öppnas i ett nytt fönster
UPDATE 1 juni 2022

App Store stoppade bedrägliga transaktioner för nästan 1,5 miljarder dollar under 2021

Förhindrade över 1,6 miljoner riskabla och otillförlitliga appar och appuppdateringar från att lura användare under året
Illustration av fyra personer som noggrant undersöker de olika apparna.
Apple strävar efter att App Store ska vara ett säkert och tillförlitligt ställe där användare kan upptäcka och ladda ner appar. En grundsten i denna strävan är Apples pågående arbete med att upptäcka och vidta åtgärder mot oseriösa aktörer som försöker bedra utvecklare och användare.
Oseriösa aktörer utvecklar ständigt sina metoder för onlinebedrägerier, och de blir ofta allt svårare att känna igen. Därför fortsätter Apple att förfina sina processer, skapa nya och ta fram lösningar som neutraliserar dessa hot.
Förra året släppte Apple sin första analys om förebyggande av bedrägerier. Den visade att Apples kombination av avancerad teknik och mänsklig expertis skyddade användarna mot potentiellt bedrägliga transaktioner för mer än 1,5 miljarder dollar bara under 2020 – försök till stöld av kundernas pengar, uppgifter och tid – och förhindrade att nästan en miljon problematiska appar nådde ut till användarna.
Idag släpper Apple en årlig uppdatering av den analysen: Under 2021 skyddade Apple sina kunder mot potentiellt bedrägliga transaktioner för nästan 1,5 miljarder dollar och stoppade över 1,6 miljoner riskabla och osäkra appar och appuppdateringar från att bedra användare.
Apples strävan efter att förhindra och minska bedrägerier på App Store kräver ständig övervakning och skarp uppmärksamhet hos flera team. De pågående verksamheterna inom allt från appgranskning till bedrägeriupptäckt som är avsedda att skydda användare från bedräglig appaktivitet visar återigen varför oberoende, respekterade säkerhetsexperter har sagt att App Store är det säkraste stället att hitta och ladda ner appar.
Informationsgrafik visar hur App Store-användare skyddades under 2021.

Appgranskning

Appgranskningsprocessen är mångbottnad och kombinerar datorautomatisering med manuell granskning. Appgranskningen använder egenutvecklade verktyg som drar nytta av maskininlärning, heuristik och data som har ackumulerats sedan App Store lanserades, vilket gör det möjligt att snabbt extrahera stora mängder information om en apps möjliga problem och regelbrott.
Den manuella granskningen är den särskiljande delen av appgranskningsprocessen. Appgranskningsteamet går igenom varenda app och uppdatering för att säkerställa att de följer App Stores riktlinjer gällande integritet, säkerhet och skräppost. Den här processen är ett viktigt försvar som bidrar till att skydda användare från oseriösa aktörer.
Målet med appgranskningen är att nya appar av hög kvalitet ska hamna på App Store.
Under 2021 bidrog appgranskningen till att över 107 000 nya utvecklare fick in sina appar på App Store. Processen kan vara iterativ eftersom en del appar är halvfärdiga eller innehåller buggar som försämrar funktionaliteten första gången de skickas in för godkännande, eller de kanske måste förbättra sina modereringsmekanismer för användarskapat innehåll. 2021 blev över 835 000 nya problematiska appar, och ytterligare 805 000 appuppdateringar, avvisade eller borttagna av dessa och liknande skäl. Som en del av appgranskningsprocessen kan utvecklare som upplever att de felaktigt har flaggats för bedrägerier överklaga till appgranskningskommittén.
En mindre andel av dessa avslag berodde på uppenbara överträdelser som hade kunnat orsaka problem för kunder eller betydligt försämra deras upplevelser. Enbart under 2021 avvisade appgranskningsteamet fler än 34 500 appar som innehöll gömda eller odokumenterade funktioner. Nästan 157 000 appar avvisades därför att de visade sig vara skräppost, imitationer eller missvisande på olika sätt, till exempel för att manipulera kunder att göra inköp.
Ibland försöker omoraliska utvecklare att kringgå appgranskningen genom att skapa en app som ser ut på ett sätt, men sedan ändra dess koncept eller funktioner när den har blivit godkänd. När Apple upptäcker bedrägerier av den här typen kommer appgranskningen att avvisa eller omedelbart ta bort sådana appar från App Store. Utvecklare som berörs får ett meddelande om att de har 14 dagar på sig att överklaga innan de utesluts. Under 2021 blev över 155 000 appar borttagna från App Store för de här typerna av överträdelser.
Appgranskningen spelar en stor roll i Apples strävan att skydda användares integritet, vilket Apple anser är en grundläggande mänsklig rättighet. Inskickade appar granskas för att se till att användardata behandlas på lämpligt sätt. Under 2021 avvisades över 343 000 appar av appgranskningsteamet eftersom de begärde onödiga användardata eller hanterade data som de redan hade samlat in på felaktiga sätt.
Apples uppförandekod för utvecklare gör det tydligt och klart att utvecklare som ägnar sig åt upprepade manipulativa eller missvisande beteenden – eller annat bedrägligt uppförande – kommer att tas bort Apple Developer-programmet. Uppförandekoden kräver även att utvecklare framställer sig själva och sina erbjudanden på App Store på ett ärligt och tydligt sätt, avstår från att delta i något beteende som kan manipulera någon del av kundupplevelsen i App Store samt upprätthåller innehåll, tjänster och upplevelser av hög kvalitet till sina kunder.
Användare kan rapportera misstänkta appar genom att klicka på funktionen Rapportera ett problem på App Store eller ringa Apples support. Utvecklare kan använda någon av de metoderna eller ytterligare kanaler som Feedback Assistant och Apple Developer Support.
Illustration av en person som använder ett jättestort insektsnät till att fånga appar.

