PRESSMEDDELANDEN 7 juni 2021

Apple tar ännu ett steg mot bättre hälsa med ny säker delning och ny hälsostatistik

Med iOS 15 kommer iPhone- och Apple Watch-användare att kunna dela hälsodata med närstående och vårdgivare, se hur deras värden utvecklas över tid och mäta sin stabilitet vid gång
Apples nya funktioner Delning, Stabilitet vid gång och Trender i appen Hälsa, var och en på en iPhone 12 Pro-skärm.
Med iOS 15 kommer funktioner för säker delning och ny hälsostatistik i appen Hälsa.
Cupertino, Kalifornien Apple förhandsvisade idag nya, avancerade funktioner för användarnas hälsa och välmående samt nya verktyg för att dela hälsodata med närstående. iOS 15 bygger vidare på hälsofunktionerna i iPhone och Apple Watch och ger användarna möjlighet att dela sina data på ett säkert sätt med utvalda personer, som familjemedlemmar och läkare, samt få en inblick i en närståendes hälsostatus och se hur den utvecklas över tid. iOS 15 innehåller också nya verktyg för att upptäcka, mäta och förstå förändringar i en persons hälsodata.
”Under det gångna året har vi verkligen påmints om vikten av en god hälsa, och därför vill vi nu ge våra användare chansen att spela en mer aktiv roll i sitt eget välmående. Vi har lagt till kraftfulla funktioner som ger användarna tillgång till omfattande hälsostatistik och hjälper dem att upptäcka förändringar över tid”, säger Jeff Williams, operativ chef på Apple. ”Det finns många människor runt om i världen som vårdar en anhörig. Vi vill därför ge våra användare ett säkert och integritetsskyddat sätt att dela hälsodata med närstående. Vi ser fram emot att kunna sätta de här innovativa verktygen direkt i användarnas händer.”

Delning av hälsodata

I iOS 15 kan användaren välja att dela sina hälsodata med en närstående på ett säkert sätt. Det gör det lättare för anhöriga att tala med användaren om dennes hälsa och att hålla koll – även på avstånd – på att användaren följer viktiga råd och reagerar på varningar och förändringar.
I appen Hälsa finns en ny delningsflik där användaren kan dela sina data på ett säkert sätt med en anhörig eller vårdgivare. Användaren har full kontroll över vilka data som delas och med vem. Det kan till exempel röra sig om en äldre person som delar sin aktivitet eller sin hjärthälsa med ett av sina vuxna barn, en kvinna som delar information om när hon är fertil med sin partner eller en patient med Parkinsons som delar information om sin rörlighet med sin sjukgymnast. Personen som får tillgång till delade data får även tillgång till statistik och trender.
För många är det en viktig del av läkarbesöket att kunna redogöra för sina aktiviteter i vardagen, men det kan vara svårt att minnas allt i detalj. Med användarens tillåtelse kan appen Hälsa registrera denna typ av information, så att det blir lättare för läkaren att följa vad som händer mellan besöken. Användare i USA kan nu välja att dela vissa typer av hälsodata – som puls, detekterade fall, antal timmars sömn och antal minuters träning – med sin läkare, så att det blir lättare att föra väl underbyggda samtal. På medverkande sjukhus och kliniker kan läkare se de data som användaren delar från appen Hälsa direkt i det elektroniska journalsystemet.

Trender

Appen Hälsa innehåller nu trendanalyser för ytterligare 20 typer av data – till exempel vilopuls, sömn och kondition – så att användarna enkelt kan se hur deras värden utvecklas. En viktig del i att ha koll på sin hälsa är att kunna upptäcka förändringar, även sådana som är lätta att missa. Användare som behöver vara uppmärksamma på om deras värden förändras över tid kan ta hjälp av Trender – ett nytt, intelligent och proaktivt sätt att upptäcka viktiga förändringar, presenterat på ett lättbegripligt sätt.
Användarna kan också sätta upp mål inom till exempel löpning eller mindfulness och följa sina framsteg. Den som behöver hålla koll på till exempel sitt insulin kan också se trender för data från tredjepartstillbehör i appen Hälsa.
Användarna kan välja att få notiser från Trender vid hälsorelaterade förändringar över längre tid, så att de kan glädjas över sina framsteg i träningen eller ta upp en diskussion med sin läkare.

