öppnas i ett nytt fönster
UPDATE 2 mars 2023

Preliminära resultat från Apple Women’s Health Study driver diskursen och vetenskapen om menscykler framåt

Menshälsa tar ett steg framåt med iPhone och Apple Watch
En illustration av cykelkoll.
Lagom inför Internationella kvinnodagen visar nya preliminära resultat från Apple Women’s Health Study vikten av att hålla koll på menscykler och hur det hänger ihop med hälsan överlag.
Många läkare anser att mens är en vitalparameter, men det här området inom hälsa är anmärkningsvärt understuderat. Apple Women’s Health Study är den första forskningsstudien i sitt slag och genomförs tillsammans med Harvard T.H. Chan School of Public Health och National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS). Syftet är att skapa en djupare förståelse av menscykler och hur de hänger ihop med olika hälsotillstånd som polycistiskt ovariesyndrom (PCOS), infertilitet och övergången till klimakteriet. Studien har en stor omfattning och skala eftersom alla i USA som någonsin har menstruerat är välkomna att bidra till den här forskningen genom att helt enkelt använda iPhone.

Nya preliminära resultat 

Forskare från Harvard Chan School använde enkätdata från Apple Women’s Health Study för att fördjupa den vetenskapliga kunskapen om kopplingen mellan konsekvent avvikande mens, PCOS, endometriehyperplasi och cancer. Studien tittade på en preliminäranalys av en kohort med över 50 000 deltagare och fann följande:
  • 12 procent av deltagarna rapporterade en PCOS-diagnos. Deltagare med PCOS har över fyra gånger så hög risk för endometriehyperplasi (ett förstadium av livmodercancer) och mer än 2,5 gånger högre risk för livmodercancer.

  • 5,7 procent av deltagarna rapporterade att det tog dem fem år eller mer att få en regelbunden cykel efter deras första mens. Deltagare i den här gruppen hade mer än dubbelt så hög risk för endometriehyperplasi och mer än 3,5 gånger högre risk för livmodercancer, jämfört med personer för vilka det tog mindre än ett år innan cykeln blev regelbunden.
De här uppdateringarna är ett första steg för att hjälpa människor att förstå riskfaktorerna för dessa sjukdomar och uppmuntra dem att prata med sina vårdgivare om oregelbundna cykler i ett tidigare skede. 
”Det behövs större kunskap om menscykelns fysiologi och hur oregelbundna menscykler och PCOS påverkar livmoderhälsan”, säger dr Shruthi Mahalingaiah (MS), biträdande lektor i reproduktiv miljö och kvinnors hälsa vid Harvard Chan School och biträdande utredare i Apple Women’s Health Study. ”Den här analysen understryker vikten av att kontakta en vårdgivare om man upplever ihållande förändringar i menscykeln över flera månader. Vi hoppas att vår forskning med tiden kan leda till nya strategier för att minska risk för sjukdom och förbättra hälsan allmänt under hela livscykeln.”
Forskningsteamet kommer att utföra ytterligare analyser av dessa preliminära data och sammanfatta det i en vetenskaplig publicering.
En illustration av cykelkoll på en Apple Watch-skärm.
Cykelkoll på Apple Watch och i appen Hälsa på iPhone kan hjälpa användare att ha bättre informerade samtal med sina vårdgivare.

