Predĺženie výdrže a životnosti batérie na maximum

„Výdrž batérie“ je doba, ako dlho sa dá zariadenie používať, kým sa nemusí opäť nabiť. „Životnosť batérie“ je doba, ako dlho batéria vydrží, kým ju nebude potrebné vymeniť. Predĺž obe a užívaj si ktorékoľvek svoje zariadenie Apple na maximum.

Všeobecné tipy na dosiahnutie maximálneho výkonu

Aktualizuj na najnovší softvér.

Aktualizácie softvéru Apple ti často prinášajú pokročilé technológie úspory energie, takže sa vždy uisti, že používaš najnovšiu verziu iOS, macOS alebo watchOS.

Vyhýbaj sa extrémnym teplotám okolitého prostredia.

Tvoje zariadenie je navrhnuté tak, aby spoľahlivo pracovalo v širokom rozpätí teplôt okolia, pričom ideálna teplota prostredia je od 16 do 22 °C. Je veľmi dôležité, aby tvoje zariadenie nebolo vystavené teplotám okolia nad 35 °C, pretože by sa mohla natrvalo obmedziť kapacita batérie. Znamená to, že batéria už nebude napájať zariadenie požadovanú dobu bez ohľadu na dĺžku nabíjania. Nabíjaním zariadenia v prostredí s vysokou teplotou môže dôjsť k ešte väčšiemu poškodeniu batérie. Po dosiahnutí úrovne 80 % môže softvér nabíjanie obmedziť, ak dôjde k prekročeniu odporúčaných teplôt pre batériu. Batériu môže nenávratne poškodiť aj jej skladovanie v horúcom prostredí. Pri používaní zariadenia vo veľmi chladnom prostredí môžeš zaznamenať kratšiu výdrž batérie, tento stav je však dočasný. Keď sa obnoví jej bežná prevádzková teplota, jej výkon sa tiež vráti do normálu.

Ideálna teplota pre iPhone, iPad, iPod a Apple Watch
0 °C
35 °C
Príliš studené Izbová teplota Príliš horúce

iPhone, iPad, iPod a Apple Watch najlepšie fungujú pri teplote okolitého prostredia 0 až 35 °C. Skladovacia teplota: -20 až 45 °C.

Ideálne prostredie pre MacBook
10 °C
35 °C
Príliš studené Izbová teplota Príliš horúce

MacBook najlepšie funguje pri teplote okolitého prostredia 10 až 35 °C. Skladovacia teplota: -20 až 45 °C.

Pred nabíjaním vyber zariadenie z niektorých puzdier.

Nabíjaním zariadenia v určitých puzdrách môže vznikať nadmerné teplo, čo môže ovplyvňovať kapacitu batérie. Ak zistíš, že zariadenie je pri nabíjaní horúce, najskôr ho vyber z puzdra. V prípade modelov Apple Watch Edition skontroluj, či je kryt magnetického nabíjacieho doku zložený.

Pred dlhodobým uskladnením nabi batériu na 50 %.

Ak chceš svoje zariadenie dlhodobo uskladniť, celkový stav jeho batérie budú ovplyvňovať dva hlavné faktory: teplota prostredia a percento nabitia batérie pri uskladňovaní vypnutého zariadenia. Preto odporúčame:

 • Nenechávaj batériu zariadenia úplne nabitú ani úplne vybitú – nabi ju približne na 50 %. Ak zariadenie uskladníš s úplne vybitou batériou, batéria môže prejsť do stavu hlbokého vybitia, v dôsledku čoho nebude schopná uchovávať energiu. Naopak, ak zariadenie dlhodobo uskladníš s úplne nabitou batériou, batéria môže stratiť časť kapacity, čím sa skráti jej výdrž.
 • Zariadenie vypni, aby sa batéria nepoužívala.
 • Zariadenie uchovávaj na chladnom a suchom mieste s teplotou do 32 °C.
 • Ak zariadenie plánuješ uskladniť na viac než 6 mesiacov, každého polroka ho nabi na 50 %.

V závislosti od toho, ako dlho bolo zariadenie uskladnené, môže byť jeho batéria po ukončení skladovania takmer úplne vybitá. Pred opätovným používaním môže byť zariadenie potrebné 20 minút nabíjať cez originálny adaptéra.

Tipy pre iPhone, iPad a iPod touch

Aktualizuj na najnovší softvér.

Vždy sa uisti, že vo svojom zariadení používaš najnovšiu verziu iOS.

