Apple og miljøet

Historien bak Apples økologiske fotavtrykk.

Apple utarbeider omfattende rapporter om påvirkningen av miljøet. Vi gjør dette ved å fokusere på produktene våre. Hva skjer når vi utvikler dem? Hva skjer når vi produserer dem? Og hva skjer når du tar dem med deg hjem og bruker dem?

Samlet karbonavtrykk

For 2012 anslo vi at Apple stod for 30,9 tonn med drivhusgassutslipp.1

Slik beregner vi karbonavtrykket vårt.

For å få en nøyaktig oversikt over et selskaps økologiske fotavtrykk er det viktig å se på hvilken effekt selskapets produkter har på planeten. Andre selskaper fortsetter med kun å rapportere karbonavtrykket til byggene sine. Men vi bruker en omfattende livssyklusanalyse for å finne ut hvor drivhusgassutslippene våre kommer fra. Det innebærer at vi regner sammen utslippene fra produksjon, transport, bruk og resirkulering av produktene, i tillegg til utslippene fra byggene våre. Vi vet at omtrent 98 prosent av Apples karbonavtrykk kan knyttes direkte til produktene våre. De øvrige 2 prosentene kan knyttes til bygg, inkludert datasentrene våre.

Vekst med minst mulig miljøpåvirkning.

Vi vet at det viktigste vi kan gjøre for å redusere belastningen på miljøet, er å forbedre produktenes miljøprestasjon. Derfor designer vi produkter som bruker mindre materiale og emballasje, som inneholder færre giftige stoffer, og som er så energieffektive og resirkulerbare som mulig. Så mens vi fortsetter å vokse raskere enn bransjen ellers, så gjør vi det med produkter som er mer miljøvennlige enn noensinne, og vi har fullt fokus på å utvikle produkter som har minst mulig påvirkning på miljøet. Selv om omsetningen vår har økt, har klimagassutslippene per omsatt dollar gått ned med 21,5 prosent siden 2008. Dessuten er vi fortsatt det eneste selskapet i bransjen med et helt produktsortiment som ikke bare oppfyller, men overgår de strenge kravene i ENERGY STAR-spesifikasjonen. Lær mer om våre miljømessige framskritt

Tilbake til toppen

Produksjon

Produksjonen – inkludert utvinning av råmaterialer og produktsammensetting – står for 61 prosent av Apples samlede drivhusgassutslipp.

61 %

18 934 000 tonn med
drivhusgassutslipp

Bruk av materialer.

Det siste tiåret har Apples designere og ingeniører stadig funnet nye måter å bygge produktene våre på. Nyskapninger som unibody-konstruksjonen har gjort det mulig å utvikle MacBook- og iPad-produkter som er tynnere, samtidig som de er enda mer robuste. Og den nyeste iMac-en lages ved hjelp av en prosess som kalles friksjonssveising, som bidrar til at iMac bruker 68 prosent mindre materialer og gir 67 prosent lavere karbonutslipp enn tidligere generasjoner.

Fjerning av farlige stoffer.

Å lage grønne produkter handler også om å vurdere miljøeffekten av materialene som brukes for å lage dem. Vi har som mål å være bransjeledende på miljø ved å redusere eller fjerne miljøskadelige stoffer i glasset, plasten og metallet vi bruker i produktene, og papiret og blekket som brukes til å lage emballasjen.

I flere tiår var det vanlig å bruke giftige stoffer i elektronikkindustrien, blant annet arsen, bromerte flammehemmende stoffer (BFR), kvikksølv, ftalater og PVC. Selv om disse stoffene fremdeles brukes i de fleste delene av verden, har Apple funnet bedre alternativer – for eksemplel i strømkablene våre. I mange år arbeidet Apple tett med materialleverandører for å utvikle materialer uten PVC og ftalater som innfrir høye standarder for holdbarhet, sikkerhet og miljømessig påvirkning. Vi arbeidet deretter med reguleringsinstanser over hele verden for å validere og sertifisere PVC-frie strømkabler, selv i regioner der slike standarder ikke fantes. I de fleste av markedene våre kan vi nå tilby PVC-frie strømkabler, og vi vil fortsette å lansere disse kablene i andre regioner etter hvert som vi får sertifisert dem.

Apple har også fjernet BFR-stoffer fra flere tusen deler, noe som gir oss et forsprang på flere år i forhold til andre produsenter. I tillegg bruker vi LED-bakbelysning uten kvikksølv og glass uten arsen i alle skjermene vi lager.

