Predĺženie výdrže a životnosti batérie na maximum

„Výdrž batérie“ je doba, ako dlho sa dá zariadenie používať, kým sa nemusí opäť nabiť. „Životnosť batérie“ je doba, ako dlho batéria vydrží, kým ju nebude potrebné vymeniť. Predĺž obe a užívaj si ktorékoľvek svoje zariadenie Apple na maximum.

Tipy pre iPhone, iPad a iPod touch

Aktualizuj na najnovší softvér.

Vždy sa uisti, že vo svojom zariadení používaš najnovšiu verziu iOS.

 • Ak používaš iOS 5 alebo novší, skontroluj, či potrebuješ aktualizáciu. Prejdi na Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru.
 • Ak je k dispozícii aktualizácia, môžeš zariadenie pripojiť k zdroju napájania a aktualizovať ho bezdrôtovo alebo ho môžeš pripojiť k počítaču a aktualizovať ho pomocou najnovšej verzie iTunes.

Zisti viac o aktualizovaní iOS

Optimalizuj svoje nastavenia.

Existujú dva jednoduché spôsoby predĺženia výdrže batérie bez ohľadu na to, ako používaš svoje zariadenie: úpravou jasu obrazovky a používaním Wi‑Fi.

Ak chceš predĺžiť výdrž batérie, stlm obrazovku alebo zapni funkciu Automatický jas.

 • Ak chceš stlmiť obrazovku, otvor Ovládacie centrum a potiahni posuvník Jas úplne nadol.
 • Funkcia Automatický jas automaticky prispôsobuje obrazovku okolitým svetelným podmienkam. Ak ju chceš aktivovať, prejdi do ponuky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Prispôsobenie displeja a zapni položku Automatický jas.

Keď pomocou svojho zariadenia prenášaš dáta, Wi‑Fi pripojenie využíva menej energie než mobilné sieťové pripojenie, takže Wi‑Fi nechaj stále zapnuté. Ak chceš zapnúť Wi‑Fi pripojenie, prechodom do ponuky Nastavenia > Wi‑Fi získaj prístup k sieti Wi‑Fi.

Zapni režim nízkej spotreby.

Režim nízkej spotreby v novom iOS 9 predstavuje jednoduchý spôsob, ako predĺžiť výdrž takmer vybitej iPhone batérie. iPhone ťa upozorní, keď tvoja batéria dosiahne 20 % a 10 %, a ponúkne ti zapnutie režimu nízkej spotreby jedným ťuknutím. Môžeš ho aktivovať aj ťuknutím na Nastavenia > Batéria. V režime nízkej spotreby sa znižuje jas displeja, optimalizuje sa výkon zariadenia a minimalizujú sa systémové animácie. Aplikácie (vrátane aplikácie Mail) nesťahujú obsah na pozadí a funkcie ako AirDrop, synchronizácia s iCloudom a Kontinuita sú deaktivované. Funkcie, ako sú hovory, maily, správy, prístup na internet a ďalšie, môžeš používať aj naďalej. A keď sa telefón začne znovu nabíjať, režim nízkej spotreby sa automaticky vypne.

Zisti viac o používaní batérie

So systémom iOS máš jednoduchú kontrolu nad výdržou batérie, pretože si môžeš pozrieť, akú časť batérie používajú jednotlivé aplikácie (ak sa zariadenie práve nenabíja). Ak si chceš pozrieť, aký je stav batérie, ťukni na Nastavenia > Batéria.

Pod používanými aplikáciami môžu byť uvedené nasledovné správy:

Aktivita na pozadí. Znamená to, že batériu použila aplikácia, keď bola na pozadí, čiže v čase, keď sa používala iná aplikácia.

 • Ak chceš predĺžiť výdrž batérie, môžeš vypnúť funkciu, ktorá obnovuje aplikácie na pozadí. Prejdi do ponuky Nastavenia > Všeobecné > Osviežovanie apiek na pozadí a vyber možnosť Wi‑Fi, Wi‑Fi a mobilné dáta alebo Vyp., ak chceš úplne vypnúť obnovovanie aplikácií na pozadí.
 • Ak je aplikácia Mail v zozname aplikácií s Aktivitou na pozadí, môžeš nastavenie zmeniť tak, aby dáta načítavala manuálne alebo predĺžiť interval načítavania. Prejdi do ponuky Nastavenia > Účty & Heslá > Načítanie dát.