 • Ak používaš iOS 5 alebo novší, skontroluj, či potrebuješ aktualizáciu. Prejdi do ponuky Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru.
 • Ak je k dispozícii aktualizácia, môžeš zariadenie pripojiť k zdroju napájania a aktualizovať ho bezdrôtovo alebo ho môžeš pripojiť k počítaču a aktualizovať ho pomocou najnovšej verzie iTunes.

Zoptimalizuj svoje nastavenia.

Existujú dva jednoduché spôsoby predĺženia výdrže batérie bez ohľadu na to, ako používaš svoje zariadenie: úpravou jasu obrazovky a používaním Wi‑Fi.

Ak chceš predĺžiť výdrž batérie, stlm obrazovku alebo zapni funkciu Automatický jas.

 • Ak chceš stlmiť obrazovku, otvor Ovládacie centrum a potiahni posuvník Jas úplne nadol.
 • Funkcia Automatický jas automaticky prispôsobuje obrazovku okolitým svetelným podmienkam. Ak ju chceš aktivovať, prejdi do ponuky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Prispôsobenie displeja a zapni položku Automatický jas.

Keď pomocou svojho zariadenia prenášaš dáta, Wi-Fi pripojenie využíva menej energie než mobilné sieťové pripojenie, takže Wi-Fi nechaj stále zapnuté. Ak chceš zapnúť Wi-Fi, prejdi do ponuky Nastavenia > Wi-Fi, kde sa môžeš pripojiť k sieťam Wi-Fi.

Zapni režim nízkej spotreby.

Režim nízkej spotreby v novom iOS 9, predstavuje jednoduchý spôsob, ako predĺžiť výdrž takmer vybitej iPhone batérie. iPhone ťa upozorní, keď tvoja batéria dosiahne 20 % a 10 %, a ponúkne ti zapnutie režimu nízkej spotreby jedným ťuknutím. Môžeš ho aktivovať aj ťuknutím na Nastavenia > Batéria. V režime nízkej spotreby sa znižuje jas displeja, optimalizuje sa výkon zariadenia a minimalizujú sa systémové animácie. Aplikácie (vrátane aplikácie Mail) nesťahujú obsah na pozadí a funkcie ako AirDrop, synchronizácia s iCloudom a Continuity sú deaktivované. Funkcie, ako sú hovory, maily, správy, prístup na internet a ďalšie, môžeš používať aj naďalej. A keď sa telefón začne znovu nabíjať, režim nízkej spotreby sa automaticky vypne.

Pozri si informácie o používaní batérie

So systémom iOS máš jednoduchú kontrolu nad výdržou batérie, pretože si môžeš pozrieť, akú časť batérie používajú jednotlivé aplikácie (ak sa zariadenie práve nenabíja). Ak si chceš pozrieť, aký je stav batérie, ťukni na Nastavenia > Batéria.

Pod používanými aplikáciami môžu byť uvedené nasledovné správy:

Aktivita na pozadí. Táto správa znamená, že batériu používala aplikácia na pozadí – teda kým sa aktívne používala iná aplikácia.

 • Ak chceš predĺžiť výdrž batérie, môžeš vypnúť funkciu, ktorá obnovuje aplikácie na pozadí. Prejdi do ponuky Nastavenia > Všeobecné > Osviežovanie apiek na pozadí a vyber možnosť Wi‑Fi, Wi‑Fi a mobilné dáta alebo Vyp., ak chceš úplne vypnúť obnovovanie aplikácií na pozadí.
 • Ak je aplikácia Mail v zozname aplikácií s Aktivitou na pozadí, môžeš nastavenie zmeniť tak, aby dáta načítavala manuálne alebo predĺžiť interval načítavania. Prejdi do ponuky Nastavenia > Účty a heslá > Načítanie dát.

Poloha a Poloha na pozadí. Tieto hlásenia znamenajú, že daná aplikácia používa lokalizačné služby.

 • Výdrž batérie môžeš optimalizovať vypnutím lokalizačných služieb pre príslušnú aplikáciu. Vypnúť ich môžeš v ponuke Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby.
 • V ponuke Lokalizačné služby sú jednotlivé aplikácie uvedené so svojím nastavením povolenia. Aplikácie, ktoré nedávno používali lokalizačné služby, majú vedľa prepínača indikátor.

Plocha a zamknutá plocha Táto správa znamená, že v zariadení sa zobrazovala plocha alebo zamknutá plocha. Mohol sa napríklad aktivovať displej stlačením tlačidla Domov alebo zobrazením hlásenia.