For å sikre at leverandørene våre innfrir de høye standardene våre demonterer vi produktene våre i laboratoriene i Cupertino. Deretter tester vi dem ved hjelp av mange metoder, inkludert røntgenfluorescensspektroskopi og ionekromatografi. Produktene testes også av uavhengige laboratorier slik at resultatene våre dobbeltsjekkes.

Miljøvennlig materiale.

I tillegg til å fjerne giftstoffer og lage produkter av aluminium som er lett å gjenvinne, bruker Apple miljøvennlig materiale som resirkulert plast, resirkulert papir, biopolymerer og vegetabilsk blekk. Vi har også funnet metoder for å rekonstruere brukt materiale, slik at det oppfyller vår høye designstandard. Vifteenhetene i Mac Pro består for eksempel av avanserte materialer basert på repolymeriserte plastflasker. Høyttalerenheter og interne braketter i Apple Thunderbolt Display-skjermen lages av resirkulert PC-ABS. I 2012 omfattet våre siste prestasjoner AirPort Express-kabinettet som inneholder biopolymerer laget av industriraps og resirkulert PC-ABS. I tillegg består aluminiumsstativet til iMac av 30 prosent resirkulert materiale. Emballasjen for mange produkter er fremstilt av cellulosefiber fra papiravfall, og materialer i esken er trykt med vegetabilsk blekk. Og ikke bare kan iTunes-gavekort brukes flere ganger, de er også laget av resirkulert papir.

Ansvarsbevisst produksjon.

Apple har forpliktet seg til å sikre at arbeidsmiljøet i leverandørkjeden vår er sikkert, at de ansatte blir behandlet med respekt og anstendighet og at produksjonsprosessene er ansvarlige i forhold til miljøet. For å sikre at leverandører innfrir de høye standardene våre har vi et strengt program for overvåkning av samsvar. Dette inkluderer blant annet at Apple kontrollerer fabrikker og iverksetter korrigerende tiltak. I 2012 gjennomførte vi for eksempel hele 393 inspeksjoner – en økning på 72 prosent i forhold til året før – inkludert 55 miljøinspeksjoner. Les Apples leverandørløfte og rapporten om leverandørinspeksjoner på nettstedet for ansvarsbevisst leverandørstyring (teksten er på engelsk).

Tilbake til toppen

Transport

Fem prosent av Apples drivhusgassutslipp er et resultat av transport av våre produkter fra stedene de settes sammen til distribusjonssentraler i områder der de selges.

5 %

1 608 000 tonn med
drivhusgassutslipp

Mindre emballasje.

Ved å lage tynnere, lettere og mer materialeffektive produkter reduseres ikke bare karbonavtrykket, men det betyr også at vi kan sende dem i mindre pakker. Faktisk har vi eksperter innen design og utvikling som utvikler produktemballasje som er liten og lett, men likevel beskyttende. Effektiv emballasjedesign er med på å redusere materialforbruket og avfallsmengden – og det gir også mindre utslipp under transport.

iPhone 5-emballasjen er for eksempel 28 prosent mindre enn emballasjen for den første iPhone-modellen som ble sendt ut i 2007. Det betyr at vi får plass til 60 prosent flere iPhone 5-esker på hver transportpall, og at vi bruker færre skip og fly – noe som gir mindre CO2-utslipp.

*Beregnet med USA-konfigurasjoner.

Tilbake til toppen

Bruk av produkter

Bruken av våre produkter er ansvarlig for 30 prosent av Apples totale drivhusgassutslipp.3

30 %

9 306 000 tonn med
drivhusgassutslipp

Energieffektivitet.

Apple bruker livssyklusanalyse til å måle drivhusgassutslippene som ikke bare er tilknyttet produktproduksjonen, men også til bruken fra forbrukernes side. Vi vet ikke om noen andre selskaper i bransjen som går så langt i å måle og rapportere karbonutslipp. Siden vi designer både maskinvaren og operativsystemet kan vi sikre at de jobber sammen for å spare strøm og redusere mengden drivhusgasser som dannes. Siden 2008 har vi redusert det gjennomsnittlige energiforbruket til Apples produkter med 40 prosent, og det er et uttrykk for vårt mål om å lage verdens mest energieffektive produkter. Resultatet av fokuset på å lage produkter som bruker mindre energi, er at drivhusgassutslipp som kan tilskrives bruk av produktene, har blitt redusert med 43 prosent siden 2008.

Her kan du se noen eksempler på hvordan vi gjør produktene mer energieffektive:

Mac mini. Takket være små og store nyskapninger bruker Mac mini så lite som én femtedel av strømmen som går med i en vanlig lyspære.4 Den bruker til og med mindre strøm enn en enkelt 13-watts sparepære, noe som gjør den til verdens mest energieffektive stasjonære datamaskin.5

iMac. Ved å bruke en svært effektiv teknologi kalt IPS (in-plane switching) for skjermen og strømforsyning som er over 90 prosent effektiv,6 reduserte vi det totale strømforbruket til 21,5-tommers iMac med halvparten sammenlignet med forgjengeren.

