öppnas i ett nytt fönster
UPDATE 05 april 2023

Apple och globala leverantörer utökar användningen av förnybar energi till 13,7 gigawatt

Över 250 av Apples tillverkare runt om i världen är nu på väg att minska koldioxidutsläppen för produktion som rör Apple till 2030
Dussintals vindkraftverk visas mot en skogsmiljö i Holmen Iggesunds vindkraftspark Blåbergsliden i Skellefteå, Sverige.
Holmen Iggesund gick med i Apples leverantörsprogram för ren energi i år. Holmen Iggesunds vindkraftspark Blåbergsliden har 26 vindkraftverk och ligger precis utanför Skellefteå i Sverige.
Apple meddelade idag att företagets tillverkare nu använder 13 gigawatt förnybar energi runt om i världen, en ökning med nästan 30 procent det senaste året. Totalt har fler än 250 leverantörer som är verksamma i 28 länder åtagit sig att använda förnybar energi för all produktion som rör Apple till 2030. Det här utgör mer än 85 procent av företagets direkta tillverkningskostnader och åtaganden på mer än 20 gigawatt.
Apple, som redan idag är koldioxidneutralt med avseende på den egna verksamheten, använder innovativa verktyg för att stötta utvecklingen mot företagets ambitiösa mål till 2030 – att vara koldioxidneutralt för varje produkt. I detta ingår 4,7 miljarder US-dollar i gröna obligationer som bidrar till finansieringen av expansionen av lösningar för ren energi och för att minska utsläpp runt om i världen. Apple berättade idag hur de gröna obligationerna har använts till investeringar i storskaliga solceller, design som ger låga koldioxidutsläpp, energieffektivitet och ökat koldioxidupptag.
”På Apple är vi koldioxidneutrala i vår egen verksamhet och vi jobbar varje dag med att komma ännu längre i det brådskande arbetet att motverka klimatförändringar”, säger Apples vd Tim Cook. ”Tillsammans med samarbetspartners runt om i världen använder vi oss av ännu mer förnybar energi i vår globala leveranskedja och investerar i nästa generations gröna teknik. Den här utmaningen är enorm – men det är även vår beslutsamhet att anta den.”
Två personer i skyddshjälmar arbetar med att montera solceller hos Bench-Tek Solutions i Santa Clara, Kalifornien.
Tekniker från Simmitri utför underhållsarbete på solpaneler som installerats hos Bench-Tek Solutions i Santa Clara, Kalifornien. Båda företagen har deltagit i Apples program Impact Accelerator.

Mer ren energi i Apples leveranskedja

Över 40 av Apples tillverkare har gått med i Apples leverantörsprogram för ren energi det senaste året. Apple har uppmanat sina leverantörer att minska koldioxidutsläppen för all verksamhet som rör Apple, inklusive att använda 100 procent förnybar el. För att hjälpa dem uppnå sina åtaganden och gå ännu längre jobbar Apple i nära samarbete med leverantörerna för att identifiera och implementera lösningar för ren energi och minskade koldioxidutsläpp. Apple erbjuder en rad kostnadsfria utbildningsresurser och direktsända utbildningar via företagets Clean Energy Academy. 
”Våra nya leverantörsåtaganden visar de snabba framsteg vi gör mot vårt mål att vara koldioxidneutrala till 2030”, säger Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives på Apple. ”Vi vidtar brådskande åtgärder på en global skala för att skapa en grönare, mer innovativ och mer motståndskraftig framtid.”
Genom sitt deltagande i leverantörsprogrammet för ren energi signalerar Apples leverantörer krav på utbyggnaden av kapacitet för förnybar el i hela världen. Sedan 2019 har den förnybara energin som är i bruk i hela Apples globala leveranskedja femdubblats, nu ligger den på totalt 13,7 gigawatt. Det motsvarar 17,4 miljoner ton i minskade koldioxidutsläpp – vilket kan jämställas med att ta nästan 3,8 miljoner bilar ur trafik.
Apple använder dessutom omkring 1,5 gigawatt förnybar el runt om i världen i alla sina kontorslokaler, datacenter och butiker i 44 länder. Företaget har också investerat direkt i nästan 500 megawatt sol- och vindkraft i Kina och Japan för att ta itu med utsläppen uppströms i leveranskedjan.
I denna informationsgrafik med namnet Apples leverantörsprogram för ren energi står det: ”Över 250 leverantörer har åtagit sig att använda 100 procent förnybar energi för tillverkning som rör Apple. Det motsvarar mer än 85 procent av Apples direkta tillverkningskostnader. 13,7 gigawatt förnybar el i Apples leveranskedja. 17,4 miljoner ton i minskade koldioxidutsläpp under 2022.”

