Joseph och två andra volontärer inom Model of Hope-programmet i Ghana.
Apple har samarbetat med (PRODUCT)RED i 15 år och bidragit med närmare 270 miljoner dollar till kampen mot aids i Ghana och andra afrikanska länder söder om Sahara.
På sjukhuset St. Martin de Porres i utkanten av Ghanas huvudstad Accra inleder Joseph en mycket viktig resa. Den 27-årige volontären är där för att hämta upp livräddande antiretrovirala mediciner (ART) för två månaders medicinering. Han har själv tagit dem dagligen sedan han diagnosticerades med hiv som 11-åring, men den här leveransen är inte till honom.
Joseph medverkar i Model of Hope, ett program som drivs av Christian Health Association of Ghana (CHAG). Volontärerna i programmet lever själva med hiv och hjälper nu andra som har testat positivt. CHAG är en av många lokala organisationer och vårdgivare i Ghana som tar emot stöd från Globala fonden.
Två anställda på sjukhuset St. Martin de Porres i Ghana arbetar på sitt kontor.
Sjukhuset St. Martin de Porres i utkanten av Ghanas huvudstad Accra tar emot avgörande ekonomiskt stöd från Globala fonden och Apple.
Det är nu 15 år sedan Apple inledde sin medverkan i kampanjen (PRODUCT)RED och sitt partnerskap med Globala fonden. Under dessa år har Apple bidragit med närmare 270 miljoner dollar till kampen mot aids i afrikanska länder söder om Sahara.
Covid-19-pandemin har gjort det här uppdraget ännu mer livsavgörande. Förra året lanserade Globala fonden programmet C19RM, som verkar för att minska de negativa effekterna av covid-19 i samhällen som redan är hårt drabbade av hiv- och aids-pandemin. Apple var ett av de första företagen som skiftade fokus och styrde om resurser till Globala fondens arbete mot covid-19. Till och med slutet av 2022 kommer Apple att låta hälften av bidragen från (PRODUCT)RED-försäljningen gå till covid-19-bekämpningen och den andra hälften till arbetet mot hiv och aids.
En kvinnlig patient får antiretroviral behandling från sjukhuset St. Martin de Porres.
Covid-19-pandemin har gjort det svårare för patienterna att ta sig till St. Martin de Porres och andra sjukhus för antiretroviral behandling.
Joseph är en av 13,8 miljoner människor som har fått tillgång till ART-behandling tack vare Apples bidrag till Globala fondens arbete i Afrika. Han har på nära håll sett de negativa konsekvenserna av covid-19-pandemin för patienterna inom Model of Hope-programmet.
”När det är dags för dem att komma in för behandling låter de ibland bli på grund av covid”, säger Joseph. ”De är rädda – de tänker att om man åker till sjukhuset så får man covid. Så många kommer helt enkelt inte.”
För patienter med nedsatt immunförsvar, som hiv-patienter som måste ta ART varje dag, är det livsfarligt att missa ett sjukhusbesök. Samtidigt är det också livsfarligt för dem att utsätta sig för covid-19. Model of Hope-volontärer som Joseph ser till att även de som inte kan eller vill åka till sjukhuset ändå får den medicin och rådgivning de behöver.
”När covid slog till var det många affärsverksamheter som fick stänga ner och människors rörlighet begränsades”, säger Kafui Kornu, kommunikationsansvarig på CHAG. ”Model of Hope var till stor hjälp i den situationen. De har varit väldigt bra på att identifiera [de som har] behov av hjälp och leverera mediciner till dem. När de uppsöker patienterna brukar de upptäcka att det inte bara handlar om att de inte vill komma till sjukhuset. Ofta finns det andra problem som måste lösas för att de ska få tillgång till sina mediciner.”
Model of Hope-programmets volontär Joseph hämtar upp antiretrovirala mediciner.
Joseph hämtar upp ART-mediciner som han ska leverera till de patienter han hjälper genom programmet Model of Hope.
Rebecca, 45, är också volontärarbetare inom Model of Hope-programmet och har behandlats med ART i 15 år. Trots sin hiv-diagnos har hon fött tre barn som alla testat negativt för viruset, tack vare att hon har följt det så kallade PMTCT-protokollet för att förhindra överföring mellan mor och barn. Ett resultat av Apples bidrag till Globala fonden under de senaste 15 åren är att över 5 miljoner hiv-positiva gravida kvinnor har fått PMTCT-rådgivning och på så sätt kunnat undvika att föra över smittan till sina barn.
Model of Hope-volontären Rebecca arbetar i sin butik.
Rebecca äger en liten butik i närheten av sjukhuset St. Martin de Porres. Hon medverkar i Model of Hope för att hjälpa andra och ge tillbaka till samhället.
”Om inte Globala fonden i samarbete med Apple och andra partners hade lagt grunden för att bekämpa hiv under de senaste två decennierna så hade många av de stora sjukvårdsinsatser vi genomför idag – inklusive hanteringen av covid-19 – inte varit möjliga”, säger Luisa Engel, Chief Impact Officer på (RED). ”Vårdpersonal som har utbildats i att motverka spridningen av hiv kommer också att kunna diagnosticera ditt barn med malaria, kontrollera ditt blodsocker om du har diabetes och vaccinera dig mot covid-19. Vi får alltså många andra positiva effekter på vården tack vare den lokala infrastruktur som har byggts upp av Globala fonden med stöd från företag som Apple.”
I Ghana har antalet nya hiv-fall sjunkit med 21 procent under det senaste årtiondet och 200 000 patienter får nu behandling med ART, jämfört med 40 000 år 2010. En stor den av dessa framgångar bygger på Globala fondens arbete i lokalsamhällena och alla de hiv-positiva volontärer som hjälper till att minska stigmatiseringen av hiv-positiva och visa att det går att leva ett långt och bra liv med rätt behandling.
”Jag säger: titta på mig – jag började ta medicinerna när jag var väldigt ung och nu är jag 27”, säger Joseph. ”En dag vill jag bli labbtekniker, jag vill fortsätta studera. Om du tar ART kan du bli som jag. Jag vet att en dag i framtiden kommer jag att bli någon.”
Model of Hope-volontären Rebecca poserar framför sin butik.
Rebecca har följt PMTCT-protokollet för att förhindra överföring mellan mor och barn. Hon har fött tre barn, alla hiv-negativa.
Rebecca berättar om sin hiv-status för de hon hjälper och för sina egna barn, så att de får alla verktyg de behöver för att skydda sig själva och andra. Hon ser volontärarbetet som ett sätt att ge tillbaka till samhället.
”Jag ville delta i Model of Hope eftersom någon annan hjälpte mig”, säger Rebecca. ”Jag lever fortfarande, kanske för att jag också ska kunna hjälpa andra.”
Dela artikeln
  • Texten i den här artikeln

  • Bilder i den här artikeln

Presskontakter

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48