 • Ak niektorá z aplikácií často aktivuje displej zobrazovaním hlásení, môžeš pre danú aplikáciu vypnúť push hlásenia v ponuke Nastavenia > Hlásenia. Ťukni na aplikáciu a vypni možnosť Povoliť hlásenia.

Žiadne mobilné pokrytie a Slabý signál. Tieto správy znamenajú, že si v oblasti so slabým mobilným pokrytím a tvoje iOS zariadenie hľadá silnejší signál alebo že si svoje zariadenie používal v oblasti so slabým signálom, čo ovplyvnilo výdrž batérie.

 • Výdrž batérie môžeš optimalizovať zapnutím režimu Lietadlo. Otvor Ovládacie centrum a ťukni na ikonu režimu Lietadlo. Nezabúdaj, že keď máš aktivovaný režim Lietadlo, nemôžeš uskutočňovať ani prijímať hovory.

Pred nabíjaním zariadenia cez počítač zapoj počítač do siete a zapni ho.

Keď svoje iOS zariadenie nabíjaš z počítača cez USB, uisti sa, že počítač je zapojený do siete a zapnutý. Keď je zariadenie pripojené k počítaču, ktorý je vypnutý alebo sa nachádza v režime spánku či v pohotovostnom režime, batéria zariadenia sa môže vybíjať. Nezabúdaj, že iPhone 3G a iPhone 3GS nemožno nabíjať pomocou napájacieho adaptéra FireWire ani nabíjačky do auta s rozhraním FireWire.

Tipy pre Apple Watch

Aktualizuj na najnovší softvér.

Vždy sa uisti, že Apple Watch používa najnovšiu verziu watchOS.

 • Ak chceš zistiť, či nepotrebuješ aktualizáciu, otvor aplikáciu Apple Watch vo svojom iPhone a prejdi na Moje hodinky > Všeobecné > Aktualizácia softvéru.
 • Ak je k dispozícii aktualizácia, pripoj svoj iPhone k Wi‑Fi, pripoj nabíjačku k hodinkám Apple Watch (skontroluj, či sú nabité aspoň na 50 %) a aktualizuj ich cez bezdrôtové pripojenie.

Uprav nastavenia.

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžeš predĺžiť výdrž batérie Apple Watch:

 • Počas behu a chôdze v rámci cvičenia zapni režim úspory energie, aby sa deaktivoval snímač srdcového rytmu. Deaktivuj ho tak, že otvoríš aplikáciu Apple Watch v iPhone, prejdeš na Moje hodinky > Cvičenie a zapneš Režim úspory energie. Nezabudni, že ak je snímač srdcového rytmu vypnutý, výpočty výdaja energie môžu byť menej presné.
 • Pri dlhšom cvičení môžeš namiesto vstavaného snímača srdcového rytmu použiť náprsný popruh Bluetooth. Ak chceš spárovať náprsný popruh Bluetooth so svojimi hodinkami, skontroluj, či popruh je spustený v režime párovania, a potom otvor Nastavenia v aplikácii Apple Watch, vyber položku Bluetooth a vyber popruh v zozname zdravotných zariadení.
 • Ak veľmi veľa pohybuješ rukami a displej hodiniek sa zapína častejšie, než sa ti páči, môžeš zabrániť zapnutiu displeja pri každom zdvihnutí zápästia. Otvor Nastavenia v aplikácii Apple Watch, vyber položku Všeobecné, vyber zobudenie obrazovky a potom vypni zobúdzanie obrazovky pri zdvihnutí zápästia. Ak chceš displej zapnúť, iba naň ťukni alebo stlač digitálnu korunku.
 • Deaktivácia funkcie Bluetooth v iPhone zrýchľuje vybíjanie batérie Apple Watch. V záujme energeticky efektívnej komunikácie medzi zariadeniami ponechaj Bluetooth v iPhone aktivovaný.

Zisti viac o používaní batérie

Ak chceš zobraziť informácie o používaní a pohotovostnom režime, otvor aplikáciu Apple Watch v iPhone a prejdi na Moje hodinky > Všeobecné > Používanie.

Pred nabíjaním Apple Watch cez počítač zapoj počítač do siete a zapni ho.

Ak chceš nabíjať Apple Watch zo svojho počítača, zabezpeč, aby počítač bol počas nabíjania Apple Watch cez USB pripojený k elektrickej sieti a zapnutý. Pri pripojení Apple Watch k počítaču, ktorý je vypnutý alebo sa nachádza v režime spánku či v pohotovostnom režime, sa batéria Apple Watch môže vybíjať.