Apples leverantörer runt om i världen gör framsteg inom ren energi

Apples tillverkare som är baserade i USA gör framsteg mot förnybar energi och 27 leverantörer i leverantörsprogrammet för ren energi har varit framgångsrika tack vare olika metoder. Vissa leverantörer – som Bemis Associates – har uppnått 100 procent förnybar el för all tillverkning som rör Apple. Coherent Corp. närmar sig samma mål genom att använda ett program för grön el. Andra – som Qorvo – använder sig av avtal om köp av el för sol- och vindkraftsprojekt i hela landet. 
Nästan 70 leverantörer i Kina har nu åtagit sig att använda 100 procent förnybar el. Utifrån erfarenheter från Apples leverantörsprogram för ren el har Avary Holding, som gick med i programmet 2020, lanserat sitt eget initiativ för att vidta skalbara åtgärder genom att deras leverantörer åtar sig att använda förnybar energi och minska koldioxidutsläppen. Intäkter från gröna obligationer för 2019 bidrog till Apples investering i China Clean Energy Fund, en investeringsfond, den första i sitt slag, för att sammanlänka leverantörer i Kina med förnybara energikällor. Den innovativa metoden har så här långt gjort det möjligt för Apple och dess leverantörer att tillsammans investera i över 650 megawatt förnybar energi.
Två arbetare står uppepå ett högt vindkraftverk på ett vindkraftsprojekt i den kinesiska provinsen Hubei.
Nästan 70 kinesiska leverantörer har åtagit sig att använda 100 procent förnybar el.
Trettio av Apples europeiska tillverkare har åtagit sig att använda ren energi – inklusive Viscom AG och Victrex – som redan har uppnått 100 procent förnybar el för sin verksamhet som rör Apple. Bosch Sensortec GmbH, som nyligen gick med i Apples leverantörsprogram för ren energi, och VARTA Microbattery GmbH har uppnått 100 procent förnybar el via det gröna elnätet. 
I Japan har 34 av Apples tillverkare åtagit sig att använda 100 procent förnybar energi för sin tillverkning för Apple. Företag som Taiyo Holdings Co., Ltd nyttjar solenergilösningar på plats, och andra företag använder avtal för köp av el allteftersom tillgängligheten ökar. Detta gäller Rohm Company Limited och Nissha Co., Ltd, som båda gick med i leverantörsprogrammet för ren energi i år. Apple och dess samarbetspartners fortsätter även att arbeta tillsammans för vidare utveckling av prisvärd ren energi via samarbeten som Japan Climate Leaders’ Partnership.
I Sydkorea fortsätter Apple att mana till ett nytt ambitiöst mål för ren energi till 2030, och företaget engagerar sig i arbetet med att förbättra transparensen och utöka antalet kostnadseffektiva alternativ, särskilt för avtal om köp av el. Sammanlagt är 18 företag med huvudkontor i Sydkorea nu med i Apples leverantörsprogram för ren energi. LG Innotek använder solenergi på plats för att uppfylla sina åtaganden och SK hynix har uppnått 100 procent förnybar energi för sin produktion för Apple i landet. 

4,7 miljarder US-dollar i gröna obligationer påskyndar miljömässiga framsteg

För att påskynda framstegen för ren energi och miljömässiga innovationer runt om i världen har Apple betalat ut 3,2 miljarder US-dollar av företagets 4,7 miljarder US-dollar i gröna obligationer till dags dato – inklusive totalsumman 2,5 miljarder US-dollar från företagets två första obligationer. Så här långt har företaget fördelat 700 miljoner US-dollar av intäkterna från gröna obligationer för 2019 till stöd för 59 projekt – inklusive utvecklingen och spridningen av utbildningsresurser i ren energi till leverantörer och främjande arbete i Japan, Vietnam och Sydkorea.
Projekten som stöttas av gröna obligationer för 2019 förväntas leda till en minskning på mer än 13,5 miljoner ton koldioxid under deras livstid. Förutom att bygga ut kapaciteten för förnybar energi i hela leveranskedjan stöttar Apples investeringar från gröna obligationer en bredd av miljömässig innovation i hela verksamheten, inklusive design som ger låga koldioxidutsläpp, energieffektivitet och expansionen av förnybar energi i elnät över hela världen.
Informationsgrafik med namnet Apples gröna obligationer för 2019 anger: "2,2 miljarder US-dollar av totalt 4,7 miljarder US-dollar i emitterade gröna obligationer. 700 miljoner US-dollar har tilldelats sedan 2019, vilket ger en summa på 3,2 miljarder US-dollar från alla tre obligationer. 59 projekt inom ren energi och grön teknik har fått stöd till dags dato. 13,2 miljoner ton koldioxid kommer att minskas eller kompenseras under varje projekts livstid.”
Till exempel bidrog gröna obligationer från 2019 till att finansiera projektet IP Radian Solar som nyss togs i drift i Brown County i Texas, ett projekt som nu producerar 320 megawatt el. Apple investerade i projektet för att motverka miljöpåverkan från den el som Apples kunder använder för att ladda sina enheter. Obligationerna har också stöttat företagets storskaliga batteri i California Flats Solar Project i Monterey, Kalifornien, som togs i drift 2022. Det stora batteriet lagrar upp till 240 megawattimmar av förnybar el för senare användning, när elnätet är som mest koldioxidintensivt. Det här hjälper till att ta itu med intermittent förnybar energi i hela delstaten.
California Flats Solar Project i Monterey, Kalifornien.
Apples gröna obligationer för 2019 stöttade företagets storskaliga batteri i California Flats Solar Project i Monterey, Kalifornien.
Läs mer om Apples gröna obligationer på investor.apple.com/Apple_GreenBond_Report. Årets rapport om påverkan omfattar den sammanlagda tilldelningen av intäkter från Apples gröna obligationer för 2019 till miljöprojekt som gav upphov till utgifter mellan den 29 september 2019 och den 24 september 2022, Apples räkenskapsår 2020, 2021 och 2022. Sustainalytics lämnade extern bedömning av utvalda projekt och Ernst & Young LLP tillhandahöll ett intyg om utgifterna. 
Dela artikeln
  • Texten i den här artikeln

  • Bilder i den här artikeln

Presskontakter

Linnéa Wängberg

Apple

l_wangberg@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48