Apple i utdanningen. Vi mener at teknologi kan forvandle klasserommet. Teknologi kan bane vei for nye tenkemåter – og inspirere til nye ideer. Utgangspunktet er imidlertid det samme: et sterkt ønske om å lære, noe som alltid har ligget nedfelt i DNA-et vårt. Vi er stolte over å ha jobbet sammen med lærere og elever for å omdefinere hva som ligger i det å undervise og lære. Og sammen får vi til ting vi aldri trodde var mulig.

iPad. Pek på potensialet.