Apple TV. Apple TV bruker bare 2 W ved strømming av HD-innhold, og bruker dermed ti ganger mindre strøm enn den opprinnelige Apple TV.

A6- og A5-prosessorene. Vår A6-chip i iPhone 5, A6X-chip i iPad med Retina-skjerm og A5-chip i iPad mini, iPhone 4s, iPod touch og Apple TV er flere eksempler på energieffektiv design. Apples ingeniører utviklet disse prosessorene til å være ekstremt kraftige, men likevel imponerende energieffektive. Med dem kan Apple-enhetene utføre komplekse oppgaver uten at det går ut over batterikapasiteten.

MagSafe-strømforsyningsenheter. Strømforsyningsenhetene til de bærbare maskinene våre er blant de mest effektive på markedet. De bruker mindre enn 30 milliwatt når de er koblet til strøm, men ikke er i bruk. For å sette det i kontekst: Vi måtte tatt over 430 strømforsyningsenheter for å få det samme strømforbruket som for en 13-watts sparepære.

ENERGY STAR-kvalifikasjon.

I motsetning til andre produsenter som kanskje har ett eller flere ENERGY STAR-kvalifiserte produkter, er hvert eneste Apple-produkt ikke bare i samsvar med, men de overgår de strenge ENERGY STAR-retningslinjene som Environmental Protection Agency (EPA) i USA har satt for effektivitet. Vi er det eneste selskapet i bransjen vår som kan hevde dette. Lær mer om energieffektivitet

*Beregnet når systemet er inaktivt og har lastet operativsystemet. Skjermen er stilt inn på full lysstyrke for produkter som har skjerm. Forutsetter CO2e-utslipp fra en gjennomsnittlig blanding av strømnettverk i USA. Se våre miljørapporter for produkter for detaljert informasjon om strømforbruk per produkt.

Tilbake til toppen

Resirkulering

To prosent av Apples totale drivhusgassutslipp er knyttet til resirkulering.

2 %

538 000 tonn med
drivhusgassutslipp

Produktresirkulering.

Apples tilnærming til resirkulering starter i designfasen, der vi skaper kompakte, effektive produkter som krever mindre materialer i produksjon. Materialene vi bruker – blant annet arsenfritt glass, høyverdig aluminium og sterke polykarbonater – gjenvinnes til bruk i nye produkter. Vi bruker også resirkulerbare materialer i produktemballasjen så sant det er mulig.

Produkter som varer lenger.

Apple utvikler produkter som varer. Det innebygde batteriet i MacBook-serien er et perfekt eksempel. Det kan lades opptil 1000 ganger.7 Ettersom batteriet varer i opptil fem år sparer du pengene du ellers ville brukt på batterier, du produserer mindre avfall, og du forlenger levetiden til den bærbare maskinen.

Ansvarlig resirkulering.

Alt elektronisk avfall som samles inn under Apples frivillige og lovpålagte programmer verden over, behandles i området det samles inn. Ingenting fraktes utenlands for resirkulering eller avfallshåndtering. Gjenvinningssentre må følge Apples strenge kontraktfestede miljøkontroller, i tillegg til alle gjeldende krav til HMS. Vi tillater ikke bruk av straffarbeid på noe punkt i resirkuleringsprosessen. Vi tillater heller ikke at farlig elektronisk avfall havner på deponier eller i forbrenningsovner. For tiden samarbeider vi med 153 partnere over hele verden hvor vi årlig kontrollerer anleggene deres for blant annet HMS, miljøsamsvar, materialsporing og sosialt ansvar.

Apples resirkuleringsprogrammer.

Når et Apple-produkt har nådd slutten av sin lange brukstid, hjelper vi deg med å resirkulere det på en ansvarlig måte. Apple har opprettet resirkuleringsprogrammer i byer og på universiteter i 95 prosent av landene der produktene våre selges, noe som siden 1994 har hindret at over 151 504 tonn med utstyr har havnet på søppelfyllingen. I områder hvor vi ikke har et formelt tilbakeleveringsprogram, arrangerer vi henting, transport og miljøvennlig resirkulering for utrangert elektronikk. Målet for 2010 var å oppnå en resirkuleringsrate på 70 prosent på verdensbasis. (Denne raten er beregnet ved hjelp av en målemetode som forutsetter en produktlevetid på syv år. Vekten av materialene vi resirkulerer hvert år, sammenlignes med totalvekten av produktene Apple solgte syv år tidligere.) Vi oppfylte og passerte det målet i 2010. Dette overgår tallene rapportert av Dell og HP med god margin, tall som begge lå på under 20 prosent. I 2012 passerte Apples globale resirkulering nok en gang målet på 70 prosent, og vi er sikre på at vi vil klare å opprettholde dette nivået ut 2015.