Poloha a Poloha na pozadí. Tieto hlásenia znamenajú, že daná aplikácia používa lokalizačné služby.

 • Výdrž batérie môžeš optimalizovať vypnutím lokalizačných služieb pre príslušnú aplikáciu. Vypnúť ich môžeš v ponuke Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby.
 • V ponuke Lokalizačné služby sú jednotlivé aplikácie uvedené so svojím nastavením povolenia. Aplikácie, ktoré nedávno používali lokalizačné služby, majú vedľa prepínača indikátor.

Plocha a zamknutá plocha. Znamená to, že na zariadení sa zobrazila plocha alebo zamknutá plocha. Napríklad došlo k prebudeniu displeja stlačením tlačidla Domov alebo po zobrazení hlásenia.

 • Ak niektorá z aplikácií často aktivuje displej zobrazovaním hlásení, môžeš pre danú aplikáciu vypnúť push hlásenia v ponuke Nastavenia > Hlásenia. Ťukni na aplikáciu a vypni možnosť Povoliť hlásenia.

Žiadne mobilné pokrytie a Slabý signál. Tieto správy znamenajú, že si v oblasti so slabým mobilným pokrytím a tvoje iOS zariadenie hľadá silnejší signál alebo že si svoje zariadenie používal v oblasti so slabým signálom, čo ovplyvnilo výdrž batérie.

 • Výdrž batérie môžeš optimalizovať zapnutím režimu Lietadlo. Otvor Ovládacie centrum a ťukni na ikonu režimu Lietadlo. Nezabúdaj, že keď máš aktivovaný režim Lietadlo, nemôžeš uskutočňovať ani prijímať hovory.

Pred nabíjaním zariadenia cez počítač zapoj počítač do siete a zapni ho.

Pri použití počítača na nabitie zariadenia iOS cez USB sa uisti, že počítač je pripojený k elektrickej sieti a zapnutý. Pri pripojení zariadenia k počítaču, ktorý je vypnutý alebo sa nachádza v režime spánku či v pohotovo­stnom režime, sa batéria zariadenia môže vybíjať. Nezabúdaj, že iPhone 3G a iPhone 3GS nemožno nabíjať pomocou napájacieho adaptéra FireWire ani nabíjačky do auta s rozhraním FireWire.

Tipy pre Apple Watch

Aktualizuj na najnovší softvér.

Vždy sa uisti, že Apple Watch používa najnovšiu verziu watchOS.

 • Ak chceš zistiť, či nepotrebuješ aktualizáciu, otvor aplikáciu Apple Watch vo svojom iPhone a prejdi na Moje hodinky > Všeobecné > Aktualizácia softvéru.
 • Ak je k dispozícii aktualizácia, pripoj svoj iPhone k Wi‑Fi, pripoj nabíjačku k hodinkám Apple Watch (skontroluj, či sú nabité aspoň na 50 %) a aktualizuj ich cez bezdrôtové pripojenie.

Zisti viac o aktualizovaní watchOS

Uprav nastavenia.

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžeš predĺžiť výdrž batérie Apple Watch:

 • Počas behu a chôdze v rámci cvičenia zapni režim úspory energie, aby sa deaktivoval snímač srdcového rytmu. Deaktivuj ho tak, že otvoríš aplikáciu Apple Watch v iPhone, prejdeš na Moje hodinky > Cvičenie a zapneš Režim úspory energie. Nezabudni, že ak je snímač srdcového rytmu vypnutý, výpočty výdaja energie môžu byť menej presné.
 • Pri dlhšom cvičení môžeš namiesto vstavaného senzora srdcového rytmu použiť náprsný popruh Bluetooth. Ak chceš spárovať náprsný popruh Bluetooth so svojimi hodinkami, skontroluj, či popruh je spustený v režime párovania, a potom otvor Nastavenia v aplikácii Apple Watch, vyber položku Bluetooth a vyber popruh v zozname zdravotných zariadení.
 • Ak veľmi veľa pohybuješ rukami a displej hodiniek sa zapína častejšie, než sa ti páči, môžeš zabrániť zapnutiu displeja pri každom zdvihnutí zápästia. Otvor Nastavenia v aplikácii Apple Watch, vyber položku Všeobecné, vyber zobudenie obrazovky a potom vypni zobúdzanie obrazovky pri zdvihnutí zápästia. Ak chceš displej zapnúť, iba naň ťukni alebo stlač digitálnu korunku.
 • Deaktivácia funkcie Bluetooth v iPhone zrýchľuje vybíjanie batérie Apple Watch. V záujme energeticky efektívnej komunikácie medzi zariadeniami ponechaj Bluetooth v iPhone aktivovaný.

Zapni režim slabej batérie.

Režim slabej batérie sme pridali s watchOS9. Vďaka nemu v prípade potreby jednoducho predĺžiš výdrž batérie svojich hodiniek Apple Watch, napríklad počas dlhého letu alebo ak zostaneš niekde cez noc bez nabíjačky. Ak ho chceš zapnúť, potiahnutím nahor otvor Ovládacie centrum, a potom klepni na percentá nabitia batérie, alebo prejdi do apky Nastavenia > Batéria.

Režim slabej batérie predlžuje výdrž batérie vypnutím stále aktívneho displeja, obmedzením mobilného a Wi-Fi pripojenia hodiniek Apple Watch a vypnutím meraní senzorov na pozadí vrátane meraní srdcovej frekvencie, hlásení o vysokej a nízkej srdcovej frekvencii, hlásení o nepravidelnom rytme a meraní okysličenia krvi.

Ak máš svoje Apple Watch pripojené k iPhonu, hodinky z neho prevezmú notifikácie približne každú hodinu. Keď sa batéria tvojich Apple Watch nabije na 80 %, režim slabej batérie sa automaticky vypne.

Zisti viac o používaní batérie

Ak chceš zobraziť informácie o využívaní batérie a históriu nabíjania, otvor na hodinkách Apple Watch apku Nastavenia a prejdi do časti Batéria.

Pred nabíjaním Apple Watch cez počítač zapoj počítač do elektrickej siete a zapni ho.

Ak chceš nabíjať Apple Watch zo svojho počítača, zabezpeč, aby počítač bol počas nabíjania Apple Watch cez USB pripojený k elektrickej sieti a zapnutý. Pri pripojení Apple Watch k počítaču, ktorý je vypnutý alebo sa nachádza v režime spánku či v pohotovo­stnom režime, sa batéria Apple Watch môže vybíjať.

Ak batéria Apple Watch potrebuje servis, obráť sa na Apple alebo autorizovaného poskytovateľa služieb.

Tipy pre iPod shuffle, iPod nano a iPod classic

Aktualizuj na najnovší softvér.

Vždy sa uisti, že vo svojom iPode používaš najnovšiu verziu softvéru Apple. Vlož svoj iPod do doku alebo ho pripoj k počítaču a iTunes ťa upozorní, keď budú k dispozícii aktualizácie.

Zoptimalizuj svoje nastavenia.

Podržanie a pozastavenie.Nastav prepínač podržania, keď nepoužívaš iPod. Zabrániš tak, aby sa iPod náhodne prebudil a zbytočne spotrebúval energiu. Ak iPod nepočúvaš, pozastav prehrávanie alebo ho vypni tak, že stlačíš a dve sekundy podržíš tlačidlo prehrávania.

Ekvalizér (EQ). Pridanie ekvalizéra do prehrávania zvyšuje používanie procesora iPodu, pretože ekvalizér nie je v skladbe kódovaný. Ak ekvalizér nepoužívate, vypnite ho. Ak však nastavenia ekvalizéra boli pridané do skladieb v iTunes, ekvalizér musíš vypnúť tak, že ho nastavíš na možnosť „ploché“, pretože iPod nemení nastavenia iTunes.

