Apple i utdanningen. Vi tror på at teknologiske fremskritt også gir fremskritt i klasserommet. For teknologi kan bane vei for nye tankemåter – og inspirere til nye ideer. Forutsetningen er likevel den samme: en vilje til å lære, en egenskap som alltid har vært en del av DNA-et vårt. Vi er stolte over å ha samarbeidet med lærere og elever i å omdefinere hva som ligger i det å undervise og lære. Sammen får vi til ting som før virket umulig.
Forhåndstitt – Utdanning. Klasserommets beste digitale verktøy blir snart enda bedre. iPad åpner for nye og mer engasjerende måter å lære på. Og med betaversjonen av iOS 9.3 har vi gjort det enda enklere for skoler å rulle ut enheter der de har størst effekt – hos elevene.