Bedrägliga betyg och recensioner

Betyg och recensioner på App Store fungerar som en resurs för både användare och utvecklare. Många iOS-användare förlitar sig på den här funktionen när de ska avgöra om de vill ladda ner en app eller vilket appalternativ som passar bäst för deras behov. De här betygen och recensionerna bidrar också till göra appar synligare på App Store och ger viktig information till utvecklare som tar åt sig synpunkterna och sedan förbättrar appfunktioner och -erbjudanden.
Illegitima betyg och recensioner utgör en allvarlig risk för App Store eftersom den här typen av vilseledning kan leda till att användare laddar ner – och i många fall köper – en otillförlitlig app som försöker utnyttja systemet genom att felrepresentera sig snarare än att ge användarna den kvalitetsupplevelse de förväntar sig från App Store. Tillit är av största betydelse i det här systemet och Apples bedrägeribekämpning bidrar till att bevara dess integritet. Ett förfinat system som kombinerar teknik med granskning utförd av expertteam gör det möjligt för Apple att moderera betyg och recensioner.
Över 1 miljard betyg och recensioner bearbetades under 2021. Apple upptäckte och blockerade över 94 miljoner recensioner och över 179 miljoner betyg från att publiceras eftersom de inte uppfyllde modereringskraven. Ytterligare 610 000 recensioner togs också bort efter publicering på grund av kundanmälningar och ytterligare manuell utvärdering.

Bedrägliga konton

När utvecklarkonton används för bedrägliga syften på ett vilseledande eller särskilt flagrant sätt blir utvecklarens Apple Developer-programkonto avslutat. Dessa personer eller verksamheter använder sig av utstuderade tekniker för att dölja sina handlingar, men Apple övervakar dem för att se till att relaterade konton snabbt avslutas. Till följd av dessa åtgärder avslutade Apple över 802 000 utvecklarkonton under 2021. Ytterligare 153 000 utvecklarregistreringar avvisades på grund av misstankar om bedrägerier. Därmed fick dessa oseriösa aktörer aldrig chansen att skicka in en app till App Store.
I ett försök att skydda användare som laddar ner appar från andra ställen än den säkra och tillförlitliga App Store har Apple hittat och blockerat över 63 500 illegitima appar i pirataffärer. De här affärerna sprider skadlig mjukvara som ofta är utformad för att likna populära appar, eller som är modifieringar av populära appar som utvecklarna inte gett tillstånd till, i syfte att kringgå säkerhetsskydden på App Store.
Bara under den senaste månaden har Apple blockerat fler än 3,3 miljoner instanser av appar som har distribuerats på otillåtna sätt genom Enterprise Developer Program som är utformat så att stora organisationer kan utveckla och privat distribuera sina egna appar för internt bruk. Överträdare har försökt att utnyttja det här programmet i ett försök att kringgå appgranskning eller dra in ett legitimt företag genom att utnyttja någon på insidan som läcker ID-handlingar som krävs för att skicka otillåtet innehåll.
Apple vidtar även åtgärder gällande bedrägliga kundkonton. Under 2021 avaktiverade Apple över 170 miljoner kundkonton på grund av bedrägliga eller skadliga aktiviteter. Om ett konto uppvisar beteenden som liknar de som har deltagit i tidigare skadliga aktiviteter avaktiveras kontot innan det kan användas. Dessutom avvisades över 118 miljoner försök att skapa konton under 2021 eftersom de uppvisade mönster som är typiska för bedrägliga och skadliga aktiviteter.
Genom att förhindra bedrägerier på kontonivå kan den här typen av oärligt beteende stävjas och användare kan få mer rättvisande information om den relativa kvaliteten och populariteten för en app på App Store.
Illustration av en person som skalar av en jättestor appsymbol.

Betalnings- och kreditkortsbedrägerier

För många finns det inga känsligare data än deras ekonomiska uppgifter. Därför har Apple investerat stora summor för att bygga upp säkrare betalningstekniker som Apple Pay och StoreKit. De teknikerna används av fler än 905 000 appar till att sälja varor och tjänster på App Store. Om du till exempel använder Apple Pay så lämnas ditt kreditkortsnummer aldrig ut till försäljaren, vilket undanröjer en riskfaktor i betalningsprocessen.
I likhet med alla typer av bedrägerier tar Apple kreditkortsbedrägerier på stort allvar och anstränger sig för att skydda App Store och dess användare mot den här typen av brott. Tack vare en kombination av teknik och manuell granskning kunde fler än 3,3 miljoner stulna kort förhindras från att göra potentiellt bedrägliga köp, och nästan 600 000 konton svartlistades så att de inte kunde genomföra transaktioner, bara under 2021. Totalt skyddade Apple användare från potentiellt bedrägliga transaktioner för nästan 1,5 miljarder dollar under 2021.
Apples ansträngningar ser till att App Store är ett säkert och tillförlitligt ställe för användare att hitta och ladda ner appar och för utvecklare att göra det de är bäst på: att skapa. För att skydda och bevara det tillförlitliga ekosystemet under kommande år kommer Apple att fortsätta arbeta med att upptäcka bedrägliga aktiviteter och konton och förhindra ekonomisk brottslighet.
Dela artikeln
  • Texten i den här artikeln

  • Bilder i den här artikeln

Presskontakter

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48