Odľahči seba
aj planétu.

Ak si myslíš, že tvoje staré zariadenia už doslúžili, nie je to celkom tak. Majú ešte jedno pekné poslanie. Pomôžeme ti ich bezplatne zrecyklovať. A tak spoločne ušetríme vzácne prírodné zdroje a priblížime sa k nášmu cieľu vyrobiť každý jeden produkt len z recyklovaných a obnoviteľných materiálov.