Stabilitet vid gång

Fler än 37 miljoner människor behöver varje år söka vård efter en fallolycka. Dessa olyckor leder ofta till allvarligare hälsoproblem och kan göra att den drabbade får svårt att klara sig själv.1 Funktionen Stabilitet vid gång på iPhone är den första i sitt slag. Den samlar in rörelsedata när användaren rör sig med sin iPhone, så att man kan utvärdera risken för fallolyckor innan de inträffar. För närvarande utvärderas denna risk av en vårdgivare genom att patienten får fylla i ett frågeformulär och genomgå en undersökning. Stabilitet vid gång kan utöver det också registrera dagliga rörelser och klassificera gångstabiliteten på olika underlag i appen Hälsa som OK, Låg eller Väldigt låg, så att användaren kan vidta åtgärder för att minska risken att falla.
Stabilitet vid gång bygger på anpassade algoritmer som bedömer balans, stabilitet och koordination med hjälp av inbyggda rörelsesensorer i iPhone. Det här mätvärdet, som är det första i sitt slag, bygger på data från studien Apple Heart and Movement Study med över 100 000 deltagare i alla åldrar – den största datamängd som någonsin har använts för att studera fallrisk.
Funktionen Stabilitet vid gång varnar inte bara vid fallrisk, utan hjälper också användaren att träna upp sin stabilitet och uppnå vissa mål. Användarna kan välja att få en notis när deras stabilitet är låg eller väldigt låg, och hänvisas då till utvalda övningar som bygger på kliniskt testade metoder för förbättring av styrka och balans.

Integritetsskydd

Integritetsskyddet är en av grundstenarna då Apple utformar och utvecklar hälsofunktioner. Användaren har själv full kontroll över sina hälsodata och kan välja exakt vad som ska delas och med vem. Informationen är krypterad både vid överföring och vid lagring på enheten, förutsatt att enheten är låst med en lösenkod, Face ID eller Touch ID. Apple har inte åtkomst till denna information när användaren delar den med en närstående eller en läkare.
En profil för en närstående, med en sammanfattning av de notiser och aktiviteter som användaren har valt att dela, visas på delningsfliken i appen Hälsa på iPhone 12 Pro.
Användarna har detaljerad kontroll över exakt vilka hälsodata de delar och med vem.

Fler hälsorelaterade uppdateringar

  • Med Medicinska journaler på iPhone får användarna alla sina provresultat lättöverskådligt samlade på ett ställe. De kan se de viktigaste resultaten, nåla fast resultat de vill ha till hands och se om deras provresultat ligger inom normalspannet. Användare i USA har också tillgång till pedagogisk information om vanliga labbtester.
  • Med watchOS 8 kan Apple Watch mäta andningsfrekvensen – antalet andetag per minut – under sömn. Användaren hittar den här informationen i appen Hälsa och kan få en notis om appen upptäcker ett mönster eller en förändring som kan vara relevant.
  • Den nya Mindfulness-appen i watchOS 8 innehåller en uppdaterad djupandningsövning och ett nytt enkelt sätt att hitta lugn i vardagen. Andningsövningarna erbjuder fler möjligheter att varva ner och fokusera och innehåller en ny animation. En annan nyhet är Reflektera – en mindfulnessövning som hjälper användaren att fokusera på positiva tankar.
  • I iOS 15 kommer användare världen över att kunna välja att spara journaldata om vaccinationer och testresultat direkt i appen Hälsa. Även om vaccinationsmottagningen inte har stöd för funktionen Medicinska journaler i appen Hälsa, kan man låta patienter ladda ner verifierbara data om covid-19-vaccinationer eller -testresultat via webben eller med hjälp av en QR-kod, så att patienterna alltid har tillgång till dem.
Tillgänglighet
Förhandsversionen av iOS 15 för utvecklare är tillgänglig för medlemmar i Apple Developer Program via developer.apple.com från och med idag, och en offentlig betaversion kommer att kunna laddas ner nästa månad från beta.apple.com. Nya mjukvarufunktioner kommer i höst i form av en gratis mjukvaruuppdatering för iPhone 6s och senare. Funktionen Stabilitet vid gång kommer i höst i form av en gratis mjukvaruuppdatering för iPhone 8 och senare. Utbudet av funktioner kan ändras. Vissa funktioner är inte tillgängliga i alla länder och områden, på alla språk eller på alla enheter. Mer information finns på apple.com/ios/health. Den nya Mindfulness-appen och mätning av andningsfrekvens under sömn kommer till watchOS 8 i höst i form av en gratis mjukvaruuppdatering till Apple Watch Series 3 eller senare med parkoppling till en iPhone 6s eller senare med iOS 15.
Dela artikeln

Bilder av nya funktioner i appen Hälsa i iOS 15

  1. Världshälsoorganisationen (WHO), who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls.

Presskontakter

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48