Tidigare preliminära uppdateringar

Apple Women’s Health Study-teamet har tidigare delat ett antal andra preliminära forskningsuppdateringar som lyfter fram hur longitudinella studier i stor skala om mens kan driva vetenskapen kring det här ämnet framåt.
  • Forskning som publicerades i American Journal of Obstetrics and Gynecology fokuserar på cykelavvikelser som oregelbunden eller långvarig mens, vilka kan vara ett tecken på underliggande medicinska tillstånd som PCOS, myom, malign sjukdom eller infektion. Studien fann cykelavvikelser hos 16,4 procent av studiedeltagarna. Svarta deltagare hade 33 procent högre prevalens av sällan förekommande mens i jämförelse med vita deltagare utan latinamerikansk bakgrund, medan asiatiska deltagare hade högre prevalens av oregelbunden mens.
  • För att visa hur vanliga menssymtom faktiskt är fann forskare att de vanligaste spårade symtomen var magkramper, uppblåsthet och trötthet, vilka alla upplevdes av de över 60 procent deltagare som loggade symtom. Mer än hälften av deltagarna som loggade symtom rapporterade akne och huvudvärk. Vissa mindre brett uppmärksammade symtom, som diarré och sömnförändringar, rapporterades också av 37 procent av de deltagare som loggade symtom.
  • Efter att ha analyserat över 125 000 menscykler fann forskarna att deltagarna upplevde en något längre menscykel under de cykler då de fått vaccin mot covid-19, men deltagarnas cykler återgick vanligtvis till den längd de hade innan vaccinet så småningom.
Apple Women’s Health Study välkomnar alla i USA som någonsin har menstruerat att bidra till den här forskningen genom att registrera sig i Apples Research-app. Tack vare studien kan deltagarna dela sina cykelkolldata och andra hälsodata från iPhone, och även från Apple Watch om de har en. Deltagarna kan också lämna mer allmän information om sin person- och familjehistorik samt livsstil via enkäter som görs emellanåt. Appen Research gör att studien kan nå ut till individer i olika stadier av livet, med olika etniska bakgrunder och i olika delar av USA. Deltagarna styr vilka data­typer de vill dela med studien och känner till hur deras data kommer att användas i studien.
Apple Women’s Health Study visas på iPhone.
Alla i USA som någonsin har menstruerat kan ladda ner Apples Research-app och registrera sig för Apple Women’s Health Study. Genom appen kan studien nå ut till individer i olika stadier av livet, med olika etniska bakgrunder och i olika delar av USA.

Cykelkoll på iPhone och Apple Watch

Cykelkoll är tillgänglig i appen Hälsa på iPhone eller i appen Cykelkoll på Apple Watch och gör det möjligt för användare att hålla koll på sin menscykel och annan information som symtom eller resultat från ägglossningstest. Cykelkoll använder de data som användaren har loggat om tidigare cyklers tidpunkt och längd samt pulsdata från Apple Watch för att göra en uppskattning av nästa menstruation och när användaren är som mest fertil. Användare kan slå på notiser för att få reda på när nästa mens eller mest fertila period närmar sig.
Med iOS 16 och watchOS 9 kan Cykelkoll informera användare om deras loggade cykelhistorik under de senaste sex månaderna visar ett mönster med oregelbunden, sällan förekommande eller långdragen mens eller ihållande stänkblödningar. Förändringar i cykelmönster kan vara ett tecken på ett underliggande hälsoproblem, så det är viktigt att veta när de inträffar. Användare kan också läsa mer om den specifika avvikelsen som upptäcktes och exportera cykelhistoriken från de senaste 12 månaderna som en pdf-fil och skicka till sin läkare.
Loggad information i Cykelkoll på iPhone och Apple Watch.
Cykelkoll är tillgänglig i appen Hälsa på iPhone och i appen Cykelkoll på Apple Watch och gör det möjligt för användare att smidigt logga sin mens och få en uppskattning av när nästa mens eller mest fertila period närmar sig – med samma höga integritetsskydd som alla övriga hälsodata.
Dessutom kan användare få beräkningar av tidigare ägglossningar tack vare den nya funktionen för temperaturavläsning på Apple Watch Series 8 och Apple Watch Ultra. Nya sensorer samlar temperaturdata från handleden över natten. Dessa kan användas för att beräkna datum för ägglossning efter att den inträffat och ge en mer exakt beräkning av nästa menstruation. Det kan vara viktigt att veta när ägglossningen inträffar om man vill bli gravid och de här beräkningarna visas i appen Hälsa.
Integritetsskyddet är alltid en av grundstenarna när Apple utformar och utvecklar funktioner. När en användares iPhone är låst med en lösenkod, Touch ID eller Face ID krypteras alla hälso- och träningsdata i appen Hälsa – förutom användarens medicinska ID. Hälsoinformation som säkerhetskopieras till iCloud krypteras både vid överföring och på Apples servrar. När iOS och watchOS används med standardinställningen tvåfaktorsautentisering och en lösenkod krypteras alla data från appen Hälsa som synkas med iCloud från början till slut. Det innebär att Apple inte har den nyckel som krävs för att läsa data.
Dela artikeln
  • Texten i den här artikeln

  • Bilder i den här artikeln

Presskontakter

Linnéa Wängberg

Apple

l_wangberg@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48