Mac Pro

Досить потужний, щоб змінити все.

Зустрічайте Mac — найкращий в усьому. Максимальна продуктивність, безліч можливостей для розширення системи й створення власних конфігурацій — із цим комп’ютером для професіо­налів неможливе стане можливим.

Абсолютно новий дизайн

Змістовна форма.

Кожну деталь Mac Pro роз­роб­лено задля підви­щення про­дук­тив­ності. Алю­мі­ніє­вий корпус можна легко зняти з каркаса, виго­тов­ле­ного з нержав­кої сталі. Так ви отри­ма­єте доступ до внут­рі­шніх ком­по­нентів або без перешкод вста­но­вите нові. Тепер усе у ваших руках.

Процесор і пам’ять

До 28 ядер. Творіть без обмежень.

Mac Pro розроб­лено для про­фе­сіо­налів, яким потрібна макси­мальна потуж­ність про­це­сора. Він справ­ля­ється з будь-якими зав­дан­нями — від ренде­рингу моделей до гри на сотнях вірту­аль­них музич­них інстру­мен­тах і симуляції додатків iOS на кількох пристроях одно­часно. У серці системи — процесор Intel Xeon, що має до 28 ядер. Це більше, ніж у будь-якому іншому Mac. Значна ємність кеш-пам’яті другого рівня та загальної кеш-пам’яті третього рівня разом із 64 доріжками PCI Express забез­пе­чує відмінну пропускну здат­ність до процесора й від нього.

На всю потужність. У будь-який час.

Витиснути максимум продуктивності з процесора — означає дати йому максимально можливу потужність. Цього разу — це понад 300 Вт. Водночас система ефективно охолоджується завдяки масивному радіатору й трубкам, що відводять тепло від процесора й розподіляють його між рядами тонких алюмінієвих пластин. А три осьові вентилятори забезпечують рух повітря всередині системи.

Забудьте все, що знали про пам’ять.

Багато­ядер­ний проце­сор робочої станції потребує багато пам’яті. Mac Pro підтри­мує до 1,5 ТБ опера­тив­ної пам’яті. Він має шість каналів для надшвид­кої пам’яті ECC та 12 фізич­них слотів DIMM. Тому про­фе­сіо­нали, які працюють над вели­кими проєк­тами, аналі­зу­ють значні обсяги даних або вико­ри­сто­ву­ють кілька про­фе­сій­них додатків одно­часно, зможуть при­швид­шити свою роботу. Тоді як у зви­чай­них вер­ти­каль­них сис­те­мах модулі пам’яті роз­та­шо­вано у важ­ко­до­ступ­них місцях, у Mac Pro вони під­клю­ча­ються до дво­сто­рон­ньої мате­рин­ської плати, завдяки чому до них легко отри­му­вати доступ.

Пам’ять DDR4 ECC із частотою до 2933 МГц

Пропускна здатність пам’яті до 140 ГБ/с

Шестиканальна система пам’яті

Можливості розширення

Вісім плат розширення PCI Express. Налаштуйте під себе.

Mac Pro створено для професіоналів, яким може знадобитися ще більша пропускна здатність системи. Чотири слоти подвійної ширини, три слоти одинарної ширини й один слот половинної довжини з попередньо встановленою платою Apple I/O — це вдвічі більше слотів, ніж у попередньому системному блоці Mac Pro. Тепер ви можете конфігурувати й розширювати свою робочу станцію по‑новому.

слот половинної довжини
слоти одинарної ширини
слоти подвійної ширини

Графічний процесор

Феноменальна продуктивність. Як і годиться.

Висока про­дук­тив­ність гра­фіч­ного про­це­сора вкрай важ­лива для бага­тьох про­фе­сій­них зав­дань, зокрема для 3D‑анімації, ком­по­ну­вання сюже­тів у фор­маті 8K та ство­ре­ння ігрових сере­до­вищ із реа­ліс­тич­ною гра­фі­кою. Щоб забезпечити найвищу продуктивність і досягти нового рівня графічних можливостей, з’явилася потреба в дечому революційному. Представляємо модуль розширення Mac Pro — MPX.

Другий порт. Уперше.

Модуль MPX обладнано стандартним портом PCI Express. А додаткові доріжки PCIe забезпечують інтеграцію із Thunderbolt і розширюють можливості підключення. Модуль MPX може працювати з потужністю до 500 Вт, що еквівалентно сукупній потужності всієї системи Mac Pro попереднього покоління.

Порт для модуля MPXДо 475 Вт
Стандартний порт PCI Express ×16До 75 Вт
Порт Thunderbolt 3Швидкість передавання даних до 40 Гбіт/с
Radeon Pro
W6800X Duo 
До 30,2 терафлопс обчислювальної потужності

Radeon Pro W6800X Duo. З подвійною силою.

Разом модуль MPX і графічний процесор Radeon Pro W6800X забезпечують до 16 терафлопс обчислювальної потужності, 32 ГБ пам’яті та пропускну здатність 512 ГБ/с. А якщо вам потрібно більше потужності, виберіть модуль W6800X Duo з двома графічними процесорами Radeon Pro W6800X і отримайте вдвічі більше графічної продуктивності, пам’яті та пропускної здатності. Два графічних процесори з’єднано через інтерфейс Infinity Fabric Link, завдяки якому передавання даних між ними відбувається до 5 разів швидше. Це неймовірні можливості для додатків, оптимізованих для роботи з кількома графічними процесорами.

