MacBook Pro og miljøet.

Når det gjelder hensynet til miljøet, møter Apple utfordringene på en litt annen måte – via produktene våre. Derfor er MacBook Pro energieffektiv og fri for mange skadelige giftstoffer.

Se Apples miljøstatusrapport i PDF-format for
13-tommers MacBook Pro med Retina-skjerm 15-tommers MacBook Pro med Retina-skjerm 13-tommers MacBook Pro 15-tommers MacBook Pro

Energieffektivitet

MacBook Pro er utviklet for energieffektivitet fra grunnen av. Den har til og med mottatt EPAs ENERGY STAR-kvalifikasjon for lavt strømforbruk.

Effektiv strømforsyning.

MacBook Pro har en svært effektiv strømforsyningsenhet for å redusere mengden strøm som forsvinner når elektrisiteten føres fra veggen og til datamaskinen. Lavere strømforbruk reduserer strømregninger og reduserer utslippene av drivhusgasser fra kraftverk.

Avansert strømstyring.

I motsetning til mange Windows-baserte PC-er, bruker MacBook Pro energieffektive maskinvarekomponenter som fungerer hånd i hånd med operativsystemet for å spare strøm. OS X aktiverer dvalemodus på LED-skjermer som allerede er energieffektive. Og Macen balanserer oppgaver mellom sentrale prosessorer og grafikkprosessorer. OS X går aldri glipp av en mulighet til å spare strøm, uansett hvor liten den er. Prosessoren justeres til og med mellom tastetrykk, slik at strømmen reduseres mellom hver bokstav du skriver. Dette er kun én av måtene Apple administrerer små strømmengder på, og i det lange løp er det besparende både for deg og miljøet.

ENERGY STAR-kvalifisert.

MacBook Pro oppfyller de strenge kravene til lavt strømforbruk som EPA har satt for sin ENERGY STAR 6.0-sertifisering. ENERGY STAR 6.0 stiller mye høyere krav til effektivitet for strømforsyningsenheter og omfatter kraftige begrensninger for datamaskinens normale årlige strømforbruk.

De tre måtene å redusere strømforbruket på: Effektiv strømforsyning, Strømeffektive Komponenter, Strømstyrings-programvare Hver milliwatt teller: OS X regulerer til og med prosessoraktiviteten mellom tastetrykkene, noe som sparer mange milliwatt med strøm.

Fjerning av giftstoffer

Det er det MacBook Pro ikke inneholder, som gjør den enda mer miljøvennlig. Den er fri for mange skadelige giftstoffer, som kvikksølv, arsen, bromerte flammehemmere og PVC.

Færre giftstoffer.

Den største miljøutfordringen for bransjen i dag, er å fjerne arsen, bromerte flammehemmere (BFR), kvikksølv, ftalater og PVC fra produkter. Apples ingeniører har jobbet hardt for å eliminere bromerte flammehemmende stoffer og PVC fra MacBook Pro-kretskort, interne og eksterne kabler, kontakter, isolasjonsmaterialer, limstoffer og annet.1 De har også fjernet mange andre giftstoffer som er en vanlig del av datamaskinproduksjon — og har for eksempel valgt bakbelysning uten kvikksølv og glass uten arsen for MacBook Pro-skjermen.

Fjerning av giftstoffer: Uten bly, Ingen BFH, Ingen PVC, Uten kvikksølv, Skjermglass uten arsen

Mindre emballasje

Apple lager MacBook Pro-emballasjen så liten som mulig, slik at flere produkter får plass på hvert fly.

Mindre esker, færre fly.

Vi fortsetter å gjøre emballasjen så liten som mulig. For eksempel leveres MacBook Pro med 13-tommers Retina-skjerm i en emballasje som er 25 prosent mindre enn den opprinnelige emballasjen for 13-tommers MacBook Pro. Og mindre emballasje er mye bedre for planeten vår. Mindre emballasje betyr nemlig at vi kan sende flere maskiner på hver pall. Som igjen betyr at flere produkter får plass på hver båt og på hvert fly. Som igjen betyr at færre båter og fly blir benyttet, noe som resulterer i mindre CO2-utslipp. Det kan virke som en liten og ubetydelig endring, men den har en stor og positiv innvirkning på miljøet.

Gjenvinnbarhet

Fordi MacBook Pro er laget av aluminium, er det større sjanse for at den blir resirkulert og gjenbrukt når den lange, produktive levetiden tar slutt.

Resirkulerbare materialer.

Takket være en supereffektiv design og ved å bruke aluminium, som kan resirkuleres og brukes i andre produkter, har Apple minimert avfallsmengden som oppstår når MacBook Pro-maskiner kasseres.