet runt och bakom kulisserna för att se till att App Store fortsätter vara en trygg och tllförlitlig plats för användare och utvecklare.
Dela artikeln

Presskontakter

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48