MacBook Air og miljøet.

I Apple møter vi miljøutfordringer på en litt annen måte – gjennom hvordan vi lager produktene våre. Derfor er MacBook Air energieffektiv og fri for mange skadelige giftstoffer.

Se Apples miljøstatusrapport i PDF-format for

Energieffektivitet

MacBook Air er utviklet for energieffektivitet fra grunnen av. Den har til og med mottatt EPAs ENERGY STAR-kvalifikasjon for lavt strømforbruk.

Effektiv strømforsyningsenhet.

MacBook Air har en svært effektiv strømforsyningsenhet for å redusere mengden strøm som forsvinner når elektrisiteten føres fra veggen og til datamaskinen. Lavere strømforbruk gir lavere strømregning – det reduserer også utslipp av klimagasser fra kraftverk.

Avansert strømstyring.

I motsetning til mange Windows-baserte PC-er, bruker MacBook Air energieffektive maskinvarekomponenter som fungerer hånd i hånd med operativsystemet for å spare strøm. OS X aktiverer dvalemodus på LED-skjermer som allerede er energieffektive. Og Macen balanserer oppgaver mellom sentrale prosessorer og grafikkprosessorer. OS X går aldri glipp av en mulighet til å spare strøm, uansett hvor liten den er. Prosessoren justeres til og med mellom tastetrykk, slik at strømmen reduseres mellom hver bokstav du skriver. Dette er kun én av måtene Apple administrerer små strømmengder på, og i det lange løp er det besparende både for deg og miljøet.

ENERGY STAR-kvalifikasjon.

MacBook Air oppfyller de strenge kravene til lavt strømforbruk som US Environmental Protection Agency (EPA) har satt for sin STAR 6.0-sertifisering. ENERGY STAR 6.0 stiller mye høyere krav til effektivitet for strømforsyningsenheter og omfatter kraftige begrensninger for datamaskinens normale årlige strømforbruk.

Fjerning av giftige stoffer

Det er det MacBook Air ikke inneholder, som gjør den enda mer miljøvennlig. Den er fri for mange skadelige giftstoffer, som kvikksølv, arsen, bromerte flammehemmere og PVC.

Færre giftstoffer.

Den største miljøutfordringen for bransjen i dag, er å fjerne arsen, bromerte flammehemmende stoffer (BFR), kvikksølv, ftalater og PVC fra produkter. Apples ingeniører har jobbet hardt for å eliminere bromerte flammehemmende stoffer og PVC fra MacBook Air-kretskort, interne og eksterne kabler, kontakter, isolasjonsmaterialer, limstoffer og annet.1 De har også fjernet mange andre giftstoffer som er en vanlig del av datamaskinproduksjon — og har for eksempel valgt bakbelysning uten kvikksølv og glass uten arsen for MacBook Air-skjermen.

Fjerning av giftige stoffer: Uten bly, Uten BFR, Uten PVC¹, Skjerm uten kvikksølv, Skjermglass uten arsen.

Gjenvinnbarhet

Fordi MacBook Air er laget av aluminium, er det større sjanse for at den blir resirkulert og gjenbrukt etter en lang, produktiv levetid.

Resirkulerbare materialer.

Takket være en supereffektiv design og ved å bruke aluminium, som kan resirkuleres og brukes i andre produkter, har Apple minimert avfallsmengden som oppstår når MacBook Air-maskiner kasseres.

Gratis resirkulering av din gamle datamaskin.

Apple tilbyr gratis resirkulering av gamle datamaskiner og skjermer ved kjøp av en ny Mac.
Finn ut mer på Apples nettsted for resirkulering