Prečo lítiovo-iónová batéria?

V porovnaní s tradičnými batériami sa lítiovo-iónové batérie rýchlejšie nabíjajú, majú dlhšiu životnosť a vyššiu energetickú kapacitu, čo zvyšuje ich výdrž, a sú ľahšie. Ak niečo vieš o tom, ako fungujú, môžu ti slúžiť oveľa lepšie.

Krátke nabíjanie pre praktickosť. Akurátne pomalé pre výdrž.

Lítiovo-iónová batéria Apple sa nabíja rýchlo, až kým nedosiahne 80 % svojej kapacity, a potom prejde na pomalšie dobíjanie. Čas potrebný na dosiahnutie 80 % kapacity sa líši v závislosti od používaných nastavení a od toho, aké zariadenie sa nabíja. Po dosiahnutí úrovne 80 % môže softvér nabíjanie obmedziť, ak dôjde k prekročeniu odporúčaných teplôt pre batériu. Tento kombinovaný proces umožňuje nielen rýchlejšie nabíjanie, ale zároveň aj predlžuje životnosť batérie.

1. fáza: Rýchle nabíjanie

Prináša ti rýchlejšie viac energie.

0 %
80 %
100 %

2. fáza: Dobíjanie

Využívanie elektrického prúdu v záujme predĺženia životnosti batérie.

Nabíjanie je tak jednoduchšie.

Nabi si svoju lítiovo-iónovú batériu Apple, kedy chceš. Nie je potrebné, aby sa pred opätovným nabíjaním vybila na 100 %. Lítiovo-iónové batérie pracujú v cykloch nabíjania. Jeden cyklus nabíjania sa dokončí, keď spotrebuješ (vybiješ) množstvo energie zodpovedajúce 100 % kapacity batérie, ktoré nemusí nevyhnutne pochádzať z iba jedného nabitia. Môžeš napríklad jeden deň spotrebovať energiu zodpovedajúcu 75 % kapacity batérie a potom batériu necháš, aby sa cez noc úplne nabila. Ak na nasledujúci deň spotrebuješ 25 % kapacity, vybije sa tak celkove 100 % a počas týchto dvoch dní sa tak dokončí jeden cyklus nabitia. Dokončenie cyklu môže trvať niekoľko dní. Kapacita každého typu batérie sa po určitom počte nabití a vybití zmenšuje. V prípade lítiovo-iónových batérií sa kapacita mierne znižuje s každým dokončeným cyklom nabíjania. Lítiovo-iónové batérie Apple sú navrhnuté tak, aby si aj po mnohých nabíjacích cykloch zachovali 80 % svojej pôvodnej kapacity (táto hodnota sa líši v závislosti od produktu).

Jeden cyklus
Nabitia
+100 %
Vybitia
-75 %
+75 %
-25 %
+25 %

Jeden nabíjací cyklus sa dokončí po vybití 100 % kapacity batérie.