Podsvietenie. Nastavenie podsvietenia tak, aby bolo vždy zapnuté, výrazne zníži výdrž batérie. Preto používaj podsvietenie len v nutných prípadoch.

Pred nabíjaním iPodu cez počítač zapoj počítač do siete a zapni ho.

Pri použití počítača na nabíjanie iPodu cez USB sa uisti, že počítač je pripojený k elektrickej sieti a zapnutý. Pri pripojení iPodu k počítaču, ktorý je vypnutý alebo sa nachádza v režime spánku či v pohotovo­stnom režime, sa batéria iPodu môže vybíjať.

Tipy pre MacBook Air a MacBook Pro.

Aktualizuj na najnovší softvér.

Vždy sa uisti, že vo svojom MacBooku používaš najnovšiu verziu macOS. Ak máš pripojenie na internet, macOS každý týždeň automaticky vyhľadá aktualizácie softvéru. Ale o ich inštalovaní vždy rozhoduješ ty. Ak si chceš overiť, či používaš najnovší softvér, prejdi do ponuky Apple a vyber možnosť Aktualizácia softvéru.

Zisti viac o aktualizovaní macOS

Zoptimalizuj svoje nastavenia.

Energia. Šetrič energie obsahuje viacero nastavení, ktoré určujú úrovne napájania MacBooku. MacBook dokáže zistiť, kedy je pripojený k elektrickej sieti, a aj podľa toho pracuje. Pri napájaní pomocou batérie stlmí jas obrazovky a šetrne používa ostatné komponenty. Ak toto nastavenie zmeníš na maximálny výkon, batéria sa bude vybíjať rýchlejšie.

Jas. Ak chceš dosiahnuť maximálnu výdrž batérie, stlm obrazovku na najnižšiu úroveň, pri ktorej je obsah na obrazovke stále dobre viditeľný. Ak napríklad pozeráš video v lietadle a svetlá na palube sú zhasnuté, obrazovka pravdepodobne nemusí byť nastavená na maximálny jas.

Wi‑Fi. Wi‑Fi spotrebúva energiu, aj keď počítač práve nie je pripojený k Wi‑Fi sieti. Wi‑Fi môžeš vypnúť v jeho stavovej ponuke na lište ponúk alebo v nastaveniach siete.

Aplikácie a periférne zariadenia. Odpoj periférne zariadenia a ukonči aplikácie, ktoré nepoužívaš. Ak práve nepoužívaš SD kartu, vysuň ju.

Pred nabíjaním iných zariadení cez MacBook zapoj počítač do siete a zapni ho.

Pri použití MacBooku na nabíjanie iných zariadení cez USB sa uisti, že je pripojený k elektrickej sieti a zapnutý, pretože inak tieto zariadenia môžu spôsobiť, že batéria MacBooku sa bude vybíjať rýchlejšie než zvyčajne. Ak je druhé zariadenie pripojené k MacBooku, ktorý je vypnutý, v režime spánku alebo v pohotovo­stnom režime, batéria zariadenia sa môže vybiť.

Tipy na predĺženie výdrže batérie

Automatická správa zdravia batérie.

Vstavané softvérové a hardvérové systémy spravujú vzorce nabíjania a teplotu batérie, čím obmedzujú jej starnutie.

 • Optimalizované nabíjanie batérie a optimalizovaný nabíjací limit sa prispôsobujú tomu, ako každý deň zariadenie používaš, a časom zachovávajú výdrž batérie. Optimalizované nabíjanie batérie je dostupné na všetkých platformách od verzií iOS 13, watchOS 7 a macOS Big Sur. Na základe tvojich každodenných zvykov pri nabíjaní batérie môže táto funkcia automaticky odložiť nabitie na 100 % až do okamihu krátko pred tým, ako budeš batériu potrebovať. Hodinky Apple Watch Ultra môžu tiež skracovať čas v stave najvyššej úrovne nabitia tým, že sa postupne učia, kedy sa majú nabiť len po optimalizovaný nabíjací limit a kedy naplno.
 • V extrémnych teplotných podmienkach sa môže nabíjanie dočasne pozastaviť. Keď sa teplota batérie vráti do bežného prevádzkového rozsahu, nabíjanie bude pokračovať. V systéme iOS 16 a novších verziách sa ti na zamknutej obrazovke môže zobrazovať hlásenie, keď je nabíjanie z tohto dôvodu pozastavené. Od verzií iOS 16 a watchOS 9 sú informácie o pozastavenom nabíjaní dostupné aj na obrazovke Nastavenia > Batéria.