Ak batéria Apple Watch potrebuje servis, obráť sa na spoločnosť Apple alebo autorizovaného poskytovateľa služieb.

Tipy pre iPod shuffle, iPod nano a iPod classic

Aktualizuj na najnovší softvér.

Vždy sa uisti, že vo svojom iPode používaš najnovšiu verziu softvéru Apple. Vlož svoj iPod do doku alebo ho pripoj k počítaču a iTunes ťa upozorní, keď budú k dispozícii aktualizácie.

Zoptimalizuj svoje nastavenia.

Zablokuj ovládacie prvky a pozastav prehrávanie. Keď iPod nepoužívaš, aktivuj prepínač na zablokovanie ovládacích prvkov. iPod sa tak nebude môcť náhodne prebudiť a zbytočne používať energiu. Ak iPod nepočúvaš, pozastav prehrávanie alebo ho vypni tak, že stlačíš a dve sekundy podržíš tlačidlo prehrávania.

Ekvalizér. Pridaním ekvalizéra k prehrávaniu sa zvyšuje využitie procesora iPodu, pretože nastavenia ekvalizéra nie sú zakódované v skladbe. Ak ekvalizér nepotrebuješ, vypni ho. Ak však nastavenia ekvalizéra boli pridané do skladieb v iTunes, ekvalizér musíš vypnúť tak, že ho nastavíš na možnosť „ploché“, pretože iPod nemení nastavenia iTunes.

Podsvietenie. Nastavením podsvietenia na možnosť „Vždy zapnuté“ sa výrazne skráti výdrž batérie. Podsvietenie používaj, len ak je to potrebné.

Pred nabíjaním iPodu cez počítač zapoj počítač do siete a zapni ho.

Keď svoj iPod nabíjaš z počítača cez USB, uisti sa, že počítač je zapojený do siete a zapnutý. Keď je iPod pripojený k počítaču, ktorý je vypnutý alebo sa nachádza v režime spánku či v pohotovostnom režime, batéria iPodu sa môže vybíjať.

Tipy pre MacBook Air a MacBook Pro.

Aktualizuj na najnovší softvér.

Vždy sa uisti, že vo svojom MacBooku používaš najnovšiu verziu macOS. Ak máš pripojenie na internet, macOS každý týždeň automaticky vyhľadá aktualizácie softvéru. Ale o ich inštalovaní vždy rozhoduješ ty. Ak si chceš overiť, či používaš najnovší softvér, prejdi do ponuky Apple a vyber možnosť Aktualizácia softvéru.

Zoptimalizuj svoje nastavenia.

Energia. Šetrič energie obsahuje viacero nastavení, ktoré určujú úrovne napájania MacBooku. Tvoj MacBook zistí, keď ho zapojíš do siete, a zodpovedajúcim spôsobom upraví svoj výkon. Keď beží na batériu, stlmí obrazovku a obmedzí používanie ďalších komponentov. Ak toto nastavenie zmeníš na maximálny výkon, batéria sa bude vybíjať rýchlejšie.

Jas. Ak chceš dosiahnuť maximálnu výdrž batérie, stlm obrazovku na najnižšiu úroveň, pri ktorej je obsah na obrazovke stále dobre viditeľný. Ak napríklad pozeráš video v lietadle a svetlá na palube sú zhasnuté, obrazovka pravdepodobne nemusí byť nastavená na maximálny jas.

Wi-Fi. Wi-Fi spotrebúva energiu, aj keď počítač práve nie je pripojený k Wi-Fi sieti. Wi-Fi môžeš vypnúť v jeho stavovej ponuke na lište ponúk alebo v nastaveniach siete.

Aplikácie a periférne zariadenia. Odpoj periférne zariadenia a ukonči aplikácie, ktoré nepoužívaš. Ak práve nepoužívaš SD kartu, vysuň ju.

Pred nabíjaním iných zariadení cez MacBook zapoj počítač do siete a zapni ho.

Keď zo svojho MacBooku nabíjaš iné zariadenia cez USB, uisti sa, že je zapojený do siete a zapnutý. V opačnom prípade môžu tieto zariadenia vybíjať batériu MacBooku rýchlejšie než zvyčajne. Keď je k MacBooku, ktorý je vypnutý alebo sa nachádza v režime spánku či v pohotovostnom režime, pripojené iné zariadenie, batéria daného zariadenia sa môže vybíjať.