Adobe Creative Suite 6

Köp en berättigande Apple-dator till Apples priser för enskilda utbildningskunder och få ytterligare utbildningsrabatt på en berättigande produkt i serien Adobe Creative Suite 6 Student & Teacher Edition (särskilda villkor gäller). Du måste köpa den berättigande Apple-datorn och någon av de berättigande Adobe Creative Suite 6-produkterna som anges nedan (”Berättigande produkter”) i en enda transaktion och till Apples priser för enskilda utbildningskunder. Du måste vara en berättigad, enskild utbildningskund och slutanvändare av produkten i enlighet med vad som anges nedan. Kampanjerbjudandet gäller inte återförsäljare, institutioner eller företag. Berättigande produkter måste köpas från Apple Online Store inom EMEA, en Apple Store-butik i ett EMEA-land eller via 020‑120 99 71. Utbildningsrabatten är begränsad till en berättigande Adobe Creative Suite 6-produkt per berättigande Apple-dator som köps.

Villkor för enskilda utbildningskunder

Erbjudandet gäller endast hel- eller deltidsstuderande som är inskrivna vid ett universitet, en högskola, en institution för högre utbildning eller annan typ av institution för vidareutbildning, samt personal på universitet, högskolor, institutioner för högre utbildning, andra typer av institutioner för vidareutbildning eller skolor.

Behörighet för studenter

Studenter som är inskrivna vid ett universitet, en högskola, en institution för högre utbildning eller annan typ av institution för vidareutbildning måste skicka in en kopia av en giltig studentlegitimation med namn, datum och foto. Om du inte har någon studentlegitimation måste du istället skicka in en kopia på en giltig ID-handling med foto samt ett av följande dokument:

  • Giltig studentlegitimation utan foto med namn och datum
  • Giltig faktura på studieavgift med skolans och studentens namn
  • Annat giltigt studieintyg med datum

Om du är under 18 år och inte har någon giltig ID-handling med foto kan du istället skicka in ett brev med institutionens namn i tryck som utfärdats av studieexpeditionen på den behöriga utbildningsinstitutionen där du är inskriven. Brevet ska innehålla ditt namn samt aktuell status för din inskrivning.

Behörighet för lärare och personal på utbildningsinstitutioner

Om du är lärare eller personal på ett universitet, en högskola, en institution för högre utbildning, annan typ av institution för vidareutbildning eller en skola måste du skicka in ett anställningsbevis.

Beviset utgörs av en giltig ID-handling med foto och ett av följande dokument som styrker din aktuella anställning: skollegitimation med foto och datum, lönebesked eller ett brev med institutionens namn i tryck som utfärdats av utbildningsinstitutionen som du är anställd på.

Du kan använda en digitalkamera eller skanner för att ta en bild på ditt behörighetsbevis. Samtliga bilder ska vara tydliga, läsbara och i samma storlek som originalet. Följande filformat accepteras: JPEG, GIF, BMP, TIF och PDF. Bildfilen får inte vara större än 3 MB. Om du inte kan ta en digital kopia på ditt behörighetsbevis kontaktar du custserv@identit-e.com för anvisningar om hur du faxar kopior på dokumenten.

Adobes verifikationsprocess

Denna programvara är avsedd för användning av berättigande studenter vid universitet, högskolor, högre utbildningsinstitutioner och andra typer av institutioner för vidareutbildning samt lärare och personal vid universitet, högskolor, högre utbildningsinstitutioner, andra typer av institutioner för vidareutbildning och skolor, för enskilt bruk eller i utbildningssyfte på en dator som regelbundet används i utbildningssyfte och som inte ägs av institutionen som personen studerar vid eller är anställd på.

Du måste skicka in ett behörighetsbevis om du vill fortsätta att använda produkten efter att provperioden på 30 dagar löpt ut. Du kan skicka in ditt behörighetsbevis online på följande adress: http://www.adobe.com/go/edu-apple.

För att få serienumret till den fullständiga licensen behöver du:

  • Tillgång till internet
  • Ange din befintliga e-postadress
  • Produktkoden som finns i bilagan i Adobe-programförpackningen
  • En digital kopia av ditt behörighetsbevis (se vilka dokument som krävs och vilka format som accepteras i avsnittet ”Behörighet”)

För att få serienumret för den fullständiga licensen följer du anvisningarna på http://www.identit-e.com/adobe-na.

För att få tillgång till serienumret för den fullständiga licensen för din Adobe Student & Teacher Edition-produkt måste du första ha skickat in ett behörighetsbevis.

När du skickat in ditt behörighetsbevis kommer du att få ett serienummer från Adobe som du kan använda till att låsa upp programvaran efter att provperioden på 30 dagar löpt ut.

Om Adobe inte kan bekräfta att du är behörig att utnyttja erbjudandet kommer din inköpsinformation och behörighetsstatus att delges Apple så att du kan få en återbetalning. Genom att skicka in de begärda uppgifterna samtycker du till att Apple och Adobe får förmedla uppgifterna till varandra i syfte att kontrollera om du är behörig att utnyttja erbjudandet.

Berättigande produkter och rabatter

Det här erbjudandet gäller endast vid köp av någon av följande nya Apple-datorer: iMac, MacBook Pro, MacBook Air eller Mac Pro (”Apple-datorer”). Erbjudandet gäller även beställningsbyggda Apple-datorer av de ovannämnda modellerna. Mac mini och renoverande produkter omfattas inte av erbjudandet.

Nedan följer en lista på berättigande Adobe Creative Suite 6-produkter:

  • Adobe Photoshop CS6 Extended STE Bundle (H9111)
  • Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium STE Bundle (H9109)
  • Adobe Creative Suite 6 Design Standard STE Bundle (H9110)

Adobe Creative Suite 6 Production Suite SE och Master Collection SE ingår inte i erbjudandet.

Inköpsbegränsningar

Detta erbjudande gäller endast så långt lagret räcker eller så länge berättigande produkter finns tillgängliga. Erbjudandet kan kombineras med andra Apple-kampanjer. Detta erbjudande gäller inte i områden där det är förbjudet eller begränsat i lag. Apple förbehåller sig rätten att ändra villkoren för erbjudandet, ändra erbjudandet eller avbryta det utan föregående varning. Utbildningsrabatten är begränsad till en berättigande Adobe Creative Suite 6-produkt per berättigande Apple-dator som köps. Licensen får endast användas på din privata dator. Licensen får inte säljas vidare.