Apple og miljøet

Vi driver våre bygg med ren, fornybar energi.

Vi har dramatisk redusert den miljømessige påvirkningen til kontorene og datasentrene som leverer nettjenester til kundene våre. Og vi investerer kontinuerlig i måter å oppnå 100 prosent fornybar energi på og å redusere karbonavtrykket vårt enda mer.

Veien mot 100 prosent fornybar energi.

Målet vårt er at alle byggene til Apple skal drives utelukkende med energi fra fornybare kilder – solkraft, vindkraft, vannkraft og geotermisk energi. Derfor investerer vi i egen energiproduksjon på stedet, vi etablerer forhold til leverandører for å skaffe fornybar energi utenfor strømnettet, og vi reduserer energiforbruket vårt selv om vi stadig får flere ansatte.

Investeringene våre betaler seg. Vi har allerede oppnådd målet om 100 prosent fornybar energi ved alle datasentrene våre, ved byggene i Austin, Elk Grove, Cork og Munchen, og ved hovedkvarteret i Infinite Loop i Cupertino. Og når det gjelder Apples kontorer globalt, er vi på 75 prosent. Vi forventer at det tallet skal vokse i takt med mengden fornybar energi som blir tilgjengelig for oss. Vi stopper ikke før vi oppnår 100 prosent i hele Apple.

Digitale nedlastinger og miljøansvar.

Apples datasentre leverer et stort utvalg informasjon og innhold til enhetene dine – fra musikk og apper til iMessage-meldinger. Når du laster ned en sang fra iTunes, kjøper en bok fra iBookstore eller installerer en app fra Mac App Store, så finnes det ikke fysiske medier som krever produksjon, emballasje og transport. Apples datasentre som leverer disse digitale nedlastingene, er blant de mest energieffektive i verden, og de drives av 100 prosent fornybar energi fra ressurser på stedet og i nærmiljøet.

Apples datasentre er verter for tjenester som iTunes, App Store og Kart.

Maiden, North Carolina

Datasenteret i Maiden i North Carolina er et eksempel på vår tilnærming til miljøansvar. Det ble designet fra grunnen av for å være energieffektivt, og det har fått den ettertraktede LEED Platina-sertifiseringen av Green Building Council i USA – og det er så vidt vi vet, det eneste datasenteret i sin størrelse som har fått denne æren.

I 2012 ferdigstilte vi landets største sluttbrukereide system for fotoelektrisk solenergi, plassert på området rundt datasenteret. Denne 20 megawatts installasjonen over 40 hektar produserer hvert år 42 millioner kilowattimer (kWh) med ren fornybar lavkarbon-energi. Og vi er også i ferd med å bygge et ytterligere 20 megawatts system for fotoelektrisk solenergi i nærheten som skal driftsettes ved utgangen av 2013. I tillegg har vi bygd en 10 megawatts brenselcelleinstallasjon som drives av biogass, og som gir mer enn 83 millioner kWh med fornybar energi i året – den største brenselcelleinstallasjonen utenfor kraftindustrien i hele landet. Dette betyr at Apple vil produsere nok fornybar energi lokalt – 167 millioner kWh – til å dekke forbruket til 17 600 boliger i ett år.* Disse strømkildene er knyttet til det lokale strømnettet og erstatter ikke bare andre og skitnere former for strøm som ellers ville bli brukt, de miljømessige fordelene brukes bare av Apple og kommer i tillegg til lokalt pålagte krav om fornybar energi.

Energikilder i Maiden

Solkraft generert av solcelle. Ytterligere energi fra lokal biogass som lagres i brenselceller.