Vyhýbaj sa extrémnym teplotám okolitého prostredia.

Tvoje zariadenie je navrhnuté tak, aby spoľahlivo pracovalo v širokom rozpätí teplôt okolia, pričom ideálna teplota prostredia je od 16 do 22 °C. Je veľmi dôležité, aby tvoje zariadenie nebolo vystavené teplotám okolia nad 35 °C, pretože by sa mohla natrvalo obmedziť kapacita batérie. Znamená to, že batéria už nebude napájať zariadenie požadovanú dobu bez ohľadu na dĺžku nabíjania. Nabíjaním zariadenia v prostredí s vysokou teplotou môže dôjsť k ešte väčšiemu poškodeniu batérie. Po dosiahnutí úrovne 80 % môže softvér nabíjanie obmedziť, ak dôjde k prekročeniu odporúčaných teplôt pre batériu. Batériu môže nenávratne poškodiť aj jej skladovanie v horúcom prostredí. Pri používaní zariadenia vo veľmi chladnom prostredí môžeš zaznamenať kratšiu výdrž batérie, tento stav je však dočasný. Keď sa obnoví jej bežná prevádzková teplota, jej výkon sa tiež vráti do normálu.

Ideálna teplota pre iPhone, iPad, iPod a Apple Watch
0 °C
35 °C
Príliš nízka Izbová teplota Príliš vysoká

iPhone, iPad, iPod a Apple Watch najlepšie fungujú pri teplote okolitého prostredia 0 až 35 °C. Skladovacia teplota: -20 až 45 °C.

Ideálne prostredie pre MacBook
10 °C
35 °C
Príliš nízka Izbová teplota Príliš vysoká

MacBook najlepšie funguje pri teplote okolitého prostredia 10 až 35 °C. Skladovacia teplota: -20 až 45 °C.

Pred nabíjaním vyber zariadenie z niektorých puzdier.

Nabíjaním zariadenia v určitých puzdrách môže vznikať nadmerné teplo, čo môže ovplyvňovať kapacitu batérie. Ak zistíš, že zariadenie je pri nabíjaní horúce, najskôr ho vyber z puzdra.

Pred dlhodobým uskladnením nabi batériu na 50 %.

Ak chceš zariadenie dlhodobo uskladniť, celkový stav batérie budú ovplyvňovať dva kľúčové faktory: teplota prostredia a percentuálna miera nabitia batérie pri jej uskladňovaní. Preto ti odporúčame vykonať nasledujúce kroky:

 • Nenechávaj batériu zariadenia úplne nabitú ani úplne vybitú – nabi ju približne na 50 %. Ak zariadenie uskladníš s úplne vybitou batériou, batéria môže prejsť do stavu hlbokého vybitia, v dôsledku čoho nebude schopná uchovávať energiu. Naopak, ak zariadenie dlhodobo uskladníš s úplne nabitou batériou, batéria môže stratiť časť kapacity, čím sa skráti jej výdrž.
 • Zariadenie vypni, aby sa batéria nepoužívala.
 • Zariadenie uchovávaj na chladnom a suchom mieste s teplotou do 32 °C.
 • Ak zariadenie plánuješ uskladniť na viac než 6 mesiacov, každého polroka ho nabi na 50 %.

V závislosti od trvania uskladnenia sa môže stať, že úroveň nabitia zariadenie bude pri skončení jeho dlhodobého uskladnenia nízka. Pri skončení dlhodobého uskladnenia môže byť potrebné nabíjať ju 20 minút s pôvodným adaptérom, aby sa dala používať.