Vanliga frågor

Nedan hittar du svar på vanliga frågor om den anpassningsbara volymgränsen på iPod.

F. Hur använder jag volymgränsen på min iPod eller iPhone?

S. Med volymgränsen kan du ställa in en maximal gräns för hur högt musik och annat ljud kan spelas upp på din iPod.

F. Hur ändrar jag volymgränsen på min iPod eller iPhone?

S. På iPod nano, iPod classic, iPod touch eller iPhone kan du justera den maximala volymgränsen från menyn Inställningar. På iPod shuffle justerar du volymen till önskad maximal volym. Anslut din iPod shuffle till iTunes och välj ”Begränsa maxvolym”. Dra i reglaget och ange önskad maximal volym. Volymreglaget visar den volym som var angiven för iPod shuffle när du markerade kryssrutan ”Begränsa maxvolym”.

Om du inte ser inställningen Volymbegränsning på en iPod nano (första eller andra generationen) eller femte generationens iPod måste du uppdatera till den senaste programvaran. Under ”Uppdatera iPod” kan du läsa om hur du uppdaterar iPod och hur du hämtar den senaste iPod-programvaran. Mer information om hur du ställer in volymbegränsning finns i användarhandboken.

F. Vid vilken volym ska jag ställa in volymgränsen på iPod?

S. Det finns inte en enda volymgräns som kan rekommenderas för alla iPod-användare eller alla användningsområden. Ljudnivån kan variera med olika hörsnäckor eller hörlurar och med olika equalizerinställningar. Vissa hörselexperter rekommenderar att du ställer in volymen i en tyst miljö, att du skruvar ner den om du inte kan höra människor som pratar i din närhet, att du undviker att skruva upp volymen för att överrösta bullriga miljöer och att du begränsar tiden som du lyssnar i hörsnäckor eller hörlurar på hög volym.

F. Hur kan jag ställa in volymgränsen på iPod till en viss decibelnivå?

S. Med inställningen för volymgräns kan du ställa in en högsta utvolym för iPods hörlursuttag. Den faktiska ljudtrycksnivån som du upplever beror på flera faktorer: vilken musik du lyssnar på, hur den spelats in och kodats, vilken typ av hörsnäckor eller hörlurar du använder och hur de sitter i öronen.

F. Påverkar volymgränsen iPod-tillbehör?

S. Volymbegränsningen påverkar öronsnäckor, hörlurar och andra tillbehör som ansluts till iPod-enhetens hörlursuttag.