Наша найпотужніша графічна карта. Одразу дві.

Щоб забез­пе­чити мак­си­мальну про­дук­тив­ність обробки графіки Mac Pro, можна вста­но­вити два модулі MPX Radeon Pro W6800X Duo. Чотири графічні проце­сори забез­пе­чу­ють обчис­лю­валь­ну потуж­ність до 60,4 тера­флопс і 128 ГБ пам’яті з високою про­пуск­ною здат­ністю. Така ней­мо­вірна потуж­ність дає змогу вико­рис­то­ву­вати ресурсо­ємні про­фе­сійні додатки, розра­ховані на декілька графічних процесорів.

Потужний. Тихий. Спроможний на все.

Більшість графічних процесорів розроблено окремо від системи, тому вони потребують власної системи охолодження. Модуль MPX створювався як компонент цілісного дизайну Mac Pro. Його конструкція передбачає більший радіатор, що використовує рух повітря всередині комп’ютера для безшумного розсіювання тепла. А завдяки відсутності вентиляторів система працює винятково ефективно й тихо.

Редагування відео

Apple Afterburner. Відео 8K блискавкою.

Afterburner докорінно змінює процес відео­мон­тажу. Тепер ви можете почати реда­гу­вання одразу після зйомки та працю­вати з відео 4K або 8K у штат­ному режимі. Більше жодних пере­ко­ду­вань, пере­пов­не­них нако­пи­чу­ва­чів або помилок під час експор­ту­вання. Проксі-медіафайли? Також прощавайте.

Більше креативності в кожному кадрі.

Afterburner — це апаратний засіб пришвидшення графічної карти, створений на основі FPGA або програмованої схеми ASIC. Використовуючи понад мільйон логічних комірок, він може обробляти до 6,3 мільярда пікселів за секунду. Завдяки цьому Mac Pro здатний відтворювати до 6 потоків відео ProRes RAW 8K або до 23 потоків відео ProRes RAW 4K. А вивільнена потужність ядер процесора використовується для обробки ще більшої кількості ефектів і даних.

До 6 потоків відео ProRes RAW 8K із частотою 30 кадрів/с12

До 23 потоків відео ProRes RAW 4K із частотою 30 кадрів/с

До 16 потоків відео ProRes 422 4K із частотою 30 кадрів/с

Безпека та зберігання даних

Висока безпека.

Mac Pro — найнадійніша система з тих, що ми будь-коли створювали. Співпроцесор Secure Enclave підтримує роботу функцій шифрування даних і завантаження системи в безпечному режимі. Знаючи, що ваші робочі дані, код та інтелектуальна власність надійно захищені, ви можете повністю зосередитися на творчій роботі.

Apple T2 Security Chip.


Дані на Mac Pro захи­щено за допо­мо­гою Apple T2 Security Chip. Його облад­нано спів­про­це­со­ром Secure Enclave і дис­крет­ними кон­тро­ле­рами. Він захищає про­грамне забез­пе­чення най­ниж­чих рівнів від несанк­ціо­но­ва­них змін і гарантує, що під час запуску комп’ю­тера заван­та­жу­ва­ти­меться лише офі­ційна опе­ра­ційна система від Apple.

Накопичувач до 8 ТБ.

Для надшвидкої роботи Mac Pro обладнано флешнакопичувачем. Доступні конфігурації накопичувачів SSD ємністю 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ або 8 ТБ, кожен з яких шифрується за допомогою чипа T2.

Високошвидкісні порти I/O

Ваші потужні зв’язки.

Mac Pro облад­нано пор­тами введення/виве­дення над­ви­сокої про­дук­тив­ності. Це чотири порти Thunderbolt 3, два порти USB-A і два порти 10 Gigabit Ethernet. А кожен новий модуль MPX роз­ши­рює його мож­ли­вості. Під­клю­чіть до 12 дисплеїв 4K або до 6 дисплеїв Pro Display XDR від Apple, і всі ваші проєкти мати­муть непе­ре­вер­ше­ний вигляд із роз­діль­ною здат­ністю понад 120 мільйонів пік­се­лів. Тепер вам є куди роз­ши­рю­вати систему.

Порти розширення на задній панелі.

Mac Pro можна обладнати 12 портами Thunderbolt 3. Він має більше запасних портів, ніж будь-який інший Mac, і забезпечує чудову інтеграцію незалежно від кількості задіяних модулів.

Верхня частина корпусу.

Два зручні порти на верхній панелі дають змогу легко та швидко підключати пристрої з підтримкою Thunderbolt 3.

Монтажна конфігурація

Інакший вигляд. Незмінна потужність.

Mac Pro також доступ­ний у мон­таж­ній кон­фі­гу­ра­ції, яка забез­пе­чує таку саму про­дук­тив­ність і варіанти налаш­ту­вання, що й вер­ти­кальна, але най­більш при­датна для певних типів простору. Мон­тажна кон­фі­гу­рація має три­ви­мірну ґратку, що покра­щує цир­ку­ля­цію повітря, ручки з нержав­кої сталі спереду та знімні напрямні рейки з нержав­кої сталі замість ніжок або додат­кових коліщаток.

Подивіться в доповненій реальності, який вигляд матиме Mac Pro на вашому робочому місці.

Відкрийте цю сторінку в Safari на iPhone або iPad.

Подивіться в доповненій реальності Подивіться в доповненій реальності