Virkelige forbedringer tar hensyn til hele verden.

Vi lar lidenskapen for innovasjon prege både produktene og metodene våre. Som en del av målet om å forlate verden i bedre stand enn da vi overtok den, har vi inngått et samarbeid med The Conservation Fund om å verne og plante samme type skog vi bruker i emballasjen vår. Vi har utviklet et mikrovannkraftverk for å forsyne datasenteret i Prineville i Oregon med fornybar energi. Og vi bygger et solcelleanlegg i Kina for å produsere samme mengde energi som vi forbruker på kontorene og i butikkene våre. For når vi lager fantastiske produkter, plikter vi å sørge for at kloden vi bor på fortsetter å være et fantastisk sted.

Se filmen

Klimaendring

Vi vil ikke diskutere klimaendringer. Vi vil gjøre slutt på dem.

Vi forstår at det å lage så mange produkter som vi gjør, virker inn på miljøet. Vi er alltid bevisst på karbonavtrykket vårt, og vi jobber kontinuerlig for å få det ned. Vi har funnet ut hvordan vi kan benytte energi og bruke materialer mer effektivt i våre anlegg, skaffe energi fra renere kilder og lage noen av verdens mest energieffektive elektroniske produkter. Samtlige av produktseriene våre oppfyller ikke bare ENERGY STAR-kravene, men kan også vise til bedre resultater. Og selv om vi har en lang vei å gå, bærer innsatsen vår frukter. Selv om vi produserer og leverer flere produkter enn noensinne, har karbonutslippet per produkt falt jevnt siden 2011.Mer

0%
av vår virksomhet i USA drives av fornybar energi.
0%
av datasentrene våre drives av fornybar energi.
0%
av all vår virksomhet drives av fornybar energi
Solcelleanlegget vårt i Hongyuan i Kina vil produsere mer fornybar energi enn alle kontorlokalene og butikkene våre i Kina bruker tilsammen.
Mikrovannkraftverket vårt benytter det naturlige høydefallet langs Deschutes River til å forsyne datasenteret i Prineville i Oregon med energi.
Spillvannet ved anlegget i Dongguan i Kina behandles og testes for gjenbruk under tilsyn av Clean Water-programmet.

Giftstoffer

Vi utelater noen vesentlige ting fra produktene våre. Med god grunn.

Mange vanlige stoffer i elektronikkindustrien kan skade mennesker eller miljøet. Derfor designer vi produkter med renere, tryggere materialer for å redusere og fjerne disse giftstoffene. Og vi passer på at leverandørene våre gjør det samme – vi gjennomfører fabrikkrevisjoner, tester komponenter ved uavhengige laboratorier og kontrollerer resultatene på vårt eget laboratorium. Det er vårt mål å sikre at alle som monterer, bruker og resirkulerer et Apple-produkt, kan gjøre det på en trygg måte. Mer

Beryllium
Kvikksølv
Bly
Arsen
Polyvinylklorid
Bromerte flammehemmere
Ftalater
I dag fremstilles Mac Pro av materialer som er godt egnet for resirkulering, og den inneholder ikke bromerte flammehemmere eller PVC. Dette gjør den mer miljøvennlig.

Fremskrittene våre

Vi har gjort store fremskritt. Og flere vil det bli.

I flere tiår har vi jobbet med å minimere påvirkningen selskapet og produktene våre har på miljøet. Dette er en vedvarende prosess, og vi vil holde deg oppdatert på hva vi gjør. I 2014 gikk all virksomheten vi har i USA over til fornybar energi. Vi investerte i bærekraftig skogbruk for fremtiden, og vi laget flere produkter uten beryllium. Mer

2014
2013
2012
2011
2010
2000 til 2009