Energieffektiv utforming

  • Et avkjølt vannlagersystem som forbedrer kjøleeffekten ved å overføre 10 400 kWh av strømforbruket fra tidspunktet med mest belastning i løpet av dagen til et tidspunkt med mindre belastning
  • Vannlagring kombinert med «gratis» utendørs luftkjøling via en varmeveksler ved vannet som kjøres i de kalde nattetimene, gjør at kjølerne kan være avslått over 75 prosent av tiden
  • Ekstremt presis styring av kjøledistribusjon for kaldluftsbeholdere, med vifter med variabel hastighet som til enhver tid nøyaktig dekker luftstrømsbehovet til serveren
  • Strøm med høyere spenning, noe som øker effektiviteten ved å redusere strømtapet
  • Hvitt kjøletak som reflekterer sollyset maksimalt
  • Høyeffektiv LED-belysning kombinert med bevegelsessensorer
  • Strømovervåkning i sanntid og analyser under drift
  • Konstruksjonsprosesser som brukte 14 prosent resirkulert materiale, gjenvant 93 prosent av byggeavfall fra fyllplasser, og kjøpte inn 41 prosent av alt materiale innenfor en radius på 800 kilometer

Prineville, Oregon

Det nyeste datasenteret vårt bygges for øyeblikket i Prineville i Oregon, og det blir minst like miljøvennlig som senteret i Maiden. Oregon tillater direkte kjøp av fornybar energi gjennom Direct Access, og Apple bruker programmet til å gå bort fra det vanlige strømnettet og få direkte tilgang til lokale fornybare energikilder, blant annet vindkraft, vannkraft, solkraft og geotermisk energi – nok til å drive hele anlegget. Vi arbeider derfor med to lokale strømleverandører, i tillegg til en rekke lokale leverandører av fornybar energi både for å skape fornybare energikilder som eies av Apple, og for å investere i og kjøpe annen lokal fornybar energi.

Energikilder i Prineville

Lokale fornybare ressurser, inkludert vindkraft, vannkraft og solkraft.

Newark, California

I likhet med byggene i Maiden og Prineville drives datasenteret i Newark av 100 prosent fornybar energi. Vi nådde denne milepælen i januar 2013, da vi begynte å forsyne datasenteret med energi hovedsakelig fra vindkraft. Vi skaffer denne energien direkte fra markedet gjennom Direct Access-programmet i California.

Energikilder i Newark

100 prosent ren, fornybar energi – hovedsakelig fra vindkraft.

Reno, Nevada

Erfaringene vi har høstet i Maiden, Prineville og Newark, vil bidra til å sikre at det neste datasenteret vårt, som skal bygges i Reno i Nevada, lever opp til de samme høye standardene for miljøansvar. I Reno kan vi dra fordel av de gode naturlige solforholdene i Nevada samt geotermiske ressurser som oppfyller alle energibehovene til datasenteret.

Energikilder i Reno

100 prosent fornybar energi, produsert av solcelleanlegg og geotermisk energi på stedet.

Vårt arbeid for fornybar energi.

Fornybar energi i hele Apple.

Datasentrene er bare en del av historien om fornybar energi i Apple. Vi investerer i planer for å oppnå null-energi i hele Apple – ved å bruke 100 prosent fornybar energi og å generere null utslipp i alle våre bygg i hele verden. Ved hovedkvarteret i Cupertino har vi for eksempel tatt i bruk en brenselcelle som drives av biogass, og bygd systemer for fotoelektrisk solenergi på taket av to bygg. Vi har også redusert energiforbruket med over 30 prosent samtidig som brukerantallet økte med 12 prosent. Dette arbeidet har ført til en økning i andel fornybar energi som brukes i hele Apple, fra 35 prosent i 2010 til 75 prosent i slutten av 2012.

Våre prinsipper.

Når vi ser etter fornybar energi for byggene våre rundt omkring i verden, har vi tre prinsipper som vi følger. For det første så vil vi sikre at den rene fornybare energien vi produserer, kommer i tillegg til det som allerede er pålagt i henhold til lokale krav. For det andre vil vi erstatte skitnere former for energi med ren energi som utgjør en forskjell for lokalsamfunnene der vi befinner oss. Og for det tredje så sørger vi for grundig måling og rapportering av energiforbruket vårt for å sikre at det ikke forekommer dobbelttelling – at bare Apple forbruker disse fornybare ressursene. Der det er mulig, bruker vi de samme sporingssystemene for fornybar energi som strømleverandører bruker for å demonstrere samsvar med kravene til fornybar energi.

Hvis du vil vite mer, kan du laste ned byggrapporten vår (på engelsk) (PDF)