Tilbake til toppen

Bygg

Apples bygg – inkludert kontorer, distribusjonssentre, datasentre og utsalg – er ansvarlig for 2 prosent av våre totale drivhusgassutslipp.

2 %

486 000 tonn med
drivhusgassutslipp

Bygg i det store bildet.

Andre selskaper i vår bransje rapporterer hovedsakelig om drivhusgassutslipp som er tilknyttet byggene deres som en indikasjon på den miljømessige påvirkningen de har. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å slå av lysene og resirkulere kontormateriell. Det er produktene vi produserer, som har den største effekten på miljøet. Derfor fokuserer Apple på produktdesign og innovasjon. Apple har imidlertid også tatt store skritt for å redusere drivhusgassutslipp som er et resultat av våre bygg over hele verden.

Ren energi.

Vi arbeider mot et mål om null-energi – ved å bruke 100 prosent ren fornybar energi i alle våre bygg og datasentre. Mange steder har vi allerede nådd dette målet. Vi bygger nye bygninger og oppgraderer eksisterende. Vi setter opp våre egne fornybare energikilder på stedet, blant annet solcelleanlegg og brenselceller. Og for å balansere ut energiforbruket vårt inngår vi så mange langsiktige kontrakter med energileverandører som vi har lov til. Vi har gjort enorme framskritt og dekker nå 75 prosent av energibehovet til kontorer og datasentre fra fornybare kilder.

Datasentre.

Alle våre datasentre er energieffektive og drives 100 prosent av fornybar energi. Bygget vårt i Maiden i North Carolina ble åpnet i 2012, og det viser hvor stort fokus vi har på å redusere påkjenningen byggene våre har på miljøet. Datasenteret har fått den ettertraktede LEED Platina-sertifiseringen av Green Building Council i USA – og det er så vidt vi vet, det eneste datasenteret i sin størrelse som har fått denne æren. Over 60 prosent av den fornybare energien det bruker, genereres på stedet gjennom landets største private solcellepanelanlegg og den største brenselcelleinstallasjonen utenfor kraftindustrien. Mer informasjon om fornybar energi ved våre datasentre

Pendlerordninger for ansatte.

I regnskapsåret 2012 deltok mer enn 13 000 ansatte i Commute Alternatives-programmet – en økning på 30 prosent fra året før – ved å pendle til arbeid med transportmidler som bidro til mindre trafikk, smog og CO2e-utslipp enn bruk av personbil. Blant disse reiser 1600 Apple-ansatte i Cupertino på jobb hver dag i gratis kollektivtransport som går på biodiesel. De ansatte i Cupertino bidro også til å forhindre CO2e-utslipp på 102 500 kg ved hjelp av elektriske ladestasjoner for kjøretøyer, og de tok over 50 000 turer på Apples delte sykler i 2012.

  1. Drivhusgassutslipp beregnes i henhold til retningslinjer og krav spesifisert i ISO 14040 og ISO 14044. Beregningene omfatter utslipp fra produksjon, transport, bruk og resirkulering av Apple-produkter, i tillegg til utslipp fra Apples bygg og ansattreiser. Utslipp fra produktbruk gjenspeiler strømforbruk over tre år for håndholdte produkter og fire år for Mac-er og andre produkter solgt i forrige regnskapsår.
  2. Strømkabel uten PVC er tilgjengelig i alle områder bortsett fra India, Sør-Korea og Thailand. Strømkabel uten PVC lanseres i disse områdene når de blir godkjent. Alle områder har PVC-frie interne kabler.
  3. Beregning basert på fire års bruk for en Mac og tre års bruk for en iPhone, iPod eller iPad.
  4. Basert på en vanlig lyspære på 60 W.
  5. Påstand basert på energieffektivitetskategorier og produkter i EPA ENERGY STAR-databasen fra og med januar 2013.
  6. Basert på gjennomsnittlig strømforsyningseffektivitet ved belastning på 25 %, 50 % og 100 %.
  7. Apple garanterer ikke for batteriet lenger enn Apples ettårige begrensede garanti. Batteriet kan lades kun et begrenset antall ganger, og det kan hende at det til slutt må byttes ut hos en Apple-serviceleverandør. Batteritiden og antall ladinger varierer avhengig av bruk og innstillinger. Du finner mer informasjon på www.apple.com/no/batteries.