Apple i utdanningen Vi tror at teknologien har en iboende kraft til å kunne forvandle klasserom. Den kan bane vei for nye tenkemåter og nye måter å skape ideer på. Men vår egen tenkemåte er slett ikke ny. En forpliktelse overfor læring har nemlig alltid vært en del av Apples DNA. Vi er stolte over å ha fått jobbe skulder ved skulder med lærere og elever for å omdefinere hva det vil si både å undervise og å lære. Sammen får vi til ting vi aldri trodde skulle bli mulig.

iPad. Pek